ANNONSØRINNHOLD

dagbladet-logo-rgb-01.png
Material property, Font
sol-logo

Psykisk helse

Tøffe gutter
gråter ikke – eller?

 - Det er tøft å vise følelser, sier Jørn Carsten Evensen – som har jobbet i den mannstunge anleggsbransjen hele livet.

Av Aller Concept Store

Evensen har ansvaret for de ansatte i 456 bedrifter,– mange av dem barske karer som er vant til å svinge spaden eller jobbe med tungt maskineri. Nå vil han utfordre dem.


– Husk at det ikke bare er ryggen eller kneet som kan være slitne. Iblant kan det være litt slitent i hodet også, sier han.

Han oppfordrer menn til å åpne seg og snakke om det når det butter mentalt.

- Det er ikke pysete i det hele tatt - det er en styrke å snakke om det som plager deg. Det er tøft å vise følelser, sier regionsjefen i MEF.


Ute på bygg- og anleggsplassene er det en veldig direkte og tydelig kommunikasjonsform. Evensen sier at i enkelte sammenhenger må det også være slik.

- Det er mange macho mannfolk i bransjen, men de har et veldig stort hjerte, sier Evensen. Han er regionsjef for Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i Sørøst. 


Anleggsbransjen er et mannsdominert og tøft yrke, der følelser som regel ikke er tema på brakka. Evensen forteller at etter at de begynte å snakke om psykisk helse har langt flere åpnet seg, både de yngre og den eldre garden.

Selvmordsstatistikk i Norge

 • I 2021 ble det registrert 658 selvmord i Norge, 482 hos menn (to tredjedeler) og 176 hos kvinner.
 • Nesten 45 prosent av alle selvmord er menn etter 40 år.
 • I 2022 gikk antall selvmord ned til 610.
 • Til sammenligning omkom 116 personer på norske veier i 2022. 
 • Omtrent 6500 etterlatte og nærstående berøres av selvmord hvert år.

Kilder: FHI og NHI

- Det startet med at Opplæringskontoret for anleggs- og bergfag (OKAB) fanget opp at flere lærlinger sleit. De fikk henvendelser i helger og på kvelder fra frustrerte, unge lærlinger som sa at de ikke orket mer. Kommunen har et tilbud, men der er ventetiden veldig lang. Så i samarbeid med bedriftshelsetjenesten fikk de til et 24/7-tilbud som mange lærlinger har benyttet seg av, sier Evensen.


Som følge av samarbeidet med bedriftshelsetjenesten fikk de også et samarbeid med rehabiliteringssenteret AiR i Rauland, som hjelper folk som har fått et psykisk knekk på beina igjen og tilbake på jobb. De som har vært der har fått hjelp, og har kommet tilbake med ny giv.

REGIONSJEF: Jørn Carsten Evensen, regionsjef i MEF

Tøff bransje

Benny Engelstad, daglig leder for Opplæringskontoret for anlegg og bergfag i Sørøst (OKAB), er tett på lærlingene og har vært sterkt involvert i å få til ordningene for dem som sliter. 

- Anleggsbransjen kan til tider være tøff. Det kreves at arbeidsfolkene jobber og står på, og det har ikke vært så mye rom for å se arbeidstakeren på en slik måte som vi ønsker å ha. Det forventes mye av lærlingene som kommer ut på byggeplassene, og for noen er det veldig tøft, sier Engelstad.

For en lærling på 17 år kan det bli et kontant møte med et barskt arbeidsmiljø med røff sjargong og arbeidstidsordninger med turnus. Noen lærlinger må også takle livet på brakkerigg langt hjemmefra, fordi de har fått jobb i en bedrift som jobber over hele landet. Alt er nytt, og de må plutselig takle livet på egen hånd, uten hverken foreldre eller venner å lene seg på. 


Engelstad forteller at ikke alle takler livet på brakka.

- Det er mange tøffe karer. Du havner på en hvilken som helst anleggsplass langt unna, og du kjenner dem ikke og har ingen trygge rammer rundt deg. Antakeligvis er det da ikke de tunge følelsene man snakker om når man bor på brakkerigg. Så om du sliter i livet, kan det være utfordrende å bo på en brakke.

Dette får menn til å snakke

 • Bedriften har ansvar for å sette psykisk helse på dagsordenen. Psykisk helse må være en del av HMS-planen.
 • Legg til rette for at personer som sliter får rask tilgang til profesjonell helsehjelp, for eksempel psykolog.
 • Snakk om psykisk helse, og informer om hvilke tilbud bedriften har. Det fremmer bevisstgjøring, og gjør psykisk helse mindre tabubelagt.
 • Skap gode relasjoner og tillit til dine ansatte. Da er det større sjanse for at du merker at noe er galt, eller for at de vil komme til deg for å be om hjelp.
 • Ikke minst, bli flinkere til å bry deg. Mye kan løses med en “kompis”-prat. Det er tøft å snakke med hverandre om problemer.
 • Ring Kirkens SOS 20 40 00 40 eller Mental Helse 116 123 om du trenger noe å prate med.

Kilde: Helsedirektoratet

Begynte å dele

Tiltakene i OKAB avdekket at det var mange som slet, og tilbudene de fikk i stand, har også hjulpet mange. Derfor ønsket de og MEF å informere alle i bransjen om jobben de gjør. 


- Da vi informerte om arbeidet vårt med de unge på våre medlemsmøter, kom flere til oss etterpå og sa at de syntes det vi gjorde var fantastisk. Jeg synes det var veldig rørende, for flere av de godt voksne mannfolka satt med tårer i øynene. Det ga oss en AHA-opplevelse. Vi skjønte at psykiske problemer ikke bare gjelder de unge. Det gjelder også de voksne, sier Evensen.

- Vi forteller om jobben vi gjør i alle anledninger. Nå ser vi ringvirkningene av det, og vi får stadig henvendelser fra entreprenører og ledere som trenger råd. Vi har greid å skape gode relasjoner til ungdommen. Ved hele tiden å følge opp lærlingene, og spørre om hvordan de har det, skaper vi en trygghet. Så når ungdommen har det veldig tungt, tørr de å kontakte oss. Ja, de har ringt for å snakke både sene kvelder, netter og i helgene, sier Evensen.

LEDER I OKAB:: Målsetningen vår er å hjelpe flest mulig ut i arbeidslivet, og forhindre frafall og utenforskap, sier Benny Engelstad.

Høy trivsel på arbeidsplassen

Bransjen skårer faktisk veldig høyt på trivsel, så selv om det er hardt fysisk arbeid, er det ikke slik at arbeiderne ikke trives på jobb. Som regel er det ulike personlige problemer der rus og økonomi ofte er involvert.

Det er helt andre årsaker. Evensen opplever at det er ulike personlige problemer der rus og økonomi ofte er involvert.

- Vi har nok blitt mer bevisst på å se etter noen signaler. Et tegn på at noen ikke har det bra er at de endrer adferd. For eksempel kan en person begynne å bli grinete uten grunn. I stedet for å svare med samme mynt, skal du heller spørre vedkommende om hvordan det går. Noen kan være litt brumlete av seg, men arbeidsgivere merker fort om noen endrer adferd. De som trenger hjelp er i alle aldre, sier Evensen.  

– De fleste mener selv at de ikke er på stadiet med selvmordstanker. Men det er veldig mange som ikke har det så bra. Som ikke har et godt liv. Det er ille for dem, men det påvirker også alle rundt. Derfor fokuserer vi heller på psykisk helse, og få dem inn i bedriftshelsetjensten før de kommer så langt som til å ha selvmordstanker, sier Evensen.

Risikofaktorer

 • Menn oppsøker i mindre grad psykisk helsehjelp. En stor del av menn som dør av selvmord, kan derfor ha psykiske helseproblemer de ikke søker hjelp for å håndtere.
 • Risikofaktorer for selvmordsforsøk er ulike psykiske lidelser, rus, belastende livshendelser som vold og seksuelt misbruk, sykdom, samlivsbrudd, dårlig økonomi, ensomhet og at man mister jobben.
 • Selvmord er sammensatt. Hvordan man håndterer kriser, kan være genetisk. I tillegg vil opplevelser i barne- og ungdomsår samt mestringsevne oppnådd i løpet av livet påvirke hvordan man håndterer negative hendelser og belastninger i livet.

Kilder: NHI og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Flest menn selvmord

- Menn er overrepresentert i statistikken over selvmord. Vi når mange menn, og som en mannsdominert bransje ønsket vi å ta i et ekstra tak for å forsøke å snu denne statistikken. Når de gamle ringrevene i bransjen vår går ut i media og sier «vi gutta må bli flinkere til å bry oss om hverandre. Tøffe gutter snakker med hverandre om problemer», er det et viktig signal, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.

Jenter er tradisjonelt sett flinkere til å snakke om følelser enn menn. Samtidig har hun etter seks år i bransjen lært at menn snakker på en annen måte om følelser. Brodtkorb sier at mange tror at det å spørre en person direkte om han har tenkt å ta livet sitt kan føre til at personen begår selvmord.

- Det er heller motsatt. At du bryr deg som kamerat er med å trygge personen det gjelder. Det skal være lov til å snakke om det som er dritt. Livet for oss alle er jo mye nedturer. Vi må få en kultur der det også er naturlig å snakke om problemer og vonde ting, sier hun.

LEDER AN: Julie Brodtkorb er administrerende direktør for MEF, som representerer over 2400 bedrifter innenfor anleggsbransjen. 

Dessverre har hun opplevd at en i bransjen har tatt livet sitt.  

– Vi har ingen å miste, og jeg tror alle som kjente han den dag i dag går og tenker på hva de kunne gjort for å forhindre det. Det er fryktelig vondt når en man har jobbet med daglig har hatt det så vondt at han velger å avslutte sitt liv. Slike hendelser gjør at vi nok er ekstra opptatt av å snakke åpent om psykisk helse. Jeg vil oppfordre alle andre bransjer til å gjøre det samme, sier Julie Brodtkorb.

Brodtkorb tror det kan være lettere for mange å snakke med en kollega enn å bestille seg time hos legen.

– Vi opplever at hinderet er mye lavere for å få til en god prat om dette på arbeid, og deretter eventuelt få dem inn i helsevesenet. Slik sett er vi arbeidsgivere en viktig partner i kampen mot selvmord, sier Brodtkorb.

Som administrerende direktør legger hun til rette for alle initiativ regionsjefene nå tar for å sette psykisk helse og selvmord blant menn på agendaen. 

– Så er det ekstra viktig at jeg lever som jeg lærer, og selv tar tak når jeg ser egne kamerater på jobb virker nedstemte. Vi er en spesiell bransje som er tett på hverandre. Jeg har blitt veldig glad i dem alle, og føler de er min familie nummer to, sier Julie Brodtkorb.

Jakob Linhave, avdelingsdirektør
hos Helsedirektoratet

– Vi trenger å lære mer om hva som skal til for å få gutter og menn til å si ifra når livet er vanskelig.

– Anleggsbransjen er vel kjent for å være et miljø hvor folk sier klart og tydelig ifra til hverandre. Da må vi finne ut om det går an å få folk til å være like tydelige når man selv har det vanskelig, og når man aner at en kollega ikke har det helt bra.

– Budskapet er veldig enkelt og klart: snakk om selvmordstanker – det kan redde liv. Og det går begge veier: hvis du tør å være direkte med noen du ser sliter så kan det være like livreddende som å koble opp hjertestarteren ved hjertestans. Og andre veien: hvis du har det vanskelig så er det beste du kan gjøre å si det tydelig og direkte til en kollega, sjefen din – eller egentlig hvem som helst som du stoler på.

Dress shirt, Shoulder, Neck, Sleeve, Collar, Beard

AVDELINGSDIREKTØR: Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Hva synes du om artikkelen?

Dette er annonsørinnhold produsert av Aller Concept Store.Se våre annonsørretningslinjer eller kontakt oss på hallois@aller.com©2023 Aller Media AS | Personvernerklæring og informasjonskapsler