Hemmeligholdt metoo-sak

Kjent varslingsadvokat slakter håndtering av trakasseringsvarsel i Norges Fiskarlag.

STILLE: Norges Fiskarlag kalte en sak om seksuell trakassering personalsak, inngikk en hemmelig avtale og la saken død. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
STILLE: Norges Fiskarlag kalte en sak om seksuell trakassering personalsak, inngikk en hemmelig avtale og la saken død. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Etter et varsel om seksuell trakassering inngikk yrkesorganisasjonen Norges Fiskarlag en avtale med partene som krevde taushet og hemmelighold. Det viser dokumenter Dagbladet har fått tak i.

Varselet inneholdt anklager som har strafferamme på flere års fengsel.

I stedet for å koble inn politiet valgte Norges Fiskarlag å løse saken med en egen «granskning» og en hemmelig avtale mellom kvinnen, mannen og Fiskarlaget.

Granskningsoppdraget ble gitt til advokat Harald Pedersen, men avsluttet før det var fullført. Pedersen ønsker ikke å snakke med Dagbladet om oppdraget fra Fiskarlaget.

- Som advokat har jeg absolutt taushetsplikt, sier han.

«Beklager ulempene»

Avtalen ble inngått i desember i fjor, og forpliktet partene til å legge lokk på historien for all framtid. Den innebar også at partene aksepterte at den interne granskningen aldri ble fullført, og at det ikke ble skrevet rapport om saken.

I avtalens tredje punkt heter det:

«(mannen) beklager de ulempene og den påkjenningen (kvinnen) har blitt utsatt for. Han forsikrer at det ikke vil gjenta seg i fremtiden.» utdrag fra avtalen

Avtalen er undertegnet av kvinnen, mannen og Fiskarlagets generalsekretær Otto Gregussen. Dagbladet har vært i kontakt med alle parter i saken, ingen av dem ønsker å uttale seg.

Kvinnen skal ifølge Dagbladets kilder ha ansett avtalen som eneste løsning for å kunne legge saken bak seg og fortsette i sin stilling. Hun er kjent med innholdet i denne artikkelen.

Der heter det at de som er kjent med saken, skal meddeles følgende:
«(Kvinnen) og (mannen) har inngått en avtale som ivaretar henne. De har blitt enige om å legge saken bak seg og se framover for å forsøke å gjenopprette et profesjonelt tillitsforhold. (Kvinnen) og (mannen) har skværet opp og har ikke noe uoppgjort overfor hverandre.»

Avtalens punkt fire slår fast at partene heretter skal
«ha et rent kollegialt og profesjonelt forhold. Kontakt skal fortrinnsvis skje på e-post og telefon. Eventuelle møter skal skje i nærvær av andre. Som et ledd i å gjenopprette tillit skal partene omtale hverandre positivt så langt det er naturlig i profesjonell sammenheng».

- Ikke en personalsak

Den hemmelige avtalen omtaler saken som en «personalsak».

Advokat og arbeidsrettsekspert Birthe M. Eriksen er uenig med Fiskarlaget og kaller det en alvorlig varslingssak.

KRITISK: Advokat og varslingsekspert Birthe Eriksen er ikke imponert over saksbehandlingen i en sak om seksuell trakassering i Norges Fiskarlag. Foto: Karl Otto Nesdal
KRITISK: Advokat og varslingsekspert Birthe Eriksen er ikke imponert over saksbehandlingen i en sak om seksuell trakassering i Norges Fiskarlag. Foto: Karl Otto Nesdal Vis mer

- Dette er ikke en personalsak, det er første feil, sier advokat og ekspert på varslingssaker, Birthe M. Eriksen, som ikke er imponert over Fiskarlagets behandling av saken.

- Her er det spørsmål om kjønnsdiskriminering, trakassering og eventuelle straffbare forhold, og det er per definisjon påstand om alvorlige kritikkverdig forhold. Det er tale om en alvorlig varslingssak.

Varslet

Kvinnen var nyansatt ved et av Norges Fiskarlags kontorer, da mannen, som har en sentral posisjon i Fiskarlaget, under en jobbmiddag første gang skal ha kommet med seksuelle tilnærmelser. I året som fulgte, skal han gjentatte ganger ha gjort seksuelle tilnærmelser overfor kvinnen, både verbalt og fysisk.

Dagbladet kjenner til at hun flere ganger varslet om at hun opplevde mannens opptreden som svært ubehagelig og arbeidssituasjonen som uholdbar. Det fikk få konsekvenser.

Etter at hun varslet organisasjonens generalsekretær Otto Gregussen i 2019, skal hun ha blitt bedt om å gi en skriftlig redegjørelse om hva hun mente seg utsatt for.

Mannen skal ved flere anledninger ha gitt uttrykk for at han ikke er enig i kvinnens framstilling av saken.

Dagbladet har vært i kontakt med mannen. Han ønsker ikke å kommentere dette.

BLE VARSLET: Norges Fiskarlags generalsekretær Otto Gregussen. Foto: Norges Fiskarlag
BLE VARSLET: Norges Fiskarlags generalsekretær Otto Gregussen. Foto: Norges Fiskarlag Vis mer

Reagerte på behandlingen

Dagbladet kjenner til at kvinnens nærmeste leder og et valgt medlem i organisasjonens landsstyre samme høst reagerte på behandlingen av saken.

De sendte en e-post til øverste ledelse i Fiskarlaget, hvor de ba om at mannen ble vurdert suspendert og fratatt sine arbeidsoppgaver inntil saken var avklart:

«Vi ser det som problematisk for Norges Fiskarlag at NN (mannens navn, red.anm.) skal kunne fortsette i sin posisjon med slike alvorlige anklager hengende over seg, fram til det er kommet til en avklaring. Vi registrerer at i lignende saker med slik alvorlig karakter blir personer suspendert/bedt om å trekke seg tilbake i den tid det pågår etterforsking/avklaring.»

- Jeg er rystet over at han har fått lov til å fortsette. Når han har en slik alvorlig uavklart anklage hengende over seg, så bør ledelsen skjønne at belastningen blir for stor. Det mente jeg i fjor, og det mener jeg i dag, sier det tidligere landstyremedlemmet. Han har nå gått ut av landsstyret.

Videre mener han saken er behandlet så dårlig av Norges Fiskarlag at det går på tilliten løs.

- Når de håndterer en så alvorlig sak på denne måten, så er det et være eller ikke være for Fiskarlaget. Vi kan ikke ha det slik. Vi kan ikke være så naive at vi tror at et slikt varsel ikke kan komme i vår organisasjon. Og når det kommer må det tas på største alvor og behandles riktig.

Også kvinnens tidligere leder mener saken burde vært håndtert annerledes. Han anbefalte politianmeldelse.

- Hun turte ikke selv anmelde. Men når hun ikke anmeldte burde kanskje Fiskarlag-ledelsen tatt nødvendige grep? sier han i dag.

- Da avtalen var signert ga vi klart uttrykk for at vi mente løsningen var dårlig.

Ingen av de to vil kommentere selve innholdet i avtalen Dagbladet har fått tak i.

Ansatte har vern, tillitsvalgte har tillit

Fiskarlaget er en yrkesorganisasjon som består av fast ansatte og tillitsvalgte. Advokat Birthe M. Eriksen mener varslingssaker i frivillig sektor, det vil si organisasjoner bestående av både tillitsvalgte og fast ansatte, er spesielt utfordrende.

- I slike organisasjoner reises enda flere problemstillinger, ikke minst ved utforming av varslingsrutiner. Dette har vi blant annet sett i forbindelse med varslingssakene som flere av våre politiske partier har stått i de siste åra, sier Eriksen, som selv har hatt flere saker i frivillig sektor.

- Den som er fast ansatt, har vern etter arbeidsmiljøloven. Det har ikke en tillitsvalgt. For en tillitsvalgt blir dette mer et moralsk/politisk spørsmål enn et rettslig og handler først og fremst om medlemmenes tillit. Manglende tillit er jo hovedårsaken til at vi så flere valgte politikere falle for en tid tilbake, sier Eriksen.

- Kan det være derfor Norges Fiskarlag har valgt å løse denne saken med en hemmelig avtale?

- Jeg har ingen kjennskap til denne saken spesifikt, og vet derfor ingenting om motivasjonen bak avtalen. Men i en situasjon som dette, vil det eksistere en risiko for at det vernes som personer i en maktposisjon som noen har en interesse i å verne om. Jeg vil si at det påhviler denne organisasjonen et stort ansvar overfor medlemmene sine til å foreta en grundig evaluering av denne prosessen.

Generalsekretær Otto Gregussen og leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag er forelagt advokat Eriksens uttalelser, men ønsker ikke å kommentere dem.

Uvitende

Handel og kontor er den største fagforeningen ved Fiskarlagets Servicekontor. HK-tillitsvalgte Jan Henrik Sandberg kjenner verken til varselet om seksuell trakassering, faktaundersøkelsen som ble satt i gang eller at det er inngått en hemmelig avtale mellom partene.

- Hvis det Dagbladet sier stemmer, så virker det rart at et varsel om en påstått ulovlig handling blir håndtert med en avtale om taushet. Jeg tenker at det absolutt ikke er greit hvis det kan være ulovlige handlinger involvert, sier Sandberg.

Heller ikke verneombud Bjørn Kvello ble involvert i håndteringen av varselet. Kvello sitter også i Fiskarlagets arbeidsmiljøutvalg (AMU).

IKKE INFORMERT: Verneombud Bjørn Kvello kjente ikke til noen avtale før Dagbladet tok kontakt. Foto: Norges Fiskarlag
IKKE INFORMERT: Verneombud Bjørn Kvello kjente ikke til noen avtale før Dagbladet tok kontakt. Foto: Norges Fiskarlag Vis mer

Ifølge HK-representant Sandberg og verneombud Bjørn Kvello har Norges Fiskarlag lenge hatt et elektronisk system for behandling av varslingssaker. Vanlig prosedyre er at arbeidsgiver mottar meldingen.

- Når det gjelder denne saken, er jeg usikker på hva som har skjedd. Jeg vet ikke hvordan den er meldt inn, sier Kvello.

Innførte etiske retningslinjer

I september i år, mindre enn ett år etter at den hemmelige avtalen ble undertegnet, vedtok Norges Fiskarlag et sett etiske retningslinjer for sine tillitsvalgte og ansatte:

«Tillitsvalgte og ledende ansatte må gå foran i å leve etter og vise til de etiske retningslinjene. Dette arbeidet er viktig for å sikre organisasjonens troverdighet og tillit. »

Retningslinjene slår fast nulltoleranse for alle former for trakassering, inkludert uønsket seksuell oppmerksomhet. Når det gjelder varsling av kritikkverdige forhold er rutinene detaljert redegjort for i retningslinjenes siste punkt.

Dagbladet har spurt generalsekretær Otto Gregussen og informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand om å få tilsendt retningslinjene som eventuelt gjaldt før disse, men ikke fått svar. Andre kilder i Fiskarlaget har opplyst at det ikke fantes etiske retningslinjer før i september i år.

Ingen kommentar

Dagbladet har vært i kontakt med kvinnen for blant annet å spørre hvorfor hun skrev under på den hemmelige avtalen, og hvorfor hun ikke selv gikk til politiet.

Hun ønsker ikke å uttale seg, men henviser til sin advokat. Advokaten ønsker heller ikke å kommentere saken.

Dagbladet har spurt Fiskarlagets generalsekretær, Otto Gregussen og organisasjonens valgte leder, Kjell Ingebrigtsen om hvorfor Fiskarlaget valgte å løse denne saken med en egen granskning og en hemmelig avtale.

INGEN KOMMENTAR: Norges Fiskarlags leder Kjell Ingebrigtsen. Foto: Norges Fiskarlag
INGEN KOMMENTAR: Norges Fiskarlags leder Kjell Ingebrigtsen. Foto: Norges Fiskarlag Vis mer

Vi har også spurt om de kjenner til om saken er anmeldt til politiet, og om kvinnen ble oppfordret til å gå til politiet.

Videre har vi spurt om vurderingene som lå til grunn for beslutningen om at mannen hele tida ble stående i sin stilling, og om den ufullførte granskningen kan innebære at det finnes flere lignende saker i organisasjonen.

Ingen av dem vil si noe om saken.

Vi bryr oss om ditt personvern

borsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer