Advarer etter korrupsjonsrapport

Nordmenn har nulltoleranse for korrupsjon, men mistror næringslivets forretningspraksis, viser fersk rapport.

SKEPTISKE: Nordmenn har høy tillit til myndighetene, men mange tror det finnes korrupsjon i det private næringslivet. Illustrasjonsfoto: Audun Braastad / NTB
SKEPTISKE: Nordmenn har høy tillit til myndighetene, men mange tror det finnes korrupsjon i det private næringslivet. Illustrasjonsfoto: Audun Braastad / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

«En forholdsvis stor andel av de spurte gir uttrykk for en mistro til næringslivets forretningspraksis. Sju av ti mener at skatteunndragelse og/eller bruk av forbindelser i offentlig anbudsprosesser forekommer i næringslivet».

Dette står det i rapporten Global Corruption Barometer i Norge sammenliknet med EU-landene, som Transparency International Norge la fram mandag.

Det gjennomgående funnet i rapporten er at nordmenn har høy tillit til de offentlige institusjonene, men nordmenn er likevel ikke like tillitsfulle til alle sektorene rundt seg.

Mistro til næringslivet

For det private næringslivet kommer ganske dårlig ut i undersøkelsen.

I undersøkelsen presenterer man følgende funn:

  • Nesten tre av ti tror bedrifter ofte eller svært ofte betaler eller bruker forbindelser for å sikre seg offentlige kontrakter. I tillegg tror 46 prosent at det skjer av og til.
  • 43 prosent tror at store selskaper ofte eller svært ofte unndrar seg skatt. 35 prosent tror det skjer av og til.
  • 11 prosent tror de fleste bedriftsledere er involvert i korrupsjon, mens 84 prosent mener at noen er det.

Skulle ønske høyere score

- Bedriftene er en viktig del av lokalsamfunn og storsamfunn. Sånn sett skulle vi ønske oss at vi scoret høyere, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og forhandlinger i NHO til Børsen.

Hun forteller at NHO mener de små og store bedriftene er viktige som samfunnsbyggere, og derfor er også tilliten til dem helt avgjørende.

- Dette (resultatene i rapporten, journ.anm.) viser oss at det er viktig å være transparente. Vi, både NHO og bedriftene, jobber med, og har et stort fokus på å jobbe mot arbeidslivskriminalitet og bekjempe korrupsjon, og gjennom arbeidet mot arbeidslivskriminalitet (Akrim) jobber partene i arbeidslivet sammen med staten aktivt for et seriøst arbeidsliv, sier Melsom, og fortsetter:

- Vi er lite tjent med at det kommer enkelteksempler på både arbeidslivskriminalitet og korrupsjon. Da trekker man fort hele næringslivet med seg. Omdømme er ferskvare og det jobber vi med hver dag.

Melsom sier at noe av det som er viktigst for deres medlemmer er at det ikke skal være konkurransehemmende å drive seriøst, og at de seriøse bedriftene derfor vil ha en felles front mot de useriøse bedriftene.

- Så snakker vi med en tydelig stemme om hva slags næringsliv og arbeidsliv det er vi ønsker. Det mer en klar forutsetning for at vi har den samfunnsmodellen vi har, med et godt velferdssamfunn, sier Melsom.

- Høy tillit

Resten av rapporten er mer lystig lesning, spesielt for offentlige myndigheter.

«Befolkningen i Norge har høy tillit til myndighetene», lyder Transparency Internationals konklusjon.

Sammenlikner vi oss med resten av EU, kommer vi svært godt ut.

«Andelen av befolkningen som har stor tillit til myndighetene er betydelig høyere i Norge enn i de 27 EU-landene sett under ett. Andelen som oppgir stor tillit ligger i intervallet 48-77 prosent for gjennomsnittet av EU-landene, mens den tilsvarende andelen i Norge ligger i intervallet 61-91 prosent», heter det i rapporten.

Også sammenliknet med de andre nordiske landene kommer Norge jevnt over bedre ut. Unntaket er politiet, der folk i Finland og Sverige vurderer politiet som bedre enn folk i Norge, og i Danmark og Sverige scorer kommunene litt bedre enn i Norge.

Kanskje kan nordmenns høye tillit til at det er lite korrupsjon i samfunnet spores tilbake til den motstand mot korrupsjon de oppgir i undersøkelsen.

«Nulltoleransen for korrupsjon står sterkt i den norske befolkningen og mange gir uttrykk for at den enkelte kan utgjøre en forskjell i kampen mot korrupsjon», heter det i rapporten.

94 prosent av de spurte tar avstand fra korrupsjon ved å erklære seg uenig i utsagnet om at det er akseptabelt med korrupsjon så lenge myndighetene leverer gode resultater.

Advarer

Transparency International mener likevel det er grunn til å være på vakt når tilliten til næringslivet er tynnslitt.

I tillegg mener de også det er urovekkende at hver fjerde innbygger mener norske myndigheter ikke tar hensyn til folks synspunkter når de fatter beslutninger. At nesten halvparten mener den norske regjering i stor grad er styrt av et fåtall som handler i egeninteresse, er heller ikke noe å juble over.

En liten advarsel kommer også TI Norge med.

«Samtidig må ikke det høye tillitsnivået bli en sovepute i antikorrupsjonsarbeidet. Blind tillit og overdreven tro på at korrupsjon skjer alle andre steder enn i Norge, utgjør i seg selv en korrupsjonsrisiko. Kritisk årvåkenhet trengs blant alle aktører i det norske samfunnet for å hindre at korrupsjon finner fotfeste».

Vi bryr oss om ditt personvern

borsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer