Utenriksdepartementet

Ambassadør-aksjene: Legger seg flat

Etter Dagbladets ambassadør-avsløring innrømmer UD-topp Torgeir Larsen at departementet ikke har vært gode nok. Han lover innstramminger innen en måned.

TAR GREP: Utenriksråd Torgeir Larsen tar på vegne av Utenriksdepartementet selvkritikk etter Dagbladets funn om ambassadørenes aksjer. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
TAR GREP: Utenriksråd Torgeir Larsen tar på vegne av Utenriksdepartementet selvkritikk etter Dagbladets funn om ambassadørenes aksjer. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Mens fjorårets aksjeskandaler avløste hverandre blant politikere og regjeringsmedlemmer, jobbet Utenriksdepartementets (UD) ledelse med flere innskjerpelser som hittil ikke har vært offentlig kjent.

I et eksklusivt intervju i UDs hovedkvarter på Victoria terrasse i Oslo forteller utenriksråd Torgeir Larsen om tiltak som allerede er innført, og tiltak som er like om hjørnet.

Bakgrunnen for intervjuet er Dagbladets kartlegging av ambassadører og generalkonsulers aksjer.

Kort fortalt

 • Etter Dagbladets avsløring om ambassadørers aksjehandel, lover Utenriksdepartementets (UD) Torgeir Larsen innstramminger innen en måned.
 • Tiltakene inkluderer en registreringsordning for aksjer for utvalgte ledere i UD, inkludert ambassadører.
 • Larsen innrømmer at UD tidligere ikke har hatt god nok kontroll på ambassadørers aksjeeierskap.
 • Andre tiltak inkluderer et midlertidig forbud mot aksjehandel i forbindelse med statsbudsjettet og økt fokus på etikk og habilitet.
 • I dag skriver vi at Tormod Cappelen Endresen kjøpte aksjer i børsnoterte selskaper han bisto i jobben som ambassadør i Singapore mellom 2012 og 2017.

  Hensikten med UDs nye tiltak er å skjerpe bevisstheten blant ansatte om etikk, omdømme, habilitet og innsidekunnskap i forbindelse med å eie aksjer.

  - Vi har ikke vært gode nok i opplysningen rundt det tidligere, sier Larsen, som er UDs høyeste embetsmann.

  - Absolutt ikke, legger han til.

  Blant tiltakene som snart skal innføres, er en registreringsordning for et utvalg ledere i UD. Den vil også gjelde for ambassadører, men omfanget og avgrensninger er ennå ikke konkludert.

  Ifølge Larsen skal registreringsordningen, som omfatter aksjer, være klar innen en måned.

  Han legger ikke skjul på bevisstheten ikke har vært god nok, og at UD ikke har gjort nok.

  - Spørsmål om tillit

  Utenriksråden sier at departementets rutiner og uttrykte forventninger har endret seg.

  - Nå vil det tydeligere, og oftere enn tidligere, være uforenlig å drive næringsfremmende aktiviteter og samtidig ha eierandeler i de samme selskapene. Ikke fordi det er ulovlig, men fordi det ville utløse spørsmål om tillit.

  - Hvordan kan offentligheten vite at ambassadørenes arbeid med næringsfremme ikke er påvirket av deres personlige interesser som aksjonærer?

  - Det er ikke ambassadørene som alene bestemmer hvilke bedrifter og næringer som ambassaden skal fokusere på. Arbeid med næringsfremme på utenriksstasjonene følger av føringer fra Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

  FLERE MØTER: Utenriksråd Torgeir Larsen har før intervjuet printet ut dokumenter fra høstens møter i departementet om ansattes kjøp av aksjer, habilitet og innsidehandel. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
  FLERE MØTER: Utenriksråd Torgeir Larsen har før intervjuet printet ut dokumenter fra høstens møter i departementet om ansattes kjøp av aksjer, habilitet og innsidehandel. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

  Unikt overblikk

  Med sin tette kontakt til regjeringsapparatet, og til norsk næringsliv der hvor de er utstasjonert, har ambassadørene et overblikk som få kan matche.

  Slik Dagbladet skriver i dag, hadde Tormod Cappelen Endresen en aksjegevinst på 250 000 kroner i shippingselskapet BW Offshore i åra fram til 2017, da han var ambassadør i Singapore.

  Som ambassadør tilrettela han flere ganger for selskapet, og pleiet kontakt med ledelsen. Han beskriver dette som en sentral del av jobben som ambassadør, les hele tilsvaret her.

  - Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, sier Larsen om de konkrete forholdene Dagbladet omtaler.

  - Ingen samlet oversikt

  Utenriksråden understreker at også ambassadører har lov til å eie aksjer - men må kombinere det med en sterk bevissthet om etikk, habilitet og innsidekunnskap.

  Det siste defineres som informasjon som ikke er offentlig kjent, og som er viktig nok til å flytte på aksjekurser.

  Nøyaktig hva som skal til for at en ambassadør er inhabil overfor et selskap hen eier aksjer i, må vurderes fra sak til sak, sier Larsen.

  Han bekrefter det flere forteller Dagbladet, at UD ikke har forventet rapportering fra ambassadørene om hvilke aksjer de eier.

  - Ja, det er helt riktig. Det har ikke vært en registreringsordning.

  - Så UD har egentlig ikke hatt kontroll på aksjeeierskapene til sine ambassadører?

  - Det har ikke vært en samlet oversikt over nøkkelpersoners aksjer, utover det som er offentlig tilgjengelig i aksjonærregisteret.

  TILLITSVURDERING: Utenrikstjenestens etikkplakat er et av flere regelverk som regulerer ansattes adgang til å handle i aksjer. Foto: Innsyn / Utenriksdepartementet
  TILLITSVURDERING: Utenrikstjenestens etikkplakat er et av flere regelverk som regulerer ansattes adgang til å handle i aksjer. Foto: Innsyn / Utenriksdepartementet Vis mer

  Midlertidig forbud

  Det siste skal det snart bli en endring på - når UD får fastsatt nøyaktig hvem som skal pålegges å innrapportere, hvor ofte og i hvilke situasjoner.

  - Jeg forventer at vi er i stand til å presentere dette i løpet av en måned, sier Larsen under intervjuet 9. januar. Han legger til at det deretter vil iverksettes, i løpet av kort tid.

  Et annet viktig tiltak er et midlertidig aksjehandel-forbud i forbindelse med statsbudsjettet.

  - Vi kommer til å innføre midlertidig aksjehandel-forbud for de av våre medarbeidere som har tilgang til budsjettinformasjon om statsbudsjettet i budsjettperioden. Det er et nytt tiltak, sier Larsen.

  Han forteller at dette allerede er innført i enkelte andre departementer.

  Lover mer styring

  Det skal dessuten utarbeides en erklæring som blant annet gjelder bevissthet rundt habilitet og innsideinformasjon.

  I tillegg skal fortsatt ambassadørene og andre UD-ansatte bevisstgjøres om etikk, omdømme og innsidekunnskap i forbindelse med aksjehandel.

  - Dette har vært tema i medarbeidersamtaler tidligere, men nå skal det være en regularitet og en tydeligere styring på det, sier Larsen.

  Et fjerde tiltak han forteller om, er at disse temaene reflekteres i en års-instruks til ambassadene og i de virksomhetsplanene som ambassadene hvert år utvikler for sin egen virksomhet.

  TOK OPP TEMAET: I november 2023 holdt kontrolldirektør i UD, Margit Tveiten, og seniorrådgiver Vegard Kaale en presentasjon om næringsfremme og interessekonflikter. Foto: Innsyn / Utenriksdepartementet
  TOK OPP TEMAET: I november 2023 holdt kontrolldirektør i UD, Margit Tveiten, og seniorrådgiver Vegard Kaale en presentasjon om næringsfremme og interessekonflikter. Foto: Innsyn / Utenriksdepartementet Vis mer

  Flere møter i UD

  På veggene i Larsens romslige kontor henger flere malerier, som utenriksråden i en travel hverdag ikke har prioritert å finne ut hvem som har malt.

  Da er bevisstheten langt høyere i spørsmål om aksjer og habilitet.

  Larsen forteller at bevisstgjøringsarbeidet om aksjer, omdømme og innsidekunnskap ble igangsatt i fjor vår, og at det i høst ble fulgt opp med allmøter.

  Dessuten har det vært digitale regionale samlinger om næringsfremme, habilitet og innside.

  - Hva var den direkte foranledningen til at dere satt i gang med dette?

  - Allerede på vårparten startet vi opp arbeidet for å utvikle retningslinjene våre, eller rutinene våre, på innsidesaker. Og så klart var det stor oppmerksomhet i høst på vår tidligere utenriksminister rundt denne saken, sier Larsen.

  Ble en snakkis

  I tillegg til tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldts sak, var det særlig Sindre Finnes’ aksjehandel i kona Erna Solbergs statsministerperiode som gjorde offentlige personers aksjehandel til et tema «alle» interesserte seg for.

  - Det er klart at våre medarbeidere hadde interesse av hvordan det påvirket dem, forteller Torgeir Larsen.

  - Måtte det en skandale til, for at UD skulle ta tak i dette?

  - Det var en lang rekke saker i høst, og de har ført til at det har blitt et større behov for åpenhet, og for at vi kan forvalte den tilliten vi er avhengige av. Vi er jo en del av samfunnet, og vi har et ansvar, og at det har ført til aktivitet hos oss, synes jeg er bra, sier Torgeir Larsen.