Atlantic Seafood

Avdekket omfattende lovbrudd: - Sa alt var ok

Flere av Atlantic Seafoods tidligere kunder tar selvkritikk på hvordan de utøvde sin plikt til å påse at arbeiderne hadde de vilkårene de har krav på. - Har tatt lærdom, sier en av dem.

MANGLET SLUK: Fryserommet ved Atlantic Seafood var midlertidig gjort om til kjølerom, da Mattilsynet kom på uanmeldt besøk. Smeltevann fra fisken havnet på gulvet. På grunn av manglende sluk i gulvet, måtte avrenningsvannet svabres ut til nærmeste sluk. Foto: Mattilsynet
MANGLET SLUK: Fryserommet ved Atlantic Seafood var midlertidig gjort om til kjølerom, da Mattilsynet kom på uanmeldt besøk. Smeltevann fra fisken havnet på gulvet. På grunn av manglende sluk i gulvet, måtte avrenningsvannet svabres ut til nærmeste sluk. Foto: Mattilsynet Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

De fire norske fiskeribedriftene Sjømatkompaniet, Fram Seafood, North Sea Seafood og Viking Delights ble oppgitt å være kunder av Atlantic Seafood ved det som ble beskrevet som et «nedslående» tilsyn i september.

De har alle plikt til å påse at arbeidere har de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på.

Det nå konkursrammede selskapet var eid av den Litauen-bosatte finnmarkingen Daniel Andersen, som i mange år har skaffet billig litauisk arbeidskraft til den norske fiskerinæringen. Børsen kartla hans virksomhet gjennom en rekke artikler i 2019.

Likevel hevder flere av Atlantic Seafoods kunder å ikke ha kjent til hans virksomhet da kundeforholdene ble inngått.

Arbeidstilsynet har i ettertid avdekket «omfattende og grove» brudd på arbeidsmiljøregelverket - deriblant underbetaling av ansatte og alvorlige mangler knyttet til ivaretakelse av deres helse og sikkerhet.

Daniel Andersen har benektet dette. Hans svar kan du lese seinere i denne saken.

- Må være gjensidig tillit

- Vi fikk dokumentasjon på at alt var ok, sier daglig leder i Fram Seafood, Ole Kristian Kjellbakk, til Børsen.

Han svarer på spørsmål om hvordan selskapet har utøvd påseplikten - altså kontrollert at arbeidere har de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på - overfor Atlantic Seafood.

- Har dere kontrollert disse opplysningene på noen måte?

- Hvis du har fått dokumentasjon på at alt er ok, må det være en gjensidig tillit mellom selskapene, hvis ikke sliter du. Det er en grense for hvor langt vi kan gå i våre kontroller, selv om vi har et ansvar overfor bedrifter vi leier inn tjenester fra, svarer Kjellbakk.

Han sier at selskapet ikke kjente til Børsens omtale av Daniel Andersens virksomhet, da avtalen med Atlantic Seafood ble inngått.

- I utgangspunktet gjorde vi noen søk, og han var ikke en del av det som dukket opp. Da han gjorde det, oppdaget vi at det var noe som ikke stemte, og vi trakk oss ut med en gang.

Når selskapet trakk seg ut, sier Kjellbakk på telefonen at han ikke husker eksakt og må sjekke opp. Han har siden ikke svart på Børsens gjentatte sms- og e-post-henvendelser.

ALTFOR VARMT: Ferske fiskerivarer skal lagres slik at de holder en temperatur lavere enn pluss to grader. På Atlantic Seafood holdt filetene seks grader pluss. Foto: Mattilsynet.
ALTFOR VARMT: Ferske fiskerivarer skal lagres slik at de holder en temperatur lavere enn pluss to grader. På Atlantic Seafood holdt filetene seks grader pluss. Foto: Mattilsynet. Vis mer

I en e-post til Børsen skriver daglig leder i Sjømatkompaniet, Tore Hovland, at selskapet ble oppmerksomme på mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Atlantic Seafood i februar.

Da fastslo Arbeidstilsynet blant annet at ansatte hadde jobbet opptil 26 timer i strekk - noe Daniel Andersen avviste blankt.

- Vi valgte på dette tidspunkt - sammen med våre leverandører - å avslutte all pågående produksjon hos Atlantic Seafood, og ba samtidig om innsyn i virksomhetens lønns- og arbeidsvilkår, skriver Hovland.

Da hadde de bestilt produksjonstjenester, i form av enkeltbestillinger, fra selskapet i et halvt års tid.

- Vi har siden dette tidspunkt avstått fra å bestille tjenester fra Atlantic Seafood, som en direkte konsekvens av de mulige bruddene som vi ble kjent med kunne foreligge. Vi har aldri fått tilbakemelding fra Atlantic Seafood på vårt krav om innsyn, skriver Hovland.

- Hvordan utøvde dere helt konkret påseplikten fram til dette?

- Vi ser at vi kunne ha gjort grundigere undersøkelser av selskapet i forkant av første bestilling. Hva gjelder oppfølgning inn imot selskapet forut for og under leieproduksjonen, hadde vi kontinuerlige samtaler med daglig leder og fikk forsikringer om at alt var i orden, skriver han.

- I ettertid forstår vi at vi burde hatt enda tettere oppfølgning. Vi har tatt lærdom av denne saken, og har gjennomgått og forbedret våre rutiner for å sikre bevisstheten og etterlevelsen av våre forpliktelser på dette området.

- Kontrollerte kontrakter og lønnsslipper

Kort tid etter at Sjømatkompaniet sier de avsluttet produksjon hos Atlantic Seafood, kom North Sea Seafood til på selskapets kundeliste.

Det opplyser administrerende direktør Kenneth Fjellskaal til Børsen.

- Etter en tids kvalitetsutfordringer avsluttet vi samarbeidet i september 2022, skriver han i en e-post.

Han forteller at det i avtalen mellom dem var inkludert innsynsrett for North Sea Seafood, for å ivareta påseplikten. De skal ha kontrollert to ansattes arbeidskontrakter og lønnsslipper.

Hvordan de ble kontrollert, vil han ikke utdype.

- Daniel Andersen var for oss ukjent som noe annet enn eier av selskapet inntil artikler om ham kom i høst, skriver han.

Videre opplyser Fjellskaal at North Sea Seafood, på grunn av reklamasjoner på kvalitet, blir økonomisk skadelidende som følge av konkursen.

Børsen har vært i kontakt med daglig leder i Viking Delights, Erling Johan Ostnes, som ikke ønsker å uttale seg om kundeforholdet til Atlantic Seafood.

Arbeidstilsynet: Dette må oppdragsgiverne gjøre

At alt er «ok» har Atlantic Seafood og Daniel Andersen bedyret også overfor Børsen og Arbeidstilsynet.

Etter tidligere nevnte tilsynsrapport hevdet han å ha utbetalt allmenngjort lønn til samtlige ansatte, og at selskapet ikke har begått noen grove brudd på arbeidsmiljøloven.

- Selskapet forholder seg til tidsfrister for å utbedre de små påleggene som er gitt. En rekke av disse er allerede utbedret, skrev Andersen i en sms til Børsen, kort tid før selskapet ble slått konkurs.

Så hvor grundig er selskaper, etter påseplikten, nødt til å kontrollere underleverandørene sine?

- Kriteriet i forskriften er at de skal gjennomføre nødvendig kontroll, så krav til omfang vil variere etter forholdene, sier Arbeidstilsynets leder for seksjon a-krim vest, Jens Erik Romslo, til Børsen.

Han, og Arbeidstilsynet, har fulgt Atlantic Seafood over tid.

- Hvis det er kjent at en virksomhet ikke har gitt arbeiderne sine de lønns- og arbeidsvilkårene de skal ha, vil plikten være mer omfattende. Da må en gjøre større undersøkelser, der det ikke holder med papirer, skriftlige bekreftelser og uttalelser.

Avsluttet kundeforhold etter inspeksjon

Det er ingen lovpålagt minstelønn i Norge, men i fiskeindustrien er det innført allmenngjort minstelønn.

Det skjer kun i bransjer der det er dokumentert at utenlandske arbeidstakere kan få dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er normalt i bransjen.

Andreas Sundnes, daglig leder i First Seafood, omtaler det likevel som «utrolig» at det finnes sjømatprodusenter i Norge som ikke følger spillereglene.

- Jeg tror mange i vår bransje har utfordringer med å skaffe kompetent arbeidskraft. Flinke operatører er mangelvare og jeg er helt sikker på at det vil være umulig over tid å holde på dyktige ansatte om en ikke følger minstelønn. Hos oss er de ansatte høyt verdsatt og helt sentrale i forretningsmodellen. Det skulle bare mangle at de får betalt i henhold til bransjestandard, sier Sundnes til Børsen.

First Seafood var kunde av Atlantic Seafood fra sommeren 2021 til desember samme år.

I forbindelse med et tilsyn våren 2022, opplyste han til Arbeidstilsynet at kundeforholdet ble satt på pause etter at deres kvalitetssjef hadde vært på inspeksjon ved Atlantic Seafood, og avvik ikke ble lukket.

- Kort fortalt sto ikke produksjonen til våre standarder, sier Sundnes.

I brevet til Arbeidstilsynet skrev han følgende:

«Vi ble i etterkant av dette gjort oppmerksom gjennom en reportasje i Dagbladet om at det var forhold på fabrikken som ikke var forenlig med norsk arbeidsliv. Som nevnt i telefon trodde jeg ikke at risikoen for dette var stor i vår bransje i Norge, men der tok jeg altså feil.»

Han opplyste også om «omfattende korrespondanse» i etterkant, der Atlantic Seafood skal ha forsøkt å tilbakevise påstandene.

- Vi har ut fra en totalvurdering valgt å ikke gjøre flere forretninger med selskapet, og vi har i etterkant av dette forbedret rutinene våre knyttet til nye leverandører, skrev Sundnes.

Vi bryr oss om ditt personvern

Børsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer