Eiendom Norge:

- Boligkrise foran oss

Eiendom Norge tror boligprisene vil stige med 4 prosent neste år. - Jeg tror de bommer, sier sjeføkonom.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge holder pressekonferanse om Eiendom Norges... Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Onsdag presenterer Eiendom Norge sine prognoser for boligmarkedet i 2024. Det anslås en oppgang i boligprisene på 4 prosent neste år.

- Enkelte byer vil få en sterkere utvikling enn den nasjonale, og vi tror særlig Oslo og Stavanger vil skille seg ut. Her venter vi at boligprisene vil stige med henholdsvis 6 og 7 prosent, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Bommer

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank tror imidlertid Eiendom Norge er på feil kurs.

- Jeg tror dessverre deres prognoser bommer og at de er for positive. Våre prognoser er at boligprisene vil øke med 1 prosent neste år.

Han fortsetter:

- Eiendom Norge undervurderer nok de negative effektene av to ting. Det ene er Norges Banks siste rentehopp og den oppjusterte rentebane som treffer folk hardt. Det andre er at opphopningen av boliger på markedet, det såkalte «boligfjellet», vil bremse prisveksten kraftig neste år, mener Knudsen.

- Jeg tror også de overvurderer effekten av at det bygges for få boliger. Dette vil definitivt påvirke markedet, men i liten grad allerede neste år.

KRITISERT: - Ida Wolden Bache framstår mer og mer som en isdronning med lite omtanke for arbeidsfolk i Norge, var Rødt-leder Marie Sneve Martinussens klare beskjed etter torsdagens overraskende rentehopp. Her svarer sentralbanksjefen på anklagene. Video: Lars Martin Gimse / Børsen. Vis mer

Selv om tall for desember foreløpig lar vente på seg, kan man med sikkerhet si at boligprisene i 2023 bremset kraftig opp.

Så langt har prisene i Norge steget med 1,3 prosent. Til sammenlikning var boligprisene opp 2,4 prosent på årsbasis i november 2022.

- Boligprisutviklingen i 2023 kommer trolig til å ende moderat. Med den normale svake utviklingen i desember vil årsutviklingen trolig ende nærmere null prosent, sier Lauridsen i Eiendom Norge.

- Rekyl

Videre pekes det på konsekvensene av lav boligbygging. Ved utgangen av november er det kun igangsatt bygging av 11 000 boliger i Norge i 2023, ifølge Boligprodusentene. Dette er den laveste igangsettingen av nye boliger siden bankkrisen på slutten av 80-tallet.

- Boligkrisen er foran oss, men ikke i 2024, skriver Eiendom Norge.

Lauridsen utdyper:

- Dette betyr at vi vil få lav boligbygging de neste årene og krise for byggenæringen. Konsekvensene for boligmarkedet vil vi imidlertid først se fra 2025, da det blir et bratt fall i antall ferdigstilte boliger.

- Vi tror dette vil gi sterk boligprisvekst i 2025 og 2026. Paradoksalt nok fører Norges Banks aggressive pengepolitikk til at boligprisrekylen kan bli enda sterkere fordi den demper boligbyggingen ekstra mye. I 2024 vil det imidlertid fortsatt ferdigstilles en del boliger som er under bygging nå og som ble solgt under pandemien, sier Lauridsen.

- Nær bunnen

Handelsbanken la tirsdag fram sine utsikter for boligmarkedet neste år.

De mener boligprisene nærmer seg bunnen, og at en cocktail av rentekutt, lavt boligtilbud og fortsatt høy lønnsvekst, vil bidra til sterk boligprisvekst allerede i 2024 - men særlig i 2025.

SORGENS BOLIGKAPITTEL: 2023 har vært preget av svak boligprisutvikling, historisk lav igangsetting av nye boliger og kraftige rentehopp. Nå kommer Eiendom Norge med sine utsikter for neste års marked. Foto: Lars Eivind Bones
SORGENS BOLIGKAPITTEL: 2023 har vært preget av svak boligprisutvikling, historisk lav igangsetting av nye boliger og kraftige rentehopp. Nå kommer Eiendom Norge med sine utsikter for neste års marked. Foto: Lars Eivind Bones Vis mer

- Vi tror boligprisveksten blir sterkere enn normalt til våren, før den virkelige rekylen kommer i 2025, skriver seniorøkonom Sara Midtgaard i rapporten.

Hun mener januar og februar blir svake måneder for boligmarkedet. Så vil situasjonen gradvis snu. Handelsbanken anslår i likhet med Eiendom Norge en boligprisvekst på 4 prosent neste år, før den øker til 6,9 prosent i 2025.

- Vi tror Norges Bank nå er ferdig med å heve styringsrenten, og at første rentekutt kommer august neste år, etterfulgt av kutt i september og desember.

DNB Eiendom er noe med moderat og venter en boligprisvekst på 2-3 prosent i 2024.

- Vi tror fortsatt at rentenivået og høy inflasjon vil legge en demper på boligprisene i første del av 2024. Når rentenivået og prisveksten stabiliserer seg, og går nedover igjen, vil boligmarkedet skyte fart. I tillegg vil et godt lønnsoppgjør bidra til økt kjøpekraft i andre halvår 2024, mener regionsjef i Oslo, Nils Robert Elven.