Klimasøksmålet

- Det stinker

Energidepartementet unnlot å gi informasjon i retten, mener miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom. Statssekretæren innrømmer at de burde ha gitt opplysningene.

KRITISK: Frode Pleym i Greenpeace mener viktige fakta ikke kom fram i retten da miljøorganisasjonen sammen med Natur og Ungdom gikk til sak mot staten. Foto: Nina Hansen
KRITISK: Frode Pleym i Greenpeace mener viktige fakta ikke kom fram i retten da miljøorganisasjonen sammen med Natur og Ungdom gikk til sak mot staten. Foto: Nina Hansen Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

- Denne saken stinker. Spørsmålet er om staten «bare» har glemt å gi riktige faktaopplysninger, eller om det er en bevisst handling, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace.

I desember var rettssaken i Oslo tingrett der Greenpeace og Natur og Ungdom gikk til søksmål mot staten, fordi de mener planene for tre oljefelt er ulovlige. Miljøorganisasjonene vant fram i tingretten, og det ble klart forrige uke at staten anker.

Nå mener miljøorganisasjonene at staten ikke spilte med åpne kort i retten. I et brev fra sin advokat til regjeringsadvokaten og Energidepartementet har organisasjonene stilt en rekke spørsmål.

I retten opplyste staten at oljeproduksjonen på Tyrving skulle starte i 2025, ifølge brevet.

Samtidig behandlet departementet en søknad om oppstart allerede i 2024 – uten å informere retten om dette, ifølge miljøorganisasjonene.

- Statens påstander i Oslo tingrett er feilaktige. Det er veldig alvorlig, sier Pleym.

- Det hadde vært ryddig av oss å opplyse om dette, og vi ser nå at dette burde vært gjort, skriver statssekretær Astrid Bergmål i Energidepartementet til Dagbladet.

Hun understreker samtidig at en produksjonstillatelse ikke er det samme som at produksjonen faktisk kan settes i gang.

- Søkte før rettssaken

Dagbladets gjennomgang av tingrettens dom og dokumenter fra Energidepartementet, bekrefter at operatøren Aker BP søkte om produksjonstillatelse i oktober 2023, én måned før hovedforhandlingen i Oslo tingrett startet.

* Den 27. oktober 2023 fikk Energidepartementet søknad om produksjonstillatelse for 2024 på oljefeltet Tyrving. Søknaden hadde da vært forelagt Oljedirektoratet, som anbefalte at søknaden ble innvilget.

* Den 28. november til 6. desember var hovedforhandlingen i Oslo tingrett.

* Den 18. desember, altså knappe to uker etter at hovedforhandlingen var ferdig, sa Energidepartementet ja til produksjonstillatelse på Tyrving-feltet i 2024.

Dette kommer ikke fram i tingrettens dom, som kom 18. januar. I dommen går det fram at «Forventet produksjonsstart er første kvartal 2025» for Tyrving-feltet.

Miljøorganisasjonene sin advokat Jenny Sandvig, i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, refererer i brevet til at staten i sitt innlegg opplyste om at oppstart var i 1. kvartal 2025. Hun skriver at «tingrettens avgjørelse er basert på denne opplysningen», og referer til tvisteloven.

- Informerte ikke

Statssekretær Astrid Bergmål i Energidepartementet skriver til Dagbladet at regjeringsadvokaten, som førte saken for Energidepartementet, ikke var informert om at Aker BP hadde søkt om produksjonstillatelse for 2024:

- Utbyggingen av Tyrvingfeltet pågår, og det er fortsatt usikkert når feltet er ferdig utbygd. I den godkjente utbyggingsplanen oppga selskapene forventet oppstart i 1. kvartal 2025. Regjeringsadvokaten var ikke informert om at det var mottatt søknad om og etter hvert ble gitt produksjonstillatelse for Tyrving for 2024, skriver Bergmål via kommunikasjonsenheten.

Hun sier at dette burde vært opplyst om, og fortsetter:

- Jeg vil imidlertid understreke at en produksjonstillatelse ikke er tilstrekkelig for at produksjonen kan starte opp, siden det også trengs andre tillatelser før et felt kan settes i drift, skriver Bergmål.

SVARER: Statssekretær Astrid Bergmål svarer på kritikken. Foto: Stine Grimsrud / Energidepartementet
SVARER: Statssekretær Astrid Bergmål svarer på kritikken. Foto: Stine Grimsrud / Energidepartementet Vis mer

Departementet viser til at dette er tillatelser som uansett ikke vil bli gitt nå, fordi Oslo tingrett har lagt ned en midlertidig forføyning. Departementet er uenig i både i dommen og kjennelsen om midlertidig forføyning, og har varslet anke.

- Bakgrunnen for at det ble gitt produksjonstillatelse til Tyrving for 2024 er at Aker BP i fjor høst så at feltet kan bli klart for oppstart mot slutten av 2024, og at alle felt må ha en gyldig produksjonstillatelse, skriver Bergmål.

I desember i fjor godkjente departementet i overkant av 80 produksjonstillatelser for 2024, blant dem Tyrving.

Operatøren Aker BP skriver til Dagbladet at den opprinnelige planen for Tyrving tilsa oppstart i første kvartal 2025, slik det gikk fram av godkjent plan for utbygging og drift (PUD) i juni 2023. Men fordi et annet prosjekt kom i gang før plan, kunne Aker BP starte Tyrving-arbeidet tidligere enn antatt.

- Følgelig er det nå en viss mulighet for at vi vil kunne være klare til å starte produksjonen før årsskiftet, skriver pressetalsperson Ole-Johan Faret.

Han viser til at myndighetene krever at selskapet innrapporterer forventet produksjon innen 15. oktober hvert år, og at produksjonssøknad må samsvare med disse tallene og sendes innen 1. november.

- Løpegutt

- Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende, sier MDGs leder Arild Hermstad om saken.

- Hvis staten aktivt har sagt at produksjonen starter i 2025, men samtidig har behandlet en sak om oppstart i 2024 uten å opplyse om det, viser det at regjeringen er en løpegutt for oljebransjen i denne saken - en forlenget arm for oljenæringen, sier Hermstad, og legger til:

- Det er et betydelig demokratisk problem at de ikke spiller med åpne kort.

Dagbladet har forelagt kritikken fra Hermstad for Energidepartementet, som har valgt ikke å kommentere.

VIL TA OPP SAKEN: MDG-leder Arild Hermstad ville kalle statsråd Terje Aasland inn på teppet i Stortinget for å belyse hvordan staten følger opp søksmålet. Foto: Annika Byrde / NTB
VIL TA OPP SAKEN: MDG-leder Arild Hermstad ville kalle statsråd Terje Aasland inn på teppet i Stortinget for å belyse hvordan staten følger opp søksmålet. Foto: Annika Byrde / NTB Vis mer

Dagbladet skrev tirsdag om hvordan Energidepartementet ga produksjonstillatelser til de to oljefeltene Breidablikk og Tyrving en måned før dommen i Oslo tingrett kom. Energidepartementet avviste da at de hadde framskyndet tillatelsene, og viste til at alle felt på norsk sokkel må ha en årlig produksjonstillatelsene, og at søknadsfristen er i november.

Hermstad er derimot svært kritisk til at tillatelsene ble gitt før dommen falt.

- Dette viser at regjeringens oljepolitikk er pill råtten. Det er nesten ikke til å tro at regjeringen har gitt tillatelser til å produsere olje og gass fra felt som de visste muligens var ulovlige, fordi de sto midt i en rettssak om lovligheten av dem. Jeg forventer at tillatelsene trekkes tilbake umiddelbart og at oljeproduksjonen opphører, sier Hermstad.

Han sier at MDG vil følge opp saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og vil kalle statsråden inn på teppet for å redegjøre for Stortinget om hva regjeringen vil foreta seg når tillatelsene ikke er gyldige.

- Vi trenger en totalrenovering i oljepolitikken, og disse avsløringene må bli starten på denne opprydningen, sier Hermstad.