NSM-skandalen:

Doblet gigantlån etter dette

NSM fikk i mai klarsignal fra Justisdepartementet til å leie en ekstra etasje i kontorbygget på Fornebu. Få måneder seinere ble det kontroversielle lånet doblet til 200 millioner kroner.

KONTROVERSIELT: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har tatt opp et lån på 200 millioner kroner. Dette er lokalene de leier av Norwegian Property ASA i Snarøyveien 36. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
KONTROVERSIELT: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har tatt opp et lån på 200 millioner kroner. Dette er lokalene de leier av Norwegian Property ASA i Snarøyveien 36. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer
Publisert

Tidligere i desember måtte Sofie Nystrøm, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), gå av etter at det ble kjent at de hadde inngått en ulovlig låneavtale med en privat part på 200 millioner kroner.

Lånet ble tatt opp i forbindelse med spesialtilpasninger av NSMs kontorlokaler på Fornebu.

Regjeringen har i en opprulling av saken publisert flere brev og dokumenter på sine nettsider, og mandag 18. desember ble to nye brev lastet opp.

I et av disse brevene, datert 15. mai i år, samtykker Justisdepartementet til at NSM får leie ytterligere én etasje i kontorlokalene på Fornebu.

På dette tidspunktet har NSM allerede inngått den omstridte låneavtalen med utleieren Norwegian Property - da på 100 millioner kroner.

Men knappe fire måneder etter at Justisdepartementet har gitt klarsignal til at NSM også får leie toppetasjen i kontorkomplekset, signerer NSM en låneavtale på 100 millioner til.

Brøt betingelser

Det kommer imidlertid fram i brevet den 15. mai i år at Justisdepartementets godkjenning kommer med en rekke betingelser.

«Det er en forutsetning at leiekostnadene kan dekkes innenfor NSMs nåværende budsjettramme,» skriver de i brevet.

Noen måneder seinere blir Justisdepartementet kontaktet av NSM, som uttrykker et budsjettmessig merbehov det neste året.

Børsen har tirsdag vært i kontakt med Justisdepartementet i forbindelse med godkjenningen av den utvidede leieavtalen.

- Justis- og beredskapsdepartementet bygger sine rutiner for etatsstyring på at etatene følger lov og retningslinjer, og forutsetter at de forholder seg til de budsjettrammer de har fått fra Stortinget.

Det skriver kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Andreas Bjørklund, i en e-post.

NSM vil ikke kommentere

Børsen har videre sendt følgende spørsmål til NSM:

  • Ble NSMs lån utvidet for å finansiere den utvidede leieavtalen?
  • JD skriver: «Det er en forutsetning at leiekostnadene kan dekkes innenfor NSMs nåværende budsjettramme.» Noen måneder seinere uttrykker NSM et budsjettmessig merbehov det neste året. Burde ikke NSM selv ha sett at det ville være økonomisk vanskelig å finansiere en utvidet leieavtale?

I en e-post til Børsen henviser fagdirektør i NSM, Andreas Skjøld-Lorange, til regjeringens nylig nedsatte utvalg som skal foreta en gjennomgang av NSMs avtaler i forbindelse med leie av lokalene i Snarøyveien 36.

- NSM skal sørge for å gjøre all nødvendig og relevant informasjon tilgjengelig for utvalget. NSM kommer derfor ikke til å kommentere på momenter som faller inn under utvalgets arbeid, skriver Lorange.

Torsdag vedtok Stortinget å bevilge 200 millioner kroner til NSM for å innløse det ulovlige lånet.

15. desember nedsatte regjeringen et utvalg som skal gjennomgå NSM-saken.

Utvalget skal ledes av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, og det er ventet at rapporten skal være klar innen 1. mars 2024.