Ekspert: Kan bli enda verre

Nå kobler Norge seg på det britiske kraftmarkedet gjennom sjøkabelen North Sea Link. Analytikerne mener at den nye kabelen vil føre til rekordhøye strømpriser i Norge i høst. Til vinteren kan det bli enda verre.

DYRERE: Strømprisene vil trolig øke kraftig utover høsten og vinteren når den nye strømkabelen North Sea Link blir tatt i bruk fra fredag. Flere analytikere tror norske strømkunder vil merke dette på strømbudsjettet. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet.
DYRERE: Strømprisene vil trolig øke kraftig utover høsten og vinteren når den nye strømkabelen North Sea Link blir tatt i bruk fra fredag. Flere analytikere tror norske strømkunder vil merke dette på strømbudsjettet. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet. Vis mer
Publisert

En kald nedbørsfattig vinter, etterfulgt av en sommer med tørke, har ført til rekordlave nivåer i vannmagasinene. Konsekvensen er rekordhøye strømpriser i Norge og resten av Europa.

- Strømprisene kommer mest sannsynlig til å gå kraftig opp denne høsten, vi kan oppleve å måtte betale så mye som to kroner per kilowattime, sier sjefanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo til Dagbladet.

Han er ikke i tvil om at norske forbrukere går en kostbar høst og vinter i møte når strømregninga kommer en gang hver måned.

Historisk rekordnivå

- Det er ingen tvil om at strømprisene i Sør-Norge har vært på historisk høyt nivå. Det er mulig at det tidligere har vært enkeltdager med høyere priser, men det har vært i kalde perioder midt på vinteren. I en høstfase som vi er i nå, har det aldri vært dyrere, sier Seland til Dagbladet.

Torsdag skriver E24 at strømkrisen er avverget, men det vil ikke Seland være med på.

- Situasjonen er alltid dynamisk og på grunn av økt nedbørsmengde denne uka, ser det litt bedre ut med tanke på pris i dag enn det gjorde på tirsdag. Men sannsynligvis vil prisene stige mye i Sør-Norge utover høsten og begynnelsen av vinteren.

Analytikeren trekker fram at Sør-Norge, som kalles NO1, NO2 og NO5 på strømmarkedet, historisk sett har vært et område med ganske lave strømpriser. Nå har dette snudd. Sør for Dovre har man aldri opplevd priser som er på høyde med eller høyere enn den nordiske systemprisen.

- Bare i september vil snittprisen være 106 til 107 euro per megawattime. Det er en høyere pris enn vi noen gang har opplevd, sier Seland.

Sammenliknet med priser fra 3. kvartal tidligere år, er dagens priser langt over hva vi har vært vant til å betale.

Strømprisen vil stige utover vinteren

- Hvis vi ser på prisene i løpet av de siste 20 til 25 år er det stor forskjell. I 2018 kostet strømmen 50 euro per megawattime. I 2008 var prisen 55 euro. Nå ligger vi på rundt 70 euro, og prisene er forventet å stige til dels mye utover høsten, sier Seland.

- Fører de nye utenlandskablene til at vi får høyere strømpriser i år?

- Ja, det er det ingen tvil om. Det er flere faktorer som avgjør prisnivået, men kabelen vil isolert sett utvilsomt gi høyere strømpriser. Vi kobler oss inn på det britisk kraftmarkedet, hvor prisen er mye høyere enn hva tilfellet er i Norge. Når 700 megawatt (MW) strøm går ut fra det norske markedet til Storbritannia, vil vi få en økt etterspørsel på 700 MW i Norge. Det vil påvirke prisen.

Fra og med 1. oktober kan Norge sende ut store mengder strøm gjennom den 720 kilometer lange strømkabelen North Sea Link som går fra Suldal i Rogaland og Blyth i England. I første omgang skal kraftbransjen kunne benytte seg av 700 MW av den totale kapasiteten på 1400 MW. Etter hvert skal kapasiteten trappes opp til full kapasitet. Det er nok til å sende av gårde over 12 terawattimer (TWh) strøm i året.

- Hvorfor bygger vi utenlandskabler, når kablene fører til dyrere strøm?

- Det vil jeg ikke mene så mye om, det er mer et politisk spørsmål. Norge er knyttet til utlandet med mange forskjellige kraftkabler. Normalt sett gir en slik kraftutveksling forsyningssikkerhet. Det er tilfeldig at denne settes i drift når den hydrologiske situasjonen er såpass vanskelig.

Dyrere under testperioden

Utenlandskabler gjør at man kan eksportere kraft når man har kraftoverskudd, og importere når man har kraftunderskudd.

- De dagene Statnett har testet kabelen fra England har man sett en klar prispåvirkning i NO2. Vi sender ut 1400 MW, det har løftet kraftprisene med 5 til 10 euro per megawattime, sier sjefanalytiker Seland.

- Noen analytikere sier at vi med en tørr og kald vinter kan få opp mot 50 prosent høyere strømpriser, på 150 til 160 øre per kilowattime. Tror du dette stemmer?

- Det er det ingen tvil om at vil skje. Det avhenger av vær og vind, men hvis det blir en kald og tørr vinter kan man få enda høyere strømpriser i Sør-Norge. En viktig indikator er hva markedet mener strømprisene blir i England og på kontinentet i vinter. Akkurat nå prises en megawattime til 180 euro i første kvartal 2022 i Europa. Da snakker vi om en strømpris på nærmere to kroner per kilowattime. Det er ikke usannsynlig at vi kan få samme prisbildet i Sør-Norge, og da snakker vi bortimot dobling i strømprisene til norske kunder, sier Seland.

CO₂-avgift presser også opp prisene

Blant årsakene til de høye strømprisene i Norge er lite vann i vannmagasinene etter en tørr sommer, i tillegg til at det blåser lite i Europa. Dyrere kull og gass med høy CO₂-avgift presser også opp prisene kraftig.

På samme tid i 2020 var gassprisen på et lavt nivå. Nå er nivået svært høyt, og mer enn seks ganger høyere enn for ett år siden.

I likhet med gassprisen, har også kullprisen økt betydelig det siste året. Ett tonn koster rundt 180 dollar i dag, mot rundt 53 dollar for ett år siden, skriver Faktisk.no.

- Det som er veldig spesielt er at prisene på naturgass er spinnville. De går rett i taket. I Europa er kraftprisene en fusjon av kostnadene av produksjon av gass og kullkraft. Når dette stiger blir det dyrere å produsere kraft, sier Seland.

Han tror det eneste som kan føre til reduserte strømpriser i Norge er at været snur og fyller vannbassengene med mye vann.

- Får vi mye nedbør og en mild høst som fylle magasinene, kan vi komme ned mot en pris på 50 øre.

Dårligere kjøpekraft

Hvis det motsatte skulle skje tror han det kan bli en tøff økonomisk tid for mange norske husholdninger.

- Da kan vi få strømpriser opp mot 2 kroner per kilowattime, sier Selander.

Sammen med økt boligrente og dyrere matvarer kan det bety betydelig dårligere kjøpekraft for mange norske husholdninger, mener han.

Situasjonen er ikke lik i hele landet. Strømprisene i Nord-Norge og Midt-Norge er mye lavere enn prisene sør for Dovre. Dette tror analytikeren vil vedvare, men at de kanskje vil få litt dyrere strøm gjennom høsten og vinteren.

Kraftoverskudd

- Årsaken til dette er at de er tett knyttet mot prisnivået i Nord-Sverige. Her er kraftsituasjonen veldig sterk. De har bygd ut mye vindkraft, og prisene er relativt lave. I tillegg er det påvirket av at Svenska Kraftnät begrenser hvor kraft som kan sendes sørover i Sverige. Det fører til at man får et innestengt kraftoverskudd i Nord-Norge og Nord-Sverige, som holder kursene kunstig lave, sier Seland.

Han tror kraftkrevende industri vil møte problemer hvis de ikke har sikret seg billige strømavtaler.

- Man ser i land rundt oss at tunge industrier må stenge ned for at de ikke klarer å bære energikostnadene. Prisnivået i Sør-Norge svir, og det vil være svært problematisk hvis denne situasjonen varer lenge. Mange etableringer må tenke seg om flere ganger når de ser hva som skjer i Sør-Norge.

Konkurranse om ressursene

- De store råvaremarkedene, kull, olje og gass er globale markeder. Når vi har samme prisnivå på kull og gass som markedet i Asia, blir det en tilspisset konkurranse om ressursene. Det har vært veldig høye priser lenge, voldsom vekst i Kina, og når Europa må importere gass på LNG smitter dette nivået inn i Europa. I løpet av seinsommeren ser vi at det er en voldsom konkurranse om LNG gass, sier han.

- Hvordan påvirkes dette av at samfunnet åpner mer opp igjen etter coronapandemien?

- Det er vanskelig å tallfeste, men ser i verdikjeder i industrier at det oppstår flaskehalser og det er oppdemmet etterspørsel som slippes løs. Det fører til kraftige prishopp.

- Hvor lenge vil de høye kraftprisene vedvare?

- I første rekke ser dette kritisk ut fram til våren. Etter det blir det sannsynligvis en ny situasjon, og i mai er vi nok tilbake til en normal situasjon, sier Sigbjørn Seland til Dagbladet.

Statnett eier og driver Norges kraftforbindelser til utlandet. Kommunikasjonssjef Christer Gilje svarer slik når vi spør ham om norske forbrukere nå får dyrere strøm:

- Strømprisene er høye nå, og vi forstår at folk er engstelige for hva det vil bety for strømregningene framover. De høye prisene kommer ikke med denne kabelen. De viktigste årsakene til de høye kraftprisene vi ser over hele Europa er økning i CO₂-prisen og i prisene på kull og gass, i tillegg til lite vind og i Norge lite vann i magasinene, sier Gilje.

Klimavennlig løsning

Gilje mener det ville vært langt dyrere å bygge ut nok kraft til at vi skulle være selvforsynte, og at dette ville være unødvendige inngrep i naturen.

- På lang sikt vil det bidra til lavere priser i perioder med kraftoverskudd i nabolandene, og i tørre og kalde perioder gir det Norge økt forsyningssikkerhet. I tillegg legger kablene til rette for økt produksjon av fornybar energi og dermed til å nå klimamålene på begge sider av kabelen, sier han.

Vi bryr oss om ditt personvern

borsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer