Sindre Finnes aksjekjøp

Finnes-sjef: - Illojalt

Administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen sier at Sindre Finnes' risikofylte kjøp og salg med aksjer i selskaper som er medlem av NHO-foreningen, er illojalt.

BETENKT: Administrerende direktør i NHO-foreningen Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, reagerer på at fagsjef Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer og risikofylte verdipapirer i bedrifter som er medlemmer av Norsk Industri. Foto: Terje Pedersen / NTB
BETENKT: Administrerende direktør i NHO-foreningen Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, reagerer på at fagsjef Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer og risikofylte verdipapirer i bedrifter som er medlemmer av Norsk Industri. Foto: Terje Pedersen / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Sindre Finnes handlet aksjer 3600 ganger mens kona Erna Solberg (H) var statsminister fra 2013 til 2021.

Norsk Hydro er en hyppig gjenganger. Børstungvekteren med staten på eiersiden, er også en av de største medlemsbedriftene i Norsk Industri, der Finnes er ansatt som fagsjef.

Finnes kjøpte og solgte både ordinære aksjer, og de mer risikofylte produktene som innebærer et veddemål om at kursen kommer til å gå opp eller ned.

Det faktum at Solbergs ektemann veddet på kursnedgang hos flere av medlemsbedriftene i Norsk Industri, får nå sjefen hans til å reagere.

- Det gir mildt sagt et problematisk signal når en ansatt i Norsk Industri satser på stort kursfall hos en av våre medlemsbedrifter. Det er illojalt, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til Børsen.

Benekter tilgang

Børsen har forelagt kritikken overfor Sindre Finnes via hans advokat Thomas Skjelbred, så langt uten å få noe svar.

Tidligere i dag uttalte Skjelbred at Finnes ikke kommer til å svare på spørsmål fra media i nærmeste framtid.

Tirsdag kveld kom Finnes med en lang uttalelse. Her sier han blant annet:

- Jeg har ikke på noe tidspunkt hatt tilgang på kurssensitiv informasjon gjennom jobben, som min arbeidsgiver har bekreftet i mediene.

Generelt til spørsmål om transaksjoner, uttalte Finnes:

- Det er en umulig oppgave å detaljforklare enkelttransaksjoner som ligger flere år tilbake i tid.

- Rett til sin versjon

E24 skriver at Lier-Hansen uttaler at Finnes' aksjehandler med medlemsbedrifter er brudd på lojalitetsplikten.

Finnes' advokat Thomas Skjelbred sier til Dagsnytt 18 på NRK onsdag kveld at han ikke kjenner til den uttalelsen, og således ikke har noen kommentar.

Nå sier Lier-Hansen til Børsen at han ikke kan eller vil gå så langt:

- Det sitatet bygger på en misforståelse. Jeg mener - og sier - at Sindre Finnes har vært illojal. Men jeg kan ikke si at det er brudd på lojalitetsplikten, som juridisk begrep. For å være litt formalistisk, så har Sindre Finnes en rett til å komme med sin versjon, sin forklaring, før vi trekker noen som helst konklusjon. Og så langt er vi ikke kommet i dialogen med Sindre ennå.

- Er du feilsitert?

- Det bygger nok mer på en misforståelse. Så er det klart at disse handlene, det er uansett et dårlig signal. Dette vil nok munne ut i at vi endrer reglene våre. Og i denne prosessen vil vi også måtte vurdere lojalitetsplikten, som jo står veldig sterkt, sier Lier-Hansen.

Børsen har vært i kontakt med de ansattes representanter i styret i Norsk Hydro. Ingen av disse har ønsket å kommentere Finnes' kjøp og salg av aksjer og verdipapirer i selskapet.

Medlemmer reagerer

E24 påpeker at Sindre Finnes også har handlet «bear»-produkter i NEL, Aker Solutions og Yara. Samtlige er medlemmer i NHOs største landsforening, Norsk Industri.

Onsdag møtte Dagbladets reportere plutselig Erna Solberg i Oslo. Høyres partileder nektet å svare på spørsmål om den pågående aksjeskandalen med hennes ektemann Sindre Finnes. Reporter: Linn-Christin Marthinussen / Edward Stenlund. Video: Magnus Paus Vis mer

Det innebærer altså en form for veddemål fra Finnes' side om at aksjekursen i disse selskapene - som indirekte betaler hans lønn - skal falle.

- Hvordan har selskapene selv reagert etter at Høyre publiserte lista over Finnes' aksjehandler i åra 2013 til 2021?

- De forholder seg ganske rolig. Det er absolutt ikke slik at de raser, men det er samtidig en problemstilling man er litt undrende til. Så det er blitt stilt spørsmål om hva som er tanken bak, når en ansatt i Norsk Industri kjøper veldig mye aksjer i medlemsbedrift, og ikke i det hele tatt i en annen.

Vil være isolert

Norsk Industri-direktøren sier at det er bransje- og industripolitisk direktør Knut E. Sunde som har oppfølgingen med Sindre Finnes.

Kommentator i Dagbladet Martine Aurdal er ikke imponert over tidslinja som Høyre og Erna Solberg la fram tirsdag kveld. Video: Dagbladet TV Vis mer

- Knut er hans nærmeste sjef, så det er den naturlige veien at kontakten går. Så har jeg tett kontakt med Knut igjen, forklarer Lier-Hansen.

- Sindre har behov for å være isolert, han vil unngå å komme i en situasjon hvor han møter masse nysgjerrige mennesker og ikke minst journalister. Det ville jo bli en umulig situasjon å takle for ham. Så inntil videre følger vi ham opp uten at han er fysisk til stede på kontoret.

Sindre Finnes' aksjehandler

Mens kona var statsminister omsatte Sindre Finnes aksjer for over 100 millioner kroner. Under kan du se sakens tidslinje, når han kjøpte og solgte mest og de ulike transaksjonene.

Høyres tidslinje

Her er Høyres tidslinje over hva som skjedde når rundt aksjekjøpene til Finnes.

30.8.2023

Høyre mottar kl. 19.54 en henvendelse fra E24 med flere spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene blir besvart dagen etter, torsdag 31. august. Svaret baserte seg på det Sindre Finnes tidligere har fortalt til Erna Solberg og Statsministerens kontor om at Finnes begrenset sin aktivitet i aksjemarkedet og fulgte kravene til aktsomhet i årene hun var statsminister slik at Solberg hadde tilstrekkelig informasjon om hans aksjer til å vurdere egen habilitet.

31.8.2023

Klokken 20.52 publiserer E24 saken “Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer da Erna Solberg var statsminister”.

1.9.2023

Høyre mottar kl. 10.31 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister, om hun meldte Finnes’ handler videre til Statsministerens kontor, og om E24 kunne få innsyn i habilitetsvurderinger som omhandler Finnes’ aksjeeierskap.

1.9.2023

Spørsmålene fra E24 blir besvart samme dag, men det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg noen grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

4.9.2023

Høyre mottar kl. 10.07 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister.

4.9.2023

Ettersom Solberg var på reise, blir spørsmålet fra E24 besvart onsdag 6. september. Solberg svarer at hun til enhver tid hadde tilstrekkelig informasjon om hvilke selskaper og bransjer Sindre Finnes hadde aksjer i til å kunne vurdere egen habilitet eller be om ytterligere informasjon dersom det skulle være nødvendig for å vurdere habiliteten. Det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

6.9.2023

Høyre mottar kl. 10.40 ytterligere en henvendelse fra E24 med spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. I henvendelsen presenterer E24 en liste med 22 kortsiktige handler som er gjort i løpet av de fire siste månedene Erna Solberg var statsminister.

6.9.2023

Erna Solberg blir forelagt henvendelsen fra E24 på ettermiddagen. Fordi hun er opptatt, blir det avtalt at Høyres pressesjef kontakter Sindre Finnes på hennes vegne. Finnes oppgir at det kun var i disse fire månedene i 2021 at han hadde gjenopptatt kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i. Solberg aksepterer forklaringen og vurderer at selskapene på listen fra E24 ikke har medført at hun har vært inhabil. Henvendelsen besvares derfor i tråd med dette.

6.9.2023

E24 publiserte samme kveld, rett i forkant av partilederdebatten på TV 2, en sak om at Sindre Finnes hadde foretatt 22 konkrete handler de siste fire månedene Erna Solberg var statsminister.

7.9.2023

Torsdag morgen gjentar Finnes overfor Solberg at det kun var i de fire månedene i 2021 at han hadde drevet med kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i.

7.9.2023

Ettersom de 22 handlene som E24 omtalte, var nye opplysninger for Erna Solberg, får hun gradvis en dårlig følelse gjennom torsdagen. Hun foretar seg imidlertid ikke noe torsdag 7. september, ettersom hun velger å tro at forsikringen hun har fått fra Finnes dagen før stemmer – og som han gjentok for henne torsdag morgen.

7.9.2023

Om kvelden får Solberg et spørsmål fra E24 om når Sindre Finnes gjenopptok den kortsiktige aksjehandelen. De ber også for første gang om en komplett liste over Sindre Finnes’ aksjehandler i perioden Erna Solberg var statsminister.

8.9.2023

Fredag formiddag tiltar Erna Solbergs dårlige følelse knyttet til Finnes’ forklaringer.

8.9.2023

Fra Stavanger ringer hun til Sindre Finnes ca. kl. 12.15. I samtalen med Finnes viser Solberg til at de 22 handlene som E24 omtalte var helt ny informasjon for henne, og at hun er usikker på om hun kan stole på forklaringene Finnes har kommet med så langt. Finnes bekrefter at han har handlet mer enn de 22 handlene som så langt har blitt kjent, men Solberg får ikke inntrykk av at det er snakk om mange flere handler og at disse vil gjøre hennes habilitetsvurderinger som statsminister uriktige.

8.9.2023

I telefonsamtalen ber hun Finnes om å lage en oversikt over alle transaksjoner han har foretatt på aksjemarkedet gjennom hennes tid som statsminister. Dette kommuniseres også til E24.

8.9.2023

Finnes bekrefter at han skal lage en slik oversikt og at han vil gå i gang med å innhente informasjon umiddelbart. Han gjør oppmerksom på at det kan ta noe tid, ettersom det er informasjon som skal hentes inn om forhold som ligger opp til ti år tilbake i tid.

8.9.2023

Erna Solberg intervjues av NRK ca. kl. 15.30. Hun blir spurt om omfanget av Sindre Finnes aksjehandler. Hun svarer at omfanget er større enn det hun har vært kjent med, og at hun derfor har bedt om en full oversikt.

8.9.2023

Erna Solberg ringer Finnes kl. 18.03 for å forsikre seg om at han er i gang med arbeidet. Hun understreker overfor ham at oversikten må være komplett og korrekt.

8.9.2023

Finnes spør i telefonsamtalen om det kan holde å lage en oversikt over handler over en viss verdi. Dette avslår Solberg, og mener at det må lages en helhetlig, komplett og korrekt liste.

8.9.2023

Om kvelden 8. september er Sindre Finnes’ aksjehandler hovedsaken på NRK Dagsrevyen. Erna Solberg sier i sendingen at de nye opplysningene viser at omfanget av Finnes aksjehandler mens hun var statsminister er større enn det hun har vært kjent med. Hun legger imidlertid til at ingen av de nye handlene som har blitt kjent på dette tidspunktet har medført inhabilitet.

10.9.2023

Søndag kveld er første gang Finnes og Solberg er fysisk samme sted etter konfrontasjonen fredag. Solberg spør Finnes hvordan det går med oversikten, og om han har noe nytt å dele. Finnes svarer at arbeidet er godt i gang, men han sier at han ikke har mer å dele, og at han nå får hjelp av sin venn John Christian Elden til å sørge for at oversikten blir korrekt.

11.9.2023

Høyre mottar kl. 15.24 på valgdagen en henvendelse fra E24 om at Sindre Finnes gjorde 72 transaksjoner i selskapet Nekkar fra midten av mai 2020 til slutten av september 2021. De spør om det har blitt gjort en habilitetsvurdering av Solberg i forhold til Nekkar.

11.9.2023

Høyres pressesjef svarte E24 at Nekkar var blant selskapene Erna i utgangspunktet var oppmerksom på, som følge av at hennes søster var styremedlem der. Dermed måtte hun vurdert sin habilitet dersom det kom en sak knyttet direkte til dette selskapet. Saken ble publisert neste dag.

12.9.2023

Erna Solberg blir intervjuet av TV 2, E24 og flere andre medier på ettermiddagen, hvor hun viser til at arbeidet med oversikten pågår, men at hun vil vente til hun har sett den helhetlige oversikten fra Finnes før hun kommenterer saken ytterligere.

12.9.2023

Sindre Finnes forteller Solberg tirsdag kveld at han har samlet sammen det meste av relevant informasjon, men at han ikke har klart å lage en samlet oversikt. Hun får se deler av denne dokumentasjonen tirsdag kveld, og tar initiativ til et møte onsdag 13. september om morgenen der Finnes må legge frem alle dokumentene for Solberg og hennes medarbeidere slik at det kan lages en helhetlig oversikt. Deler av dokumentasjonen sendes på epost til Solbergs nærmeste medarbeidere sent denne kvelden.

13.9.2023

Onsdag 13. september om morgenen møter Sindre Finnes på Høyres Hus med en rekke dokumenter i ulike formater (digitalt og fysisk) og fra ulike kilder. I møtet deltar Erna Solberg, Sindre Finnes, Lars Øy, Cato Husabø Fossen og Jenny Clemet von Tetzschner.

13.9.2023

Finnes forteller at transaksjonslisten på hans VPS-konto kun går tilbake til 2019, og at alle opplysninger fra før dette er hentet ut manuelt fra bank og ligningspapirer.

13.9.2023

Erna Solberg ber sine medarbeidere hjelpe Sindre Finnes med å lage en samlet oversikt slik at det er mulig å danne seg et helhetlig bilde. Lars Øy går i gang med dette arbeidet.

13.9.2023

På ettermiddagen onsdag blir Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug kontaktet av Jenny Clemet von Tetzschner og Cato Husabø Fossen. De varsler ham om saken som vil komme. Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich, blir varslet av Solberg.

13.9.2023

Arbeidet med oversikten tar hele dagen, og oversikten var klar sent om kvelden. For første gang blir det klart at Sindre Finnes’ aktivitet utgjør over 3600 handler.

14.9.2023

Torsdag 14. september orienterer Erna Solberg arbeidsutvalget i Høyre om saken, og hun varsler at hun vil innkalle til en pressekonferanse fredag 15. september om morgenen.

14.9.2023

I løpet av 14. september gjør Erna Solberg en overordnet gjennomgang av transaksjonene, og slår fast at det er for stort omfang til å gjennomgå alle beslutninger som regjeringen har fattet med sikte på å avklare hennes habilitet.

15.9.2023

Kl. 0830: Erna Solberg innkaller til pressekonferanse kl. 0930.

15.9.2023

Kl. 0930: Pressekonferansen holdes, oversikten over Sindre Finnes’ aksjehandler sendes samtidig til pressen.

15.9.2023

Filen som er delt med pressen er den eneste samlede oversikten Høyre har. De dokumenter som Sindre Finnes overleverte i forbindelse med utarbeidelse av oversikten 13. september er returnert da de inneholder betydelige mengder personopplysninger. Finnes må selv avgjøre hvorvidt disse enkeltdokumentene skal deles med pressen.

15.9.2023

Kl. 1230: Erna Solberg orienterer Høyres sentralstyre om saken.

- Er det lagt noe løp framover?

- Vi presser ikke på, men lar han få tid. Jeg har håp om at det ikke går så veldig langt tid før vi er tilbake til at vi kan snakke litt mer normalt med Sindre.

Vi bryr oss om ditt personvern

Børsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer