- Forklaringene spriker

Stortinget vedtok i dag motvillig å bevilge 200 milloner kroner for å dekke NSMs ulovlige lån. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum måtte være huggestabbe i justisminister Emilie Enger Mehls fravær.

IKKE TIL STEDE: Justisminister Emilie Enger Mehl er syk med corona og ikke til stede i Stortinget under behandlingen av ekstrabevilgningen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet
IKKE TIL STEDE: Justisminister Emilie Enger Mehl er syk med corona og ikke til stede i Stortinget under behandlingen av ekstrabevilgningen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

STORTINGET (Dagbladet): En coronasyk justisminister Emilie Enger Mehl glimret med sitt fravær i debatten om det salderte brudsjettet i stortingssalen i dag. Saken som diskuteres hardest er de 200 millioner kronene som regjeringen vil bevilge Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), for å innfri det ulovlige lånet de har tatt opp.

Hele nysalderingen av statsbudsjettet, som også innebærer å bevilge 200 millioner til NSM ble banket igjennom i Stortinget i dag, med 54 mot 46 stemmer.

Men mange av stortingsrepresentantene var opptatt av å understreke at dette ikke betyr noen frikjennelse av NSM eller Justisdepartementet i saken.

- Jeg vil understreke sakens alvor. Den reiser mange spørsmål om Justisdepartementets kontroll med underliggende etater. Det er helt naturlig at kontroll- og konstitusjonskomiteen går inn i saken, og vi imøteser også en redegjørelse fra justisministeren så fort som mulig, sier Kari Elisabeth Kaski (SV).

- Det er også viktig at Justisdepartementet sikrer at det ikke foreligger flere slike saker i lignende etater, sier Kaski.

- Uten sidestykke

Også Rødt vil gå inn for å bevilge pengene.

- Det er en underdrivelse å kalle dette en skandale, det er uten sidestykke i norsk historie. Det er også en skandale at Justisdepartementet har latt dette gå under radaren, sier Marie Sneve Martinussen (R).

- Vi støtter å gi pengene, men saken må få følger. Saken er uklar og uoversiktlig, og forklaringene spriker. Justisdepartementets styring med dette må gåes etter i sømmene, sier Sneve Martinussen.

«Kunne» og «eventuelt»

Høyres Tina Bru viser til finansdepartementets brev til justisdepartementet av av 29. november.

«Basert på forelagt dokumentasjon er FINs vurdering at det også påhviler JD et ansvar i saken, og at spørsmål og tettere oppfølging fra etatstyrer på et tidligere tidspunkt kunne ha bidratt til å avdekke, og ev. avverge, regelbrudd i saken», heter det i brevet.

- Er du enig i at saken kunne vært avdekket tidligere om Justisdepartementet hadde tatt sitt ansvar i saken, spør Tina Bru?

- Justisdepartementet ba om vår vurdering. Den var helt i samsvar med hva justisministeren har redegjort for.

- Men ditt departement skriver jo at dette ved tettere oppfølging kunne vært avdekket tidligere. Er du enig i det?, spør Bru.

- Det er et omfattende brev. Når det gjelder den enkeltsetningen står det «kunne» og «eventuelt». Derfor er det viktig for justisministeren å få satt ned et utvalg som skal gjennomgå hele sakskomplekset, sier Vedum.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møter pressen etter at NSM-direktør Sofie Nystrøm har bedt om å fratre etter ulovlig låneavtale. Video: NTB. Vis mer

- Uten styring

Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener brevet fra Fiinansdepartementet vitner om at Justisdepartementet har hatt for dårlig styring med underliggende etater.

- De har avdekket et regelbrudd og spurt om vi var enige i deres vurderinger. Det er vi. Nå skal utvalget se på alle sider ved saken, sier Vedum.

Også Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) mener saken vitner om for dårlig kontroll fra justisdepartementets side.

- Det er ufattelig at dette har kunnet skje. Ingen offentlige instanser kan ta opp lån på vegne av staten, sier Thorsvik.

- Det er mange ubesvarte spørsmål i saken, også på hvilken kontroll Justisdepartementet har på sine etater. Denne saken vitner om en etat som har fått operere uten politisk styring, sier Thorsvik.