Frykter Erna-grep

Jusprofessor Benedikte Høgberg frykter Høyre-leder Erna Solberg vil nekte kontroll- og konstitusjonskomiteen informasjon, og komme unna med det.

MØTTE PRESSEN: Erna Solberg gjorde 17 intervjuer torsdag. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
MØTTE PRESSEN: Erna Solberg gjorde 17 intervjuer torsdag. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer
Publisert

UiO-professoren ved Institutt for offentlig rett er overrasket over fredagens nyhet om at Høyre ikke vil utlevere en ny – faktisk fullstendig – liste over Sindre Finnes' aksjehandler for tida Erna Solberg var statsminister.

- Vi får ikke en komplett oversikt over transaksjonene til Finnes, og vi får ikke se dokumentene og notatene fra Statsministerens kontor (SMK), sier Høgberg til Børsen.

- Det overrasker meg fordi Erna Solberg har vært tydelig siden forrige fredags pressekonferanse på at dette er noe Høyre vil rydde opp i og være åpne med, legger hun til.

Høgberg frykter at Høyre forsøker å bremse informasjonstilgangen til offentligheten - med den konsekvens at eventuelle habilitetsbrudd ikke kan ettergås eller oppdages.

- Uten en komplett liste med alle beløpene kan vi ikke ta stilling til habiliteten til Erna som statsminister. Beløp og tidspunkt for transaksjonene er helt avgjørende for habilitetsvurderingene, sier jusprofessoren.

Høgberg sier at utelatelsen av summer på en rekke derivathandler går direkte inn i habilitetsvurderinger.

Derivater er høyrisikable veddemål på at en aksje, indeks eller råvare skal falle eller stige i verdi.

- Det gjelder også en rettslig vurdering. Dersom noen har handlet for 450 kroner blir ikke ektefellen inhabil av den grunn, men er det handler for 800 000 så er man inhabil, påpeker hun.

TILLIT: Jusprofessor Benedikte Høgberg mener årets politiske skandaler svekker tilliten til demokratiet. tilFoto: UiO
TILLIT: Jusprofessor Benedikte Høgberg mener årets politiske skandaler svekker tilliten til demokratiet. tilFoto: UiO Vis mer

- Sjakk matt

Høgberg viser til at Høyres liste-nei i prinsippet forhindrer videre undersøkelser.

- Jeg har selv vært kritisk når pressen skriver om «inhabilitet over åtte år». Man er inhabil i enkeltsaker - ikke perioder. Men når Erna Solberg og Høyre ikke vil gi oss tidspunkt, saker og beløp kan ingen andre etterprøve habilitetsvurderingene. Ved å overlate til andre å lete i blinde gjennom åtte år, settes alle i realiteten sjakk matt.

Eksperten på forvaltningsrett mener også at politikere - ikke bare Høyre - gjemmer seg bak et mangelfullt regelverk.

- De gjemmer seg bak at dette er privat for Sindre Finnes. Det er riktig rettslig sett.

- Men hvem er det som har laget lovverket som gjør at krav om innrapportering eller stans av aksjesalg ikke finnes? Det er politikerne.

UiO-professoren sier det ikke er holdbart med dagens system.

- Det er ikke holdbart for et samfunn at de som sitter i maktposisjoner holder på på denne måten, sier Høgberg.

Dagbladet møtte Erna Solberg for å snakke om ektemannen Sindre Finnes' aksjehandler. Video: Vegard Krüger Vis mer

Frykter NAV-grep

Flere politikere i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har annonsert at de vil be Solberg om å oversende en rekke dokumenter i forbindelse med saken.

- Det er skuffende om Høyres åpenhet stopper før alle kort er på bordet. SV har i dag foreslått for kontrollkomiteen at vi skal invitere Erna Solberg til å gi en skriftlig redegjørelse om aksjesaken. I den vil vi ha all relevant informasjon om mulig inhabilitet, sa SV-politiker Audun Lysbakken til Børsen fredag.

Høgberg frykter imidlertid at Erna vil nekte å oversende informasjon som har med SMKs habilitetsvurderinger å gjøre.

- Erna Solberg har sagt at hun vil svare på spørsmål fra komiteen når de kommer, men hun kunne allerede sendt disse dokumentene over, sier Høgberg.

VG har bedt om innsyn i alle habilitetsvurderinger knyttet til Sindre Finnes' aksjekjøp i perioden Solberg var statsminister. Det har statsministerens kontor (SMK) nektet å gi ut med henvisning til at det er snakk om interne saksdokumenter.

Dersom komiteen ber om interne dokumenter er det ingen automatikk i at disse gis ut, forklarer hun.

- Det er bare Stortinget i plenum som kan pålegge Erna Solberg å legge ut dokumentene. Overfor komiteen kan hun si nei, sier Høgberg.

Det vil ikke være første gang.

- Hun har gjort dette før, etter Nav-skandalen, sier Høgberg og forklarer.

- Det foreligger et dokument fra 2014 som går gjennom håndteringen av Nav-jusen, men Erna Solberg har nektet å levere fra seg dette dokumentet.

Sindre Finnes' aksjehandler

Mens kona var statsminister omsatte Sindre Finnes aksjer for over 100 millioner kroner. Under kan du se sakens tidslinje, når han kjøpte og solgte mest og de ulike transaksjonene.

Høyres tidslinje

Her er Høyres tidslinje over hva som skjedde når rundt aksjekjøpene til Finnes.

30.8.2023

Høyre mottar kl. 19.54 en henvendelse fra E24 med flere spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene blir besvart dagen etter, torsdag 31. august. Svaret baserte seg på det Sindre Finnes tidligere har fortalt til Erna Solberg og Statsministerens kontor om at Finnes begrenset sin aktivitet i aksjemarkedet og fulgte kravene til aktsomhet i årene hun var statsminister slik at Solberg hadde tilstrekkelig informasjon om hans aksjer til å vurdere egen habilitet.

31.8.2023

Klokken 20.52 publiserer E24 saken “Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer da Erna Solberg var statsminister”.

1.9.2023

Høyre mottar kl. 10.31 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister, om hun meldte Finnes’ handler videre til Statsministerens kontor, og om E24 kunne få innsyn i habilitetsvurderinger som omhandler Finnes’ aksjeeierskap.

1.9.2023

Spørsmålene fra E24 blir besvart samme dag, men det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg noen grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

4.9.2023

Høyre mottar kl. 10.07 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister.

4.9.2023

Ettersom Solberg var på reise, blir spørsmålet fra E24 besvart onsdag 6. september. Solberg svarer at hun til enhver tid hadde tilstrekkelig informasjon om hvilke selskaper og bransjer Sindre Finnes hadde aksjer i til å kunne vurdere egen habilitet eller be om ytterligere informasjon dersom det skulle være nødvendig for å vurdere habiliteten. Det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

6.9.2023

Høyre mottar kl. 10.40 ytterligere en henvendelse fra E24 med spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. I henvendelsen presenterer E24 en liste med 22 kortsiktige handler som er gjort i løpet av de fire siste månedene Erna Solberg var statsminister.

6.9.2023

Erna Solberg blir forelagt henvendelsen fra E24 på ettermiddagen. Fordi hun er opptatt, blir det avtalt at Høyres pressesjef kontakter Sindre Finnes på hennes vegne. Finnes oppgir at det kun var i disse fire månedene i 2021 at han hadde gjenopptatt kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i. Solberg aksepterer forklaringen og vurderer at selskapene på listen fra E24 ikke har medført at hun har vært inhabil. Henvendelsen besvares derfor i tråd med dette.

6.9.2023

E24 publiserte samme kveld, rett i forkant av partilederdebatten på TV 2, en sak om at Sindre Finnes hadde foretatt 22 konkrete handler de siste fire månedene Erna Solberg var statsminister.

7.9.2023

Torsdag morgen gjentar Finnes overfor Solberg at det kun var i de fire månedene i 2021 at han hadde drevet med kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i.

7.9.2023

Ettersom de 22 handlene som E24 omtalte, var nye opplysninger for Erna Solberg, får hun gradvis en dårlig følelse gjennom torsdagen. Hun foretar seg imidlertid ikke noe torsdag 7. september, ettersom hun velger å tro at forsikringen hun har fått fra Finnes dagen før stemmer – og som han gjentok for henne torsdag morgen.

7.9.2023

Om kvelden får Solberg et spørsmål fra E24 om når Sindre Finnes gjenopptok den kortsiktige aksjehandelen. De ber også for første gang om en komplett liste over Sindre Finnes’ aksjehandler i perioden Erna Solberg var statsminister.

8.9.2023

Fredag formiddag tiltar Erna Solbergs dårlige følelse knyttet til Finnes’ forklaringer.

8.9.2023

Fra Stavanger ringer hun til Sindre Finnes ca. kl. 12.15. I samtalen med Finnes viser Solberg til at de 22 handlene som E24 omtalte var helt ny informasjon for henne, og at hun er usikker på om hun kan stole på forklaringene Finnes har kommet med så langt. Finnes bekrefter at han har handlet mer enn de 22 handlene som så langt har blitt kjent, men Solberg får ikke inntrykk av at det er snakk om mange flere handler og at disse vil gjøre hennes habilitetsvurderinger som statsminister uriktige.

8.9.2023

I telefonsamtalen ber hun Finnes om å lage en oversikt over alle transaksjoner han har foretatt på aksjemarkedet gjennom hennes tid som statsminister. Dette kommuniseres også til E24.

8.9.2023

Finnes bekrefter at han skal lage en slik oversikt og at han vil gå i gang med å innhente informasjon umiddelbart. Han gjør oppmerksom på at det kan ta noe tid, ettersom det er informasjon som skal hentes inn om forhold som ligger opp til ti år tilbake i tid.

8.9.2023

Erna Solberg intervjues av NRK ca. kl. 15.30. Hun blir spurt om omfanget av Sindre Finnes aksjehandler. Hun svarer at omfanget er større enn det hun har vært kjent med, og at hun derfor har bedt om en full oversikt.

8.9.2023

Erna Solberg ringer Finnes kl. 18.03 for å forsikre seg om at han er i gang med arbeidet. Hun understreker overfor ham at oversikten må være komplett og korrekt.

8.9.2023

Finnes spør i telefonsamtalen om det kan holde å lage en oversikt over handler over en viss verdi. Dette avslår Solberg, og mener at det må lages en helhetlig, komplett og korrekt liste.

8.9.2023

Om kvelden 8. september er Sindre Finnes’ aksjehandler hovedsaken på NRK Dagsrevyen. Erna Solberg sier i sendingen at de nye opplysningene viser at omfanget av Finnes aksjehandler mens hun var statsminister er større enn det hun har vært kjent med. Hun legger imidlertid til at ingen av de nye handlene som har blitt kjent på dette tidspunktet har medført inhabilitet.

10.9.2023

Søndag kveld er første gang Finnes og Solberg er fysisk samme sted etter konfrontasjonen fredag. Solberg spør Finnes hvordan det går med oversikten, og om han har noe nytt å dele. Finnes svarer at arbeidet er godt i gang, men han sier at han ikke har mer å dele, og at han nå får hjelp av sin venn John Christian Elden til å sørge for at oversikten blir korrekt.

11.9.2023

Høyre mottar kl. 15.24 på valgdagen en henvendelse fra E24 om at Sindre Finnes gjorde 72 transaksjoner i selskapet Nekkar fra midten av mai 2020 til slutten av september 2021. De spør om det har blitt gjort en habilitetsvurdering av Solberg i forhold til Nekkar.

11.9.2023

Høyres pressesjef svarte E24 at Nekkar var blant selskapene Erna i utgangspunktet var oppmerksom på, som følge av at hennes søster var styremedlem der. Dermed måtte hun vurdert sin habilitet dersom det kom en sak knyttet direkte til dette selskapet. Saken ble publisert neste dag.

12.9.2023

Erna Solberg blir intervjuet av TV 2, E24 og flere andre medier på ettermiddagen, hvor hun viser til at arbeidet med oversikten pågår, men at hun vil vente til hun har sett den helhetlige oversikten fra Finnes før hun kommenterer saken ytterligere.

12.9.2023

Sindre Finnes forteller Solberg tirsdag kveld at han har samlet sammen det meste av relevant informasjon, men at han ikke har klart å lage en samlet oversikt. Hun får se deler av denne dokumentasjonen tirsdag kveld, og tar initiativ til et møte onsdag 13. september om morgenen der Finnes må legge frem alle dokumentene for Solberg og hennes medarbeidere slik at det kan lages en helhetlig oversikt. Deler av dokumentasjonen sendes på epost til Solbergs nærmeste medarbeidere sent denne kvelden.

13.9.2023

Onsdag 13. september om morgenen møter Sindre Finnes på Høyres Hus med en rekke dokumenter i ulike formater (digitalt og fysisk) og fra ulike kilder. I møtet deltar Erna Solberg, Sindre Finnes, Lars Øy, Cato Husabø Fossen og Jenny Clemet von Tetzschner.

13.9.2023

Finnes forteller at transaksjonslisten på hans VPS-konto kun går tilbake til 2019, og at alle opplysninger fra før dette er hentet ut manuelt fra bank og ligningspapirer.

13.9.2023

Erna Solberg ber sine medarbeidere hjelpe Sindre Finnes med å lage en samlet oversikt slik at det er mulig å danne seg et helhetlig bilde. Lars Øy går i gang med dette arbeidet.

13.9.2023

På ettermiddagen onsdag blir Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug kontaktet av Jenny Clemet von Tetzschner og Cato Husabø Fossen. De varsler ham om saken som vil komme. Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich, blir varslet av Solberg.

13.9.2023

Arbeidet med oversikten tar hele dagen, og oversikten var klar sent om kvelden. For første gang blir det klart at Sindre Finnes’ aktivitet utgjør over 3600 handler.

14.9.2023

Torsdag 14. september orienterer Erna Solberg arbeidsutvalget i Høyre om saken, og hun varsler at hun vil innkalle til en pressekonferanse fredag 15. september om morgenen.

14.9.2023

I løpet av 14. september gjør Erna Solberg en overordnet gjennomgang av transaksjonene, og slår fast at det er for stort omfang til å gjennomgå alle beslutninger som regjeringen har fattet med sikte på å avklare hennes habilitet.

15.9.2023

Kl. 0830: Erna Solberg innkaller til pressekonferanse kl. 0930.

15.9.2023

Kl. 0930: Pressekonferansen holdes, oversikten over Sindre Finnes’ aksjehandler sendes samtidig til pressen.

15.9.2023

Filen som er delt med pressen er den eneste samlede oversikten Høyre har. De dokumenter som Sindre Finnes overleverte i forbindelse med utarbeidelse av oversikten 13. september er returnert da de inneholder betydelige mengder personopplysninger. Finnes må selv avgjøre hvorvidt disse enkeltdokumentene skal deles med pressen.

15.9.2023

Kl. 1230: Erna Solberg orienterer Høyres sentralstyre om saken.

Dagbladet har tidligere omtalt det hemmelige dokumentet som et stortingsflertall ikke vil gi ut.

Juseksperten tror vi kan få en gjentakelse av Ernas Nav-grep.

- Nå kan Erna Solberg gjøre det samme som hun gjorde med 2014-dokumentet. Det aner meg at hun vil gå til kamp på dette, som med Nav-skandalen.

- Svekker tillit

Høgberg mener at denne skandalen, samt avgangen til Ola Borten Moe (Sp) etter aksjekjøp og ektemannen til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), Ola Flem, sine aksjekjøp, svekker tilliten til politikerne.

- Det har vært en del statsvitere som har kommentert at studier viser at en og annen politisk skandale ikke svekker tilliten til demokratiet. Jeg tror de tar feil denne gangen, sier hun.

Vi bryr oss om ditt personvern

Børsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer