Låneskandalen:

Full ordkrig

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og nylig avgått NSM-direktør Sofie Nystrøm er ikke enige om etatens lånepraksis - eller hva ­«innebygd finansiering» innebærer.

SKANDALE: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har ulovlig har tatt opp et lån på 200 millioner kroner. NSM-direktør Sofie Nystrøm går på dagen. Her lokalene de leier i Snarøyveien 36. Fornebu Works. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
SKANDALE: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har ulovlig har tatt opp et lån på 200 millioner kroner. NSM-direktør Sofie Nystrøm går på dagen. Her lokalene de leier i Snarøyveien 36. Fornebu Works. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

FORNEBU (Dagbladet): - Jeg har fått informasjon om at NSM har hatt denne typen låneavtaler siden 2014, og NSM har ved flere anledninger vært i dialog med departementet i forkant av inngåelsen av avtalen, sier Nystrøm til Børsen i en e-post fredag kveld.

Den samme informasjonen har tydeligvis ikke justisministeren fått. Mehl og Justisdepartementet mener nemlig det motsatte: At en slik praksis ikke har eksistert.

- Vi kan ikke se at det er riktig at det finnes flere slike private låneavtaler tilbake mot 2014. Vi undersøker alle husleieavtaler de siste ti åra sammen med Forsvarsdepartementet - som NSM lå under fram til 2019, sier Mehl til Børsen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møter pressen etter at NSM-direktør Sofie Nystrøm har bedt om å fratre etter ulovlig låneavtale. Video: NTB. Vis mer

Tidligere NSM-direktør Kjetil Nilsen sier til Børsen at han ikke kan erindre liknende avtaler fra sin tid som direktør fra 2009 til våren 2021.

Lørdag morgen opplyser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB at han har full tillit til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i forbindelse med NSM-saken.

ANDRE TIDER: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), daværende NSM-sjef Sofie Nystrøm og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Foto: Fredrik Varfjell / NTB
ANDRE TIDER: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), daværende NSM-sjef Sofie Nystrøm og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Foto: Fredrik Varfjell / NTB Vis mer

Fredag gikk Nystrøm på dagen etter det ble kjent at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har tatt opp et ulovlig lån på 200 millioner.

Overfor Børsen kaller Nystrøm lånet for «Innebygd finansiering».

- Bakgrunnen for at vi inngikk en leieavtale med innebygd finansiering, var for å finansiere kritiske sikkerhetsfasiliteter ved vårt nye kontor på Fornebu, samt finansiering av kritisk infrastruktur for å fortsatt kunne drifte og ha en tilfredsstillende sikkerhet rundt vår digitale håndtering av hemmelig informasjon. En leieavtale med slik innebygd finansiering har vært forelagt Justisdepartementet og deretter Kommunal- og distriktsdepartementet i mai 2022, og vi mottok ikke merknader på dette, sier hun og fortsetter:

- Prinsippet i avtalen som ble signert er likelydende som i den som ble forelagt departementet, der kjernen er det samme: Muligheten for å inngå en leieavtale med innebygd finansiering. Det ble forelagt departementene, uten at det kom merknader på en slik løsning.

- Ikke det samme

Justisministeren er ikke enig med Nystrøm i hva «innebygd finansiering» innebærer.

- Jeg oppfatter ikke at innebygd finansiering og et ulovlig, privat lån er det samme, sier Mehl.

Mehl medgir at prosessen rundt å skaffe nye lokaler til NSM var en både Justisdepartementet og Kommunaldepartementet var involvert i.

- Men låneavtalene NSM har inngått har ingen av departementene sett. De ble kjent for oss i tidlig november, sier justisministeren.

ALVORLIG:Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ser alvorlig på låneskandalen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
ALVORLIG:Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ser alvorlig på låneskandalen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Vis mer

Mehl forteller at Justisdepartementet ble forleagt et utkast til leieavtale for NSM 25. mai 2022.

- Der framkommer det at utleier skulle betale for spesialtilpasninger og sikkerhet oppad begrenset til 48 millioner kroner. Det inneholdt formuleringer om at beløpet skulle tilbakebetales over leieperioden som en annuitet med en avkastning på fem prosent, sier Mehl.

- Dette oppfattet departementet heller som utgifter som skulle bakes inn i leien for budsjettet som en annuitet med et avkastningskrav på fem prosent som NSM hadde snarere enn et privat lån - som aldri har forekommet før etter det vi kjenner til, fortsetter ministeren.

- Er dere uenige om hva innebygd finansiering betyr?

- Jeg registrerer uttalelsene Nystrøm har kommet med etter hun fratrådte. For meg er det viktig å få klarhet I alle omstendigheter I NSM knyttet til at det ble inngått en privat låneavtale.

Justisministeren sier det vil bli gjennomført en ekstern gjennomgang av saken.

- Vi vil også se på departementets rolle i saken for om dette kunne oppdaget tidligere. Det er fortsatt mye som ikke er klarlagt, sier hun og gjentar:

- Samtidig er det klart at låneavtalene, som er fullstendige dokumenter, ikke har blitt opplyst om til oss før i november i år.

Mehl hevder leieavtalen som NSM faktisk inngikk aldri ble forelagt departementet.

- NSM inngikk en leieavtale som hadde en annen ordlyd og andre vilkår enn utkastet vi ble forelagt. Den inngikk de 1. juni 2022, før Justisdepartementet og Kommunaldepartementet hadde gitt tilbakemelding.

- Burde du ikke fulgt bedre med?

- Vi legger til grunn at etatene våre følger helt sentrale regler knyttet til økonomi og bevilgningsreglement, sier Mehl og legger til:

- Det er Stortinget som har myndighet til å ta opp lån eller bevilge penger på vegne av staten. Det kan verken etater eller departementet gjøre. Dette er en sak jeg ser svært alvorlig på.

Tror Mehl må gå

Uavhengig om Mehl hadde kjennskap til lånet eller ikke, er jusprofessor Mads Andenæs klar på at Mehl burde ta sin hatt og gå - enten frivillig eller ufrivillig.

- Jeg kan ikke forstå hvordan justisministeren skal overleve dette. Jeg skjønner godt at disse på Stortinget vil fremme mistillitsforslag, men jeg kan ikke skjønne at hun skal være justisminister om noen måneder, sa Andenæs til NRK fredag.

- Dette er veldig grovt og ikke lett å se for seg at noen av de involverte kan påberope seg noen form for god tro, hevdet Andenæs til Børsen fredag om aksjeskandalen.

- Dette er en så grunnleggende regel i staten. Det er ikke til å fatte at noen kan ha brutt disse reglene. Det er grov uforstand i tjenesten, sa jusprofessoren.