Mehls departement:

Ga NSM grønt lys i «blinde»

Justisdepartementet (JD) ga Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) tilslutning til å inngå den omstridte leieavtalen uten å kreve å se sluttavtalen. - Rart å gå fra å være så involvert, til å slippe taket når detaljer skal spikres.

LÅNESKANDALE: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) offentliggjorde NSMs låneskandale på en pressekonferanse fredag 8. desember. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
LÅNESKANDALE: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) offentliggjorde NSMs låneskandale på en pressekonferanse fredag 8. desember. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Justisminister Emilie Enger Mehls departement gikk altså god for NSM-avtalen i opptakten til den skulle spikres og krevde ikke å se den ferdig forhandlede kontrakten som inneholdt et lån med renter før den ble signert.

Departementets tidslinje viser nemlig at NSM fremmet ønsket om å inngå leieavtalen i Snarøyveien 36 på Fornebu den 11. mai i fjor - dokumentet som er lagt ved for datoen, sendt departementet, har emnet «Utredning av framtidig arealbehov i NSM» og viser til et «konkret alternativ på Fornebu».

Den 25. mai samme år sendte NSM departementet en e-post og et utkast til avtalen. I e-posten avsluttet NSM med at «Kontrakt ikke er ferdig forhandlet».

I mellomtida diskuterte Mehls departement og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) saken. Den 16. mai i fjor sendte departementet KDD et brev med emnet «Samlokalisering av Nasjonal sikkerhetsmyndighet - leieavtale». Der la de fram at NSM «er i forhandlinger om en leieavtale (…) i lokaler på Fornebu».

Den 1. juni signerte NSM avtalen. I et svar til departementets brev den 16. mai, kommer det fram at JD ga sin tilslutning til at avtalen kunne inngås.

Selv om NSM tilsynelatende noen dager i forveien signerte avtalen uten å informere JD, stilte JD aldri krav om å se den ferdig forhandlede kontrakten med betingelsene den inneholdt, før de ga sin tilslutning.

JD skriver i en e-post til Dagbladet at de først ble orientert om innholdet i kontrakten 7. november i år.

Svarer ikke på flere spørsmål

JD svarer med at de ikke godkjenner enkeltstående leieavtaler.

- Rammene for inngåelse av leieavtalene ble formidlet i et brev til virksomheten 20.06.2022. Justis- og beredskapsdepartementet bygger sine rutiner for etatsstyring på at etatene følger loven og retningslinjer. I denne saken ble endelig leieavtale inngått av NSM før NSM hadde mottatt brev fra departementet om vilkår for inngåelse av avtalen, skriver departementet i en e-post til Dagbladet.

- Så departementet stilte NSM aldri krav om å se den endelige kontrakten med betingelsene den inneholdt, før det ga sin tilslutning - selv om NSM signerte den på eget initiativ? Det ble altså aldri stilt krav om å se denne før signering?

Departementet viser til forrige svar.

- Hadde JD gjort dette, kunne vel departementet blitt obs på den omstridte lånemekanismen etter bare noen dager, og i så fall grepet inn før NSM signerte den første låneavtalen med utleier på 100 millioner kroner med betydelig rente. Det skjedde jo ikke før måneden etter, den 8. juli 2022. En knapp måned seinere, signerte NSM den andre låneavtalen - da hadde summen økt til 200 millioner kroner. Vil JD betegne det som god oppfølging og kvalitetskontroll?

Departementet viser til forrige svar.

- Ble JDs tilslutning om at NSM kunne inngå leieavtalen på noe vis delt med NSM i perioden 11. mai 2022 til 1. juni 2022?

Departementet viser til forrige svar.

- Ble JDs tilslutning ført innom justisminister Emilie Enger Mehl? Fikk hun vite om den og prosessen om å inngå en ny leieavtale?

Departementet viser til forrige svar.

HARDT UT: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møtte pressen etter at NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av etter den ulovlige låneavtalen. Video: NTB Vis mer

Avgåtte NSM-direktør Sofie Nystrøm har sagt at NSM hadde jevnlig kontakt med justisdepartementet i opptakten til at avtalen ble signert, og at de orienterte om lånet - en avtale med såkalt «innebygd finansiering» med rente. Men departementet bestrider dette og sier at de ikke oppfattet det som et lån.

Departementet framholder at de ikke ble obs på lånet før 7. november i år. Da hadde NSM spurt om mer penger i statsbudsjett for 2024, siden de ikke var i stand til å betjene det - 140 av de 200 millionene hadde en rente på 10 prosent.

Mehls departement ba altså ikke om å få oversendt den endelige leieavtalen og låneavtalen før da.

- Store mangler i oppfølgingen

Venstres justispolitiske talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik reagerer på opplysningene.

- Det er klart at departementet ikke kan gå inn og detaljstyre alt en etat driver med, men man må kunne forvente at justisministeren holder forsvarlig overoppsyn med store kontraktsinngåelser av en betydelig økonomisk størrelsesorden. Det har vært store mangler i Mehls oppfølging og håndtering av denne saken, og det ansvaret må hun ta på alvor, sier hun til Dagbladet.

- HELT UFATTELIG: - At dette har kunne skje er helt ufattelig, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik, som sitter i justiskomiteen for Venstre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
- HELT UFATTELIG: - At dette har kunne skje er helt ufattelig, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik, som sitter i justiskomiteen for Venstre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer

Selv om hun mener at departementet ikke skal styre etatene sine med jernhånd, stiller hun spørsmål ved deres involvering i hele denne prosessen.

- Som Dagbladet selv viser så har Mehls departement vært tett påkoblet prosessen fram til denne leiekontrakten ble inngått. På oppløpssiden har de imidlertid, uten noen forståelig grunn, trukket seg ut og tilsynelatende overlatt alt ansvar til NSM.

Hun mener det virker rart at departementet var så involvert i den innledende prosessen for så å slippe taket når detaljene i kontrakten skulle spikres.

- JD burde ha stilt krav til NSM om å se den ferdig forhandlede kontrakten med betingelsene den inneholdt, før de ga sin tilslutning til den. Hvorfor dette ikke ble gjort, er et spørsmål som justisministeren ikke virker å ha et godt svar på. I stedet forsøker hun å skyve alt av skyld over på NSM, mener Thorsvik.