NSM-direktør Sofie Nystrøm:

Går på dagen

- En alvorlig sak, sier justisminister Mehl.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møter pressen etter at NSM-direktør Sofie Nystrøm har bedt om å fratre etter ulovlig låneavtale. Video: NTB. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

- Jeg beklager det som har skjedd. Det er alvorlige regelbrudd, og jeg tar det hele og fulle ansvar for dem, skriver Sofie Nystrøm i en e-post til Børsen.

Direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Sofie Nystrøm, har bedt om å få fratre sin stilling med umiddelbar virkning.

Det melder regjeringen i en pressemelding fredag.

Årsaken er at NSM har inngått en ulovlig låneavtale hos en privat utleier på 200 millioner kroner.

- Låneavtalene ble inngått i forbindelse med innflytting i nye lokaler på Fornebu, sier justisminister Emilie Enger Mehl under en hasteinnkalt pressekonferanse fredag ettermiddag.

- Kan ikke låne penger

Arbeidet med å kartlegge og bringe klarhet i saken pågår, og vil fortsette, opplyser Mehl.

Ingen departementer skal ha blitt informert av NSM om lånene, og de skal ikke ha hatt fullmakt til å ta opp lån.

- NSM la fram en husleieavtale for Justis- og beredskapsdepartementet 25. mai 2022. Det viser seg at det er inngått låneavtaler etter dette, fortsetter Mehl.

Justisdepartementet ble først informert om lånene i november 2023. Ifølge Dagens Næringsliv er de 200 millionene lånt av Norwegian Property, mangemilliardær John Fredriksens eiendomsselskap.

- Deler av lånene er svært ugunstige betingelser så langt vi kan se, sier Mehl.

Blant annet skal deler av lånet hatt en rente på ti prosent. Hun hevder også deler av lånebetingelsene ville være umulig for NSM å innfri.

GÅR AV: Direktør i NSM, Sofie Nystrøm, går av etter en låneskandale .Foto: Gorm Kallestad / NTB
GÅR AV: Direktør i NSM, Sofie Nystrøm, går av etter en låneskandale .Foto: Gorm Kallestad / NTB Vis mer

- Dette er en alvorlig sak. At en statlig virksomhet tar opp et lån innebærer at de tiltar seg Stortingets rolle som bevilgende myndighet, en rolle Stortinget er tillagt i Grunnloven. Det er de folkevalgte som vedtar budsjettet, sier Mehl.

Statlige virksomheter kan ikke ta opp lån. Norge har penger på bok. Vi skal og kan ikke ta opp lån, understreker Mehl.

Regjeringen har i dag lagt fram forslag for Storinget om å innfri det ulovlige lånet. Et ulovlig lån må innfris umiddelbart, undertreker Mehl.

Justis- og beredskapsdepartementet vil, i samarbeid med Forsvarsdepartementet, sette inn en interimledelse i NSM. De skal også gå gjennom egne rutiner for økonomi- og etatsstyring av NSM, sammen med Forsvarsdepartementet.

Mehl vil ikke uttelukke at det kan komme andre, hittil ukjente, kritikkverdige forhold i denne gjennomgangen.

Mehl mener det er riktig av Nystrøm å fratre stillingen, men takker for arbeidet hun har gjort i NSM, deriblant med cybersikkerhet.

Beklager

Selv beklager Nystrøm det som har skjedd.

- Det er alvorlige regelbrudd, og jeg tar det hele og fulle ansvar for dem. Jeg har fått informasjon om at NSM har hatt denne typen låneavtaler siden 2014, og NSM har ved flere anledninger vært i dialog med departementet i forkant av inngåelsen av avtalen, sier Nystrøm til Børsen.

Men det har åpenbart ikke vært kommunisert tydelig nok til at de formelle feilene ble avdekket. Jeg imøteser den eksterne granskingen av dette. Mitt ønske nå er at fokuset rettes mot det viktige arbeidet NSM utfører og at man legger riktig til rette for å løse disse avgjørende oppgavene i en stadig mer utfordrende tid, fortsetter hun.

Sofie Nystrøm forklarer til NTB at de 200 millionene er fordelt på to låneopptak.

Lånene skulle finansiere kritiske sikkerhetsfasiliteter ved NSMs nye kontor på Fornebu, samt finansiering av kritisk infrastruktur for å fortsatt kunne drifte og ha en tilfredsstillende sikkerhet rundt digital håndtering av hemmelig informasjon.

- Det er viktig for meg å understreke at vi har handlet i aller beste mening. Mitt ønske er at fokuset rettes mot det viktige arbeidet NSM utfører, og at man fortsetter å løse disse krevende oppgavene i en stadig mer utfordrende tid, sier Nystrøm til NTB.