Finansdepartementet:

Gir Mehls departement NSM-smekk

Mener Justisdepartementet hadde et ansvar om å følge opp NSM tettere i avtaleprosessen.

KRITIKK: Flere har stilt spørsmål ved hvordan Justisdepartementet ikke fanget opp NSM-lånet og hva det og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) visste underveis i avtaleinngåelsen. Foto: Terje Pedersen / NTB
KRITIKK: Flere har stilt spørsmål ved hvordan Justisdepartementet ikke fanget opp NSM-lånet og hva det og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) visste underveis i avtaleinngåelsen. Foto: Terje Pedersen / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

I nye dokumenter som Justisdepartementet (JD) har sluppet i NSM-saken tirsdag kveld, kommer det fram at Finansdepartementet (FIN), i et brev 29. november i år, reagerte sterkt på opplysningene de hadde fått om det ulovlige låneopptaket.

«Den fremlagte dokumentasjonen tyder på at dette er en svært alvorlig sak», skrev blant annet Finansdepartementet.

«Det er etter vår oppfatning av saken, slik den er presentert i møter og oversendt dokumentasjon, tydelig at ledelsen i NSM har gått ut over sine fullmakter», skrev de.

Så la de til:

«Basert på forelagt dokumentasjon er FINs vurdering at det også påhviler JD et ansvar i saken, og at spørsmål og tettere oppfølging fra etatstyrer på et tidligere tidspunkt kunne ha bidratt til å avdekke, og ev. avverge, regelbrudd i saken».

JD svarte, i et brev 1. desember, at «Det vil alltid være en balanse mellom tillit og detaljstyring. Inngåelse av lovlige kontrakter er etatens eget ansvar».

Så la de til at de ville gjennomgå egne rutiner for økonomi- og etatsstyring, som behandling av leiesaker, av NSM, for å sikre at slikt ikke ville skje igjen.

Dagbladet har tidligere skrevet at justisminister Emilie Enger Mehls departement ga NSM tilslutning til å inngå den omstridte leieavtalen uten å kreve å se sluttavtalen med de betingelsene den inneholdt - et lån med renter som de tok opp utenfor Stortinget som økte i størrelse og de til slutt ikke var i stand til å betjene.

Det fikk blant annet Venstres justispolitiske talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik til å reagere.

- Som Dagbladet selv viser så har Mehls departement vært tett påkoblet prosessen fram til denne leiekontrakten ble inngått. På oppløpssiden har de imidlertid, uten noen forståelig grunn, trukket seg ut og tilsynelatende overlatt alt ansvar til NSM, sa hun.

Hun mener det virker rart at departementet var så involvert i den innledende prosessen, for så å slippe taket når detaljene i kontrakten skulle spikres.

Flere detaljer

Det kommer også fram flere detaljer i de nye dokumentene, blant annet at det var den avgåtte NSM-direktøren Sofie Nystrøm som selv signerte den første låneavtalen til 100 millioner kroner, og at en annen leder signerte den andre.

«Den første låneavtalen på 100 mill. kroner er digitalt signert av direktøren, den andre utvidelsen til 200 mill. kroner er signert av en person i ledergruppen», skriver Justisdepartementet i brevet til Finansdepartementet 15. november, der de ba FIN komme med sin vurdering - altså den vurderingen de kom med 29. november, da de kom med den nevnte kritikken av Mehls departement over, og som justis svarte på den 1. desember.

AVGÅTT: Tidligere NSM-direktør, Sofie Nystrøm. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
AVGÅTT: Tidligere NSM-direktør, Sofie Nystrøm. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Vis mer

Mehls departement ba Finansdepartementet vurdere følgende:

  • Vi vurderer det som uaktuelt for staten å la denne låneavtalen løpe videre, og ser det slik at den må innfris så raskt som mulig, noe også avtalen åpner for. Deler FIN denne vurderingen, og hvilken løsning er mest aktuell?
  • Hvordan vurderer FIN det forhold at virksomhetsleder har inngått en avtale om lån i gråmarkedet (i dette tilfellet utleier)?

Da NSM-saken ble offentlig kjent 8. desember, gikk Nystrøm av på dagen.