Jon Almaas' byggesak:

Gladnyhet for Almaas

Jon Almaas har kjempet hardt etter byggenekt på hytteeiendommen i Kragerø. Nå kan han få lønn for strevet.

KAN FÅ GRØNT LYS: Kragerø kommune ga i utgangspunktet Jon Almaas avslag på byggesøknaden. Nå har de tatt en ny vurdering. Foto: Cornelius Poppe / NTB
KAN FÅ GRØNT LYS: Kragerø kommune ga i utgangspunktet Jon Almaas avslag på byggesøknaden. Nå har de tatt en ny vurdering. Foto: Cornelius Poppe / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

I midten av oktober satte Kragerø kommune ned foten for Jon Almaas (56) og hans planer om å erstatte et falleferdig uthus på egen fritidseiendom på Bærø.

Den profilerte programlederen protesterte sterkt mot kommunens avgjørelse, og svarte opp avslaget med flere redegjørelser og en omfattende klage.

Det kan ha lønnet seg.

- Kan imøtekommes

Nå har kommunens byggesaksavdeling gått inn med ferske øyne i byggesøknaden som omhandler riving og gjenoppføring av uthuset.

I et brev til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark - med Almaas på kopi - kommer det fram at 56-åringen kan få dispensasjon og dermed gjennomføre de etterlengtede uthusplanene.

«Kragerø kommune fattet vedtak om avslag på søknaden den 05.10.2023, men etter innkommet klage fra tiltakshaver (Almaas, journ.anm.), ny gjennomgang av sakens opplysninger, vurdering av tidligere praksis og ny saksbehandling er det vurdert at søknaden kan imøtekommes», heter det i brevet, der kommunen oversender søknaden til uttalelse hos Statsforvalteren før et endelig vedtak fattes.

- Risikofaktor

Almaas har fortalt at han vil rive og erstatte bygget fordi eksisterende er falleferdig og utdatert. Han framholder også at «bygget er skjevt og utgjør en risikofaktor da det kan rase sammen».

Videre argumenterer han for at uthuset ikke vil være til sjenanse for allmenn ferdsel eller hindre friluftsliv, ei heller ha negative konsekvenser for natur og kulturmiljø.

Det mener Kragerø kommune veier tungt i avgjørelsen.

BLINDLEIA: Hvis du ikke har arvet hytta og er vanlig lønnsmottaker, har du neppe råd til en av perlene i Norges dyreste kyststripe. De som har råd til å bruke titalls millioner de forblåste holmene, virker ganske fornøyde - når de ikke krangler med bråkete naboer, eller med myndighetene om diverse utbyggingstiltak. Video: Matias Grinde / Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

- Positive

«Det vises til fordeler som at byggets fotavtrykk reduseres ved gjennomføring av tiltaket. Videre skal eksponering og fasade ut mot sjø bli mindre synlig ved nytt uthus. Bygningsmyndigheten anser dette som tilstrekkelige fordeler», heter det i brevet.

  • Tiltaket anses ikke å øke den privatiserende effekten, eller hindre allmennheten sin frie ferdsel i strandsonen.
  • Tiltaket vil redusere byggets fotavtrykk.
  • Fasade ut mot sjø i sør som er synlig for allmennheten blir mindre.
  • Tiltaket er godt tilpasset eksisterende bygninger på eiendommen.
  • Tiltaket endrer ikke dagens situasjon ettersom etablert bygg og erstatningsuthus vil ha samme plassering som eksisterende, men med redusert bebygd areal.

«Administrasjonen anser dette som tilstrekkelig til at fordelene er klart større enn ulempene og kan etter en helhetsvurdering være positive til å gi dispensasjon».

Byggesaksavdelingen har gitt fire ukers frist til å komme med eventuelle merknader. Deretter skal saken tas opp til behandling.

Jon Almaas har ikke besvart Børsens henvendelse.