Hårete NHO-mål: 100 milliarder i skattelette

Skatter og avgifter må ned med 10 milliarder kroner i året fram til 2030, mener NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid.

HÅRETE: Kraftige skattekutt, slankere offentlig sektor og solid jobbvekst er elementer i NHOs nye tiårsplan. Foto: Lars Eivind Bones
HÅRETE: Kraftige skattekutt, slankere offentlig sektor og solid jobbvekst er elementer i NHOs nye tiårsplan. Foto: Lars Eivind Bones Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

- Det er et hårete mål. Men skattenivået er høyt i Norge sammenliknet med andre land, sier Almlid til Børsen.

Statens inntekter fra skatter og avgifter (utenom petroleumsskattene) bør ikke overstige 40 prosent av BNP, lyder et av forslagene i NHO-dokumentet «Ti ambisjoner for Norge» som legges fram i dag.

Skatte- og avgiftsinntektene var i fjor 43 prosent av BNP, ned fra rundt 46 prosent rundt årtusenskiftet.

- Samlet utgjør det knapt 110 milliarder kroner for hele perioden, eller gjennomsnittlig vel 10 milliarder kroner årlig, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Målbart og ambisiøst

Det NHO-toppene omtaler som et konkurransedyktig skattetrykk er ifølge dem selv noe av det mest ambisiøse i den nye tiårsplanen.

- Dette er ikke ment som noen gjenreisingsplan etter corona. Målene handler om å finne muligheter, skape flere jobber og sikre et bærekraftig samfunn der vi er minst like gode på å ta vare på hverandre som i dagens Norge, sier Almlid.

Han understreker at NHOs ambisjonsprogram innebærer flere i jobb - og at det vil finansiere det foreslåtte skattekuttet.

- Det skal være en blanding av noe å strekke seg etter og mål som er oppnåelige. Og det skal være målbart, slik at vi kan vite om vi er på sporet eller ikke, istemmer Dørum.

Advarer mot utesing

En slankere offentlig sektor, flere i arbeid og økt verdiskaping er noen av de øvrige målene som er utgangspunktet for en debatt med statsminister Erna Solberg (H), Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, Frp-leder Siv Jensen, Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide og MDGs Arild Hermstad mandag ettermiddag.

- Disse ambisjonene henger sammen. Grunnleggende må vi passe på at offentlig sektor ikke eser ut. Det er spesielt viktig nå. Myndighetene har stilt opp med masse og helt avgjørende nødhjelp. Med varig høy ledighet er det lett å ty til offentlige jobber for å få ned ledighetstallene. Men nå må vi fortest mulig la markedet virke. Vi kan ikke kjøpe oss ut av dette problemet lenger enn nødvendig. Det er et veldig viktig signal fra oss, sier Almlid til Børsen.

Dørum skyter inn:

- Vi mener virkelig ikke at det ikke skjer verdiskaping i offentlig sektor. Men den store forskjellen er at private bedrifter dukker under om de ikke hele tida hiver seg rundt og tilpasser seg, påpeker sjeføkonomen.

- Og en ting til. Vi har trolig verdens beste byråkrati i Norge. En utrolig kompetanse. Men det er balansen mellom offentlig og privat vi retter søkelyset mot, tilføyer Almlid.

Henger sammen

Dette er noen av ambisjonene som lanseres i tiårsplanen fra Næringslivets Hovedorganisasjon:

  • Slankere offentlig sektor.

I dag er 30 prosent av alle timeverk i offentlig sektor. Andelen timeverk i privat sektor skal opp fra dagens 70 prosent til 72 prosent innen 2030. I praksis betyr det en slankere offentlig sektor - i et tiår der eldrebølgen vil kreve økt innsats og trekke arbeidsmarkedet i motsatt retning.

- I forkant av corona utgjorde offentlige utgifter 58 prosent av BNP. Snittet i OECD er 40 prosent, påpeker Dørum.

  • Flere i arbeid.

Arbeidskraften utgjør rundt fire femdeler av Norges nasjonalformue. NHO vil øke sysselsettingsandelen fra dagens 73,1 prosent til 77,5 prosent i 2030.

- Dersom vi når dette målet, kan vi noe forenklet anslå at skatteinngangen vil øke med 110 milliarder kroner. Dette hensyntar ikke at mange av disse vil komme fra køen av trygdede, slik at trygdeutgiftene også går ned, sier sjeføkonom Dørum til Børsen.

- Skattekutt gir bedre muligheter til å skape flere arbeidsplasser, istemmer Almlid.

  • Økt verdiskaping.

SSB har anslått at verdiskapingen på det meste falt med 14 prosent under corona-nedstengningen. Nærmest over natta ble vi satt sju år tilbake. NHOs ambisjon er at Fastlands-BNP pr. innbygger øker fra 570 000 kroner (før pandemien) til 650 000 kroner i 2030.

- Forutsatt at BNP faller med 5 prosent i år, må årlig vekst være 2,3 prosent hvert år de neste ti åra for å nå målet, sier Dørum.

Formuesskatt og boligskatt

- Hvilke skatter skal ned, hvilke jobber skal bort i offentlig sektor og hvor skal de nye jobbene skapes i privat sektor?

- NHO har vel til det nesten kjedsommelige snakket om formuesskatten. Den bør reduseres og helst fjernes, dersom vi mener at norske bedrifter skal kunne skape nye jobber. Men også boligskatten er det verdt å se på. Økonomer er samlet og enige om at det er bedre at pengene plasseres i maskiner enn at de plasseres i et hus, sier Almlid.

Slankingen av offentlig sektor vil henge nært sammen med økt bruk av ny teknologi, mener NHO-toppen.

- Helsesektoren er kjempestor. Vi bruker langt mer penger på helsesektoren enn de fleste land rundt oss, uten at vi nødvendigvis er friskere. Mer kan leveres av det private, og mer kan gjøres mer effektivt med ny teknologi. Og ikke minst - dersom vi klarer å få flere ut av helsekøene og inn i arbeid, så vil det ha enorme effekter.

Vi bryr oss om ditt personvern

borsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer