Hudfletter Norge: - Uansvarlig

Etter at Stortinget ga grønt lys for å åpne for gruvedrift på dyphavshavbunnen, har kritikken haglet. - Uansvarlig, mener fransk miljøverner, men regjeringen forsvarer vedtaket.

FÅR REFS: Havområdet mellom Svalbard, som er avbildet, og Jan Mayen er det aktuelle for gruvedrift på havbunnen. Foto: imageBROKER /alimdi / Arterra / NTB
FÅR REFS: Havområdet mellom Svalbard, som er avbildet, og Jan Mayen er det aktuelle for gruvedrift på havbunnen. Foto: imageBROKER /alimdi / Arterra / NTB Vis mer
Publisert

Kort fortalt

 • Stortinget har godkjent gruvedrift på dyphavsbunnen, noe som har utløst kraftig kritikk, spesielt fra miljøvernere.
 • Kritikerne mener at gruvedriften vil ha store negative konsekvenser for havmiljøet og dyrelivet.
 • Norske myndigheter mener derimot at det er viktig å øke selvforsyningen av ettertraktede mineraler som kobolt, nikkel, kobber og mangan, som er viktige i utviklingen av elektriske kjøretøyer, vindturbiner og solcellepaneler.
 • 9. januar i år ga Stortinget grønt lys for å åpne for leting og utvinning av ettertraktede mineraler på dyphavsbunnen.

  Det har fått mange, spesielt miljøvernere, til å reagere kraftig. Kritikken har haglet over Norge.

  - Uansvarlig

  Anne-Sophie Roux, leder for dyphavsgruvedrift i Sustainable Ocean Alliance, sier Norges avgjørelse om å gi grønt lys for gruvedrift på havbunnen er «uansvarlig» og en «spiker i kista» for Norges selvutnevnte rolle som klimaledende nasjon.

  - Målet med all leteaktivitet bør være å bedre forstå omfanget av miljøtruslene gruvedrift på havbunnen utgjør - ikke for å rettferdiggjøre en praksis vi vet vil ha enormt negative konsekvenser på livet i havet og planetens helse, sier Roux til CNBC.

  Statssekretær i Energidepartementet, Astrid Bergmål (Ap), avviser at Norge er uansvarlige. Les hele tilsvaret lenger ned.

  Motstanderne av gruvedrift på havbunnen frykter at det permanent kan endre hjemmemiljøet til både kjente og ukjente dyrearter.

  - Argumentet fra den norske regjeringen - og dyphavsgruveindustrien - om at «gruvedrift på dypt hav kan gjøres på en bærekraftig måte», går imot konsensusen i den vitenskapelige litteraturen, sier Roux, og fortsetter:

  - På nåværende tidspunkt går det ikke an å drive med bærekraftig utvinning på dypt hav, siden det uunngåelig vil føre til ødeleggelse av økosystemer, utryddelse av arter, være kilde til forurensing og forstyrre havets klimaøkosystem.

  Roux er såpass engasjert i saken at hun demonstrerte utenfor Stortinget da politikerne ga sin tilslutning til gruvedrift på havbunnen.

  - Dypt bekymret

  Hun har heller ikke vært alene om å refse Norge etter avgjørelsen fra Stortinget. Uka etter avstemningen gikk flere EU-parlamentarikere knallhardt ut mot Norge.

  - Vi er dypt bekymret over Norges vedtak om å åpne opp for gruvedrift på havbunnen. Dette kan skade både økosystemet i havet og fiskeressursene i området, sa EUs landbrukskommissær Janusz Wojciechowski, ifølge NTB.

  Motstanderne av gruvedrift på havbunnen mener det kan få katastrofale følger for dyrelivet og naturen til havs.

  Greenpeace omtaler utviklingen i Norge som en «ekstremt destruktiv» prosess, som sender et «forferdelig signal» til resten av verden.

  Den norske regjeringen på sin side mener det er viktig å øke selvforsyningen i ei tid preget av økt internasjonal spenning.

  Viktige metaller

  Metallene det er snakk om er kobolt, nikkel, kobber og mangan, som finnes i potetstore knuter på havbunnen. Disse metallene er - sammen med andre mineraler - viktige i utviklingen av elektriske kjøretøyer, vindturbiner og solcellepaneler.

  Energiminister Terje Aasland (Ap) har tidligere pekt på at man i for stor grad er avhengig av Kina og Russland for å få tak i de viktige metallene nå, og at det er dette Norge forsøker å gjøre noe med.

  Statssekretær i Energidepartementet, Astrid Bergmål, skriver i en e-post til Børsen at verden trenger mineraler i overgangen til lavutslippssamfunnet.

  «Dette er et behov som også Norge bør ta ansvar for å være med og dekke, gitt at utvinningen kan skje forsvarlig og bærekraftig», skriver Bergmål.

  UTROLIGE FUNN: Disse opptakene viser det som skal være et av de mest utrolige funnene på kinesisk havbunn i nyere tid. Video: Kameraone Vis mer

  Statssekretæren peker videre på at Norge har lang og god erfaring med fakta- og kunnskapsbasert forvaltning av våre naturressurser til havs, og at Stortinget har sluttet seg til en forvaltning av norske havmineralressurser som er i tråd med denne forvaltningstradisjonen.

  «Vi vil ivareta miljøhensyn i alle faser av virksomheten og utvinning vil bare skje hvis en rettighetshaver får godkjenning av departementet til et konkret prosjekt», skriver Bergmål.

  «Slik godkjenning vil gis hvis rettighetshaver i en prosjektspesifikk utvinningsplan - som inkluderer en konsekvensutredningsprosess, viser at den foreslåtte utvinningen kan skje forsvarlig og bærekraftig».

  - Ikke uansvarlig

  Ifølge statssekretæren jobber Norge med å kommunisere internasjonalt, inkludert til EU, at prosessen er «i tråd med kunnskapsbasert og bærekraftig havforvaltning».

  «Vi opplever at det er interesse og en god dialog om dette med europeiske partnere», skriver Bergmål, før hun konkluderer:

  «Jeg er uenig i at vår tilnærming er uansvarlig».