Hytteeier slår tilbake: - Feilaktig «monster»

Hytteeier og advokat Tore Frellumstad går i strupen på kommunen. Han hevder at betent bryggestrid har blitt et politisk spill med økonomiske motiver. - Det får stå for hans regning, sier motpartens advokat, som avviser påstandene.

OPPHETET DEBATT: Alværn Småbåthavn har blitt gjenstand for heftig debatt. Partene står inntil videre på hver sin side av frontlinjen. Alværn småbåthavn eies av Nesodden seilforening (25 prosent), Foreningen kysten (25 prosent) og Nesodden kommune (50 prosent). Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
OPPHETET DEBATT: Alværn Småbåthavn har blitt gjenstand for heftig debatt. Partene står inntil videre på hver sin side av frontlinjen. Alværn småbåthavn eies av Nesodden seilforening (25 prosent), Foreningen kysten (25 prosent) og Nesodden kommune (50 prosent). Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer
Publisert

- La det være klart: Jeg har ikke kjøpt denne hytta for å jage bort noen barn, sier advokat Tore Frellumstad (52).

Tirsdag denne uka omtalte Børsen den betente striden knyttet til Alværn småbåthavn på Nesodden utenfor Oslo. For halvannet år siden kjøpte ovennevnte Frellumstad en fritidsbolig like ved brygga, som eies av blant andre den lokale seilforeninga og Nesodden kommune.

I kjølvannet av hytteeierens overtakelse, har det oppstått full krig om strandretten.

- Politisk spill

Advokaten hevder han har strandrett der brygga er plassert i dag, og varslet derfor søksmål mot sameiet bak småbåthavna i juli. Han fremmet krav om at brygga skulle fjernes innen 1. september.

Det har skapt voldsomme reaksjoner. Seilforeningen og kommunen har lagt tung vekt på at det å fjerne brygga vil ramme aktivitetstilbudet til barn og unge, samt begrense allmennhetens tilgang i strandsonen.

Frellumstad mener på sin side at han blir utpekt som en feilaktig syndebukk av kommunen og seilforeningen.

BLINDLEIA: Millionhyttene ligger tett som perler i den sørlandske skjærgården Blindleia. Her boltrer noen av de mest kjente finansfolkene og investorene i Norge seg om sommeren. Hotellkongen Petter Stordalen, brødrene Øystein og Torstein Tvenge og Nicolai Tangen har alle luksuseiendommer her. Reporter Mina Janssen / Video: Lars Eivind Bones Vis mer

Vil fjerne brygga

- Det er ekstremt viktig for meg å understreke at ingen barn eller unge skal fratas fritidstilbudet sitt som følge av denne tvisten. Dette har dessverre kokt ned til å bli et politisk spill, hevder han.

  • Advokat Tore Skar representerer Sameiet Alværn Småbåthavn i bryggestriden, og avviser påstandene til Frellumstad. Les hans uttalelser lenger ned i artikkelen.

- Men du krever fortsatt brygga fjernet?

- Brygga som kommunen har anlagt ulovlig, må fjernes, sier Frellumstad.

Sameiet har tidligere uttalt til Børsen at brygga ble bygget med en noe annerledes geometri enn omsøkt. Her er det nå sendt søknad om dispensasjon.

Frellumstad fortsetter:

- Så må kommunen vise hvor mange båtplasser som må til for å ivareta barnas og allmennhetens interesser og eventuelt hvor mange av disse det ikke er plass til innenfor kommunens egen strandsone.

- Etter det må vi bli enige om utnyttelsen av min strandsone for at ingen barn skal miste tilbudene sine.

- Inntrykk av et «monster»

Advokaten hevder tvisten bunner i at seilforeningen og Nesodden kommune selv har satt seg i en knipe.

- Det er ikke synd på meg. Jeg er ikke et offer her. Dette er en helt ordinær uenighet om hvor grensene går. Det som er synd, er at kommunen har skapt et feilaktig inntrykk av at jeg er et «monster» som skal fjerne fritidstilbudet til barna.

Nå setter Frellumstad ned foten, og retter kraftig skyts i retning kommunen.

- Kommunen og seilforeningen ønsker å bygge ut brygga innenfor det jeg hevder er min strandrett. De har solgt båtplasser for 75 000 kroner stykket, som ikke er godkjent ennå. Her har kommunen selv stilt en halv million i garanti. De har en sterk egeninteresse i å lage flere private båtplasser.

- Uverdig

Han følger opp:

- Jeg synes det er uverdig av kommunen å skyve dette over på meg i den hensikt av å tjene penger.

Som nevnt over ga Frellumstad en frist til 1. september for å besvare varselet om søksmål. Sameiet har engasjert advokat Tore Skar i Skar Advokater i Vestby for å bistå dem i saken.

Han bekrefter overfor Børsen at varselet er besvart og at de har avslått kravet om fjerning av bryggeanlegget. Videre fnyser han av Frellumstads påstander om at det hele er et politisk spill med økonomiske motiver.

- Det får stå for hans egen regning. Interessen ligger i å ha et velfungerende bryggeanlegg som tjener barn, ungdom, skoleelever og allmennheten. Dette krever Frellumstad fjernet, og vi peker bare på konsekvensene av et slikt utfall.

Avviser påstand

- Stemmer det at Sameiet Alværn Småbåthavn har solgt båtplasser for 75 000 kroner stykket som formelt sett ikke er godkjent ennå?

- Det er gjort avtaler for å sikre totalfinansiering, men med forbehold om at anlegget får byggetillatelse.

Skar bekrefter at kommunen har stilt med en halv million kroner i garanti for bryggeprosjektet, men avviser at noen av partene har en økonomisk egeninteresse i opprustning og utbygging.

Dette gjøres for å sikre offentlige og allmenne interesser, understreker han.

- Det er helt nødvendig med en modernisering av det gamle anlegget. Dette krever finansiering, som er tenkt dels ved en garanti for komme i gang, og dels ved at nye båtplasseiere kommer med tilskudd.

- To millioner

- Er det helt nødvendig å bygge ut med ytterligere 14 båtplasser for å finansiere den nye brygga?

- Ja. Dette er en del av finansieringen som kreves for å bygge et nytt bryggeanlegg til i størrelsesordenen to millioner kroner.

- Hvorfor kan ikke brygga plasseres lenger ut, slik Frellumstad ber om?

- Det er i byggesøknaden lagt opp til å vinkle brygga noe lenger vekk fra hans eiendom når brygga eventuelt utvides.

- Ikke greit

Frellumstad forteller at han er villig til å komme sameiet i møte om en løsning for å sikre barnas interesser.

- Selvfølgelig ønsker jeg at barnas - og allmennhetens interesse - blir ivaretatt. Jeg synes bare ikke det er greit å etablere ytterligere båtplasser i det jeg hevder er min strandsone, for å tjene penger. Man trenger ikke 18 eller 36 plasser for å kunne opprettholde det eksisterende fritidstilbudet, mener han.

Skar fortsetter:

- Som Frellumstad, ønsker vi gjerne en dialog. Det som er vesentlig for oss er at det er to strandretter her som i så fall går mot hverandre i utgangspunktet. Dette må avklares.

Kommunen på banen

- Slik anlegget ligger i dag, så vil en interesseavveining mellom Frellumstads eventuelle strandrett og interessene på den andre siden, altså allmenne og offentlige interesser, gjøre at han ikke vinner fram med sitt krav om å fjerne brygga, mener Skar.

Nesodden kommune er forelagt kritikken i denne saken. I en e-post skriver kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk følgende:

- Formålet med en eventuell utvidelse er finansiering av en brygge som snart må byttes ut grunnet slitasje. Utvidelsen vil ikke generere noen inntekt for kommunen. Hvorvidt bryggen faktisk skal utvides er heller ikke endelig avgjort. Saken har vært til behandling, og kommunedirektørens innstilling er at det skal lages en reguleringsplan for området før man tar en beslutning i saken, sier han og viser for øvrig til tidligere uttalelser i saken.

Vi bryr oss om ditt personvern

borsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer