NSM-skandalen:

Kalles inn før jul

Fremskrittspartiet ber justisminister Emilie Enger Mehl om å redegjøre for NSM-skandalen i Stortinget før jul.

KALLES INN: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: John Terje Pedersen/Dagbladet
KALLES INN: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: John Terje Pedersen/Dagbladet Vis mer
Publisert

Brevet ble sendt til Mehl av Frps parlamentariske nestleder Hans Andreas Limi nå i dag, med kopi til alle de parlamentariske lederne.

I brevet, som har tittelen «Anmoder om redegjørelse før jul» skriver Limi:

«Regjeringen la fredag 8. desember fram Prop. 34s som et tillegg til nysalderingen av statsbudsjettet, der Stortinget blir bedt om å tilleggsbevilge 200 millioner kroner på statsbudsjettet for 2023 for å innvilge ulovlige lån på 200 millioner kroner.

I etterkant av fremleggelsen har den avgåtte sjefen for Nasjonal sikkerhetsmyndighet hevdet at justis- og beredskapsdepartementet var orientert om lånet. Justis- og beredskapsdepartementet har også på sine nettsider publisert delvis sladdede dokumenter.

Det er av avgjørende betydning for Stortinget å få kunnskap om de faktiske forholdene før man behandler en sak som handler om å dekke et grunnlovsstridig låneopptak. Det er også et sentralt spørsmål om Stortinget er forpliktet til å dekke lånet, slik departementet legger opp til når de i Prop. 34s ber om en tilleggsbevilgning.»

Justisminister Mehl har sagt seg villig til å redegjøre for saken i Stortinget.