Nordea:

Må punge ut til sparket ansatt

Banken sparket fire ansatte som ble siktet for korrupsjon. Nå har en av dem vunnet fram i retten.

POLITIAKSJON: Politiet aksjonerte mot Nordeas kontorer på Majorstua i Oslo i 2022. Foto: Gorm Kallestad / NTB
POLITIAKSJON: Politiet aksjonerte mot Nordeas kontorer på Majorstua i Oslo i 2022. Foto: Gorm Kallestad / NTB Vis mer
Publisert

To av de fire som ble sparket av Nordea etter korrupsjonssiktelse i 2022, har saksøkt sin tidligere arbeidsgiver for ugyldig avskjed.

Den første av de to sakene ble behandlet i Oslo tingrett i slutten av oktober. Nå er dommen klar.

Retten har vurdert avskjeden som ugyldig, og har dømt Nordea til å betale mannen 218 000 kroner i erstatning og sakskostnader på 700 000 kroner.

- Vi er fornøyd med å ha vunnet fram. Det er en stor lettelse for klienten og viser med tydelighet at arbeidstakers rettsvern står på egne bein. Det er, og skal ikke være, slik at politiets undersøkelser umiddelbart fører til at en persons livsgrunnlag legges i grus, sier saksøkers advokat, Christian Flemmen Johansen i advokatfirmaet Flemmen & Co., til Børsen.

SEIRET I RETTEN: Advokat Christian Flemmen Johansens og klienten vant mot Nordea i retten. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
SEIRET I RETTEN: Advokat Christian Flemmen Johansens og klienten vant mot Nordea i retten. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer

- Slurv og uaktsomhet

Likevel vinner Nordea fram i at det var grunnlag for å si opp den ansatte på bakgrunn av mistanke om korrupsjon.

Finansavisen omtalte saken mandag.

- Tingretten har kommet til at arbeidstakers lånehåndtering var uaktsom og utgjorde brudd på Nordeas interne saksbehandlingsregler for kredittsaker. I rettens interesseavveining ble det lagt avgjørende vekt på Nordeas risiko for å bli utsatt for lånebedragerier og de strenge krav som må stilles til Nordeas ansatte som er satt til å begrense denne risikoen. Tingretten konkluderte med at Nordea hadde saklig grunnlag for oppsigelse av arbeidsforholdet og det er vi tilfredse med, sier Nordeas advokat, Tron Dalheim i advokatfirmaet Thommessen, til Børsen.

- Samtidig er vi ikke enige i tingrettens vurdering av de faktiske forholdene som ligger til grunn for avskjeden og de rettslige vurderingene knyttet til dette. Vi vil nå gjennomgå dommen og deretter ta stilling til om vi skal vurdere å anke, fortsetter han.

Korrupsjonssaken går ut på at det er lånt ut totalt 150 millioner kroner basert på forfalskede dokumenter. Nordea anmeldte selv saken til politiet i november 2021, som gikk til aksjon mot bankens hovedkontor på Majorstua i Oslo i mai 2022. Totalt åtte personer er siktet i saken.

Bakgrunn for avskjeden er tre varsler om lån gitt på forfalskede dokumenter. Spørsmålet har vært hvorvidt den ansatte har bevilget lån i disse sakene med forsett eller uaktsomhet.

Dokumentene som var sendt inn til banken manglet signaturer, i tillegg til at inntekter som var oppgitt var usannsynlig høye. Likevel vurderer retten av dette er eksempler på «slurv og uaktsomhet», men at dette ikke peker i retning av korrupsjon.

- BEKYMRINGSFULLT: Forbrukerøkonom i Nordea Derya Incedursun tror det nye året blir like økonomisk tøft som det forrige. Reporter: Christina H. Korneliussen Vis mer

Derimot gir det Nordea forsvarlig grunnlag for oppsigelse, konkluderer dommen.

- Brukt over to millioner

«Ved en oppsigelse ville NN hatt krav på lønn ut oppsigelsestida, som var tre måneder. Dette er partene enige om, og det er enighet om at beløpet er 157 557 kroner», står det.

- Nordea og deres advokater har brukt godt over to millioner kroner på denne saken, uten resultat. Det er på tide at dette avsluttes, både for klient og den belastningen det utgjør for rettsvesenet. At klient har fått tilkjent totalt omtrent 920 000 er i tråd med vårt ønske og riktig, fortsetter saksøktes advokat.

Det har ikke lykkes Børsen å få en kommentar fra Nordeas advokat, Tron Dahlheim i advokatfirmaet Tommessen.

Etter at advokatregninga er trukket ifra, sitter han imidlertid igjen med 98 000 kroner.