Donald Trump:

Etter det brutale nederlaget i 2020 kan det gå mot en Trump-retur til Det hvite hus.

Mange spør seg nå hvordan Trump 2.0 vil se ut.

Enkelte frykter det blir «katastrofalt for USA og verden.»

Trump 2.0: - Mange holder pusten

Publisert

Kort fortalt

  • Eksperter frykter at Donald Trumps potensielle gjenvalg kan ha store konsekvenser for verdensøkonomien.
  • Trumps uforutsigbare utenrikspolitikk og proteksjonistiske tiltak, som en 10 prosent toll på alle importerte varer, kan føre til høyere inflasjon og rentenivå.
  • Dette kan igjen destabilisere økonomien og skape politisk ustabilitet.
  • Trumps planer om å kutte skatter og øke statsgjelden kan også ha negative konsekvenser, spesielt hvis arbeidsmarkedet forblir stramt.

- Jeg tror mange politikere holder pusten for hva som kan komme i kjølvannet av en eventuell Trump 2-periode, sier Christian Lie, sjefstrateg i Formue, til Børsen.

Tirsdag kveld vant Donald Trump (77) det republikanske nominasjonsvalget i New Hampshire. Hans eneste motstander, Nikki Haley, satset hardt i delstaten, men endte med 43 prosent oppslutning.

Tross 91 alvorlige tiltalepunkter i fire straffesaker, er det ingen over og ingen ved siden av; Trump fikk 55 prosent i New Hampshire.

SOLEKLAR VINNER: Alt tyder på at Trump blir Republikanernes presidentkandidat. Her fra valgkvelden i New Hampshire. Foto: Mike Segar / Reuters / NTB
SOLEKLAR VINNER: Alt tyder på at Trump blir Republikanernes presidentkandidat. Her fra valgkvelden i New Hampshire. Foto: Mike Segar / Reuters / NTB Vis mer

- Kan få store konsekvenser

Dermed ligger det an til omkamp med Joe Biden (81) i november. Ettersom han ikke er særlig populær, stålsetter mange seg for en mulig Trump-retur til Det hvite hus.

Dette er fordi Trump er uforutsigbar - spesielt i utenrikspolitikken, ifølge Lie.

- Denne gang vil det ikke være moderate medlemmer i administrasjonen som kan begrense de mer ekstreme utspillene, men i større grad folk som vil støtte Trump uforbeholdent, tror sjefstrategen.

På spørsmål om hvordan et Trump-comeback i grove trekk vil prege verdensøkonomien, sier han:

- Ekspansiv finanspolitikk, ytterligere skattekutt og så videre kan gi et høyere inflasjons- og rentenivå, samtidig som usikkerhet rundt støtte til Ukraina og NATO kan få store geopolitiske og økonomiske konsekvenser.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen i Vestlandet, mener «den største faren» ved et Trump-comeback ikke er politikken, men politisk ustabilitet.

- Et eventuelt demokratisk sammenbrudd kan destabilisere økonomien. Blir det politisk bråk, kan det bli umulig å heve gjeldstaket og unngå statsnedstenginger, sier han til Børsen.

Knallharde grep

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier at Norges Bank ikke har gjort noen konkrete analyser av hvordan 77-åringens eventuelle comeback vil påvirke økonomien.

- Generelt er det sånn at forholdet internasjonal økonomi og økonomisk politikk i andre land, fordi vi er en liten åpen økonomi, kan få betydning også her hjemme. Men vi har ikke gjort noen analyser av det nå, sier Bache til Børsen.

HAR IKKE ANALYSERT: Norges Bank har foreløpig ikke sett nærmere på hva et Trump-comeback vil ha å si for global og norsk økonomi. Cornelius Poppe / NTB
HAR IKKE ANALYSERT: Norges Bank har foreløpig ikke sett nærmere på hva et Trump-comeback vil ha å si for global og norsk økonomi. Cornelius Poppe / NTB Vis mer

Trump vil blant annet gå hardt til verks med proteksjonistiske grep for å sikre «USA først». Han ønsker å innføre en ti prosents tollsats på alle importerte varer.

Lovnaden har fått kraftig refs fra eksperthold. Det vil være «katastrofalt for USA og verden», har storavisa The Economist slått fast.

Mange økonomer mener at grepet vil skade amerikansk økonomi mer enn de eksporterende landene, ifølge Lie.

- Dette vil øke prisene på alle importvarer til USA. Dersom amerikansk næringsliv ikke klarer å erstatte det som importeres med varer og tjenester til en lavere pris, vil importtariffene, alt annet likt, kunne gi økt inflasjon og dermed et høyere rentenivå, sier han - og påpeker:

- USA er en av verdens største importbaserte økonomier, og dermed avhengig av rimelig gode handelsrelasjoner til andre land.

Tenketanken American Action Forum mener tollsats-planen vil «forstyrre global handel, dempe økonomisk aktivitet og ha omfattende negative konsekvenser for amerikansk økonomi», ifølge CNBC.

- Ser Norges Bank på tollsats-grepet som en trussel mot inflasjonsbildet?

- Jeg tror det understreker at det er mange ulike forhold og beslutninger som kan få betydning for global økonomi framover, som også kan få betydning for oss, sier Bache.

Spenningene i Midtøsten, samt geopolitiske forhold generelt, er også noe sentralbanken følger tett med på, framholder hun.

- Og så må vi komme tilbake til en vurdering dersom det blir konkrete forslag langs disse linjene, sier hun om Trumps tollsats-lovnad.

For Trump er høyere tollsatser lik å være sterk, har Mjelde tidligere sagt:

- Han ser det som en måte å vise styrke på, og for han er det viktigst av alt. Velgerne hans ser Trump som en sterk mann, det er hans største fortrinn som politiker.

Han har tidligere gått hardt til verks. I 2019 innførte han en tollsats på 25 prosent på kinesiske varer til en verdi av 250 milliarder dollar.

Frykter rente- og inflasjonsbyks

Seniorstrateg Sharon Bell i Goldman Sachs mener Trump som president vil gi økt risiko i store deler av Europas aksjemarked, skriver Bloomberg.

- Vi forventer økt risiko som følge av økte tollsatser for Europa, og en reduksjon i amerikanske midler og støtte til Ukraina, sier Bell.

The Economist nevner flere økonomiske risikoer ved en Trump-retur til Det hvite hus. Blant annet at han trolig vil fortsette med skattekutt og øke statsgjelda.

De økonomiske forholdene i dag skal imidlertid tilsi at en slik politikk vil få mørke konsekvenser.

Arbeidsmarkedet er fortsatt veldig stramt, etter serien med rentehevinger fra sentralbanken (Fed). Samtidig vokser budsjettunderskuddet og statsgjelda, som anslås til henholdsvis 5,8 og 100 prosent av bruttonasjonalprodukt i 2024.

Hvis Trump innfører flere skattekutt, må Fed igjen øke rentene for å motvirke stimulusen. Dette kan gi bedrifter økte kostnader, samt at regjeringens gjeldsbyrde vil bli tyngre, er avisas frykt.

Lie mener dette definitivt er en bekymring.

- I dagens situasjon er det lite kapasitet i amerikansk økonomi for ytterligere vekstøkninger og behov for arbeidskraft. Skulle stimulansene føre til økt etterspørsel etter arbeidskraft, vil dette kunne gi stigende lønnsvekst, inflasjon og renter.

Risikerer tillits-knekk

Trump kan også utnytte sin innflytelse til å utnevne en mer medgjørlig Fed-sjef i 2026, noe som kan true sentralbankens uavhengighet, ifølge The Economist. Avisa mener dette vil øke inflasjonsrisikoen.

- Dette er ikke bare en fare med hensyn til inflasjon, men også til finansmarkedenes tillit til den amerikanske sentralbankens evne til å styre pengepolitikken ut ifra ambisjonen om full sysselsetting, sier Lie - og fortsetter:

- En politisk styrt Fed vil gjøre at finansmarkedene og næringslivet risikerer å miste tilliten til en ekstremt viktig innsatsfaktor for økonomiske og finansielle beslutninger.

Trump har lovet å være diktator på dag én, dersom han blir president. Det utdypet han slik:

- Vi skal stenge grensene, og vi skal bore, bore, bore (etter olje, red.anm.). Etter det er jeg ikke diktator, sa Trump tidligere i år.

Trump har varslet en storstilt «deportasjon» av ulovlige innvandrere, ifølge CNN. Det kan også slå hardt tilbake økonomisk:

VIL TA GREP: Trump planlegger massefengsling og deportasjon av ulovlige innvandrere dersom han skulle gjenvinne makten. Bildet viser en demonstrasjon mot ulovlig innvandring i California i 2014. Foto: Sam Hodgson / Reuters / NTB
VIL TA GREP: Trump planlegger massefengsling og deportasjon av ulovlige innvandrere dersom han skulle gjenvinne makten. Bildet viser en demonstrasjon mot ulovlig innvandring i California i 2014. Foto: Sam Hodgson / Reuters / NTB Vis mer

- Det kan gjøre knappheten på arbeidskraft i lavtlønnede servicenæringer enda mer prekær, sier Lie. Sjefstrategen skisserer «økt lønnsvekst, inflasjon og renter» som mulige konsekvenser.

- God til å framsnakke

Advarslene kommer altså på løpende bånd - her er bare noen av dem dekket. Men hva kan være positivt, økonomisk sett, ved at den aktuelle republikaneren igjen blir president?

- I sin første periode førte Trump en tradisjonell republikansk økonomisk politikk. Han deregulerte og kuttet skattene. Det kan det bli mer av, sier Mjelde og legger til:

- Han er også god til å framsnakke økonomien. Samtidig skjer mye av den økonomiske aktiviteten utenfor presidentens rekkevidde.

Lie føyer til:

- For næringslivet vil en videreføring eller utvidelse av skattekuttene kunne oppfattes som positivt, det samme vil økende fokus på deregulering og tiltak for å stimulere den fossile energisektoren i USA.

- Den store X-faktoren

Trump står for tida i flere alvorlige rettssaksstormer. De har tilsynelatende ikke påvirket oppslutningen - snarere tvert imot, ifølge eksperter.

Er det noe i det hele tatt som kan gi Trumps oppslutning en knekk før valget?

- Hvis han blir dømt i en av straffesakene, er det umulig å si hvordan det vil slå ut i valget. Husk at pandemien hadde en avgjørende negativ effekt på Trumps oppslutning. Så ting kan skje, sier Mjelde.

På spørsmål om hvordan han ville gjort det om valget var i dag, sier han:

- Det spørs om det er tredjekandidater i sving. Det var trolig tredjekandidater som stjal stemmer fra Clinton, som ga Trump seieren i 2016-valget. Det blir den store X-faktoren i 2024.