Med kvalitetsmerket lovet fiske-baronen å følge loven

Men samtidig brøt sjømat-imperiet til Ted Robin Endresen (47) arbeidsmiljøloven år etter år.

HOLDT IKKE GARANTI: «Nessekongen» Ted Robin Endresen (47) solgte sjømat med kvalitetsmerket «Krav». Det skulle bevise at bedriften fulgte norsk arbeidsmiljølov. Men det gjorde den ikke. Foto: Marius Fiskum
HOLDT IKKE GARANTI: «Nessekongen» Ted Robin Endresen (47) solgte sjømat med kvalitetsmerket «Krav». Det skulle bevise at bedriften fulgte norsk arbeidsmiljølov. Men det gjorde den ikke. Foto: Marius Fiskum Vis mer
Publisert

MYRE/OSLO (Dagbladet): Hvis noen kan kalles «nessekonge», er det Ted Robin Endresen fra Myre.

Fra fiskeværet Myre i Nordland styrer 47-åringen et en fiskeri-imperium med mer enn halv milliard i omsetning og over 150 ansatte.

Endresen er eier eller deleier i en rekke større sjømatselskaper, blant dem Myre fiskemottak, Myre Saltfish Group og Norges største kystrederi - Øksnes Kystfiske. Og Endresen ekspanderer stadig.

KVALITETSMERKET TORSK: Krav-merket garanterer at fisken er produsert under lovlige arbeidsforhold. Foto: KRAV
KVALITETSMERKET TORSK: Krav-merket garanterer at fisken er produsert under lovlige arbeidsforhold. Foto: KRAV Vis mer

Seinest i år tok han over fiskemottak i Moskenes og Honningsvåg.

Fra et maritimt innredet utsiktkontor ved anlegget i Myre selger Endresen tørrfisk, saltfisk og ferskfisk til hele verden.

Sjømaten er merket med et av de strengeste miljømerkene man finner i Skandinavia, det svenske «Krav»-merket, og miljømerket «Den blå fisken» til stiftelsen MSC (Marine Stewardship Counsil).

«Begge ordningene har blitt uavhengig kontrollert og revidert den siste tiden, uten at avvik har blitt påpekt», skriver Endresen til Dagbladet.

Men at merkeordningen ikke klarer å finne avvik er ikke nødvendigvis bevis på at avvik ikke har skjedd.

- VI FØLGER LOVEN: Ted Robin Endresen, daglig leder og eier av Myre Fiskemottak, nekter for at de har brutt loven slik Arbeidstilsynet beskriver. Foto: Marius Fiskum
- VI FØLGER LOVEN: Ted Robin Endresen, daglig leder og eier av Myre Fiskemottak, nekter for at de har brutt loven slik Arbeidstilsynet beskriver. Foto: Marius Fiskum Vis mer

Massive lovbrudd

Gjennom flere år har de ansatte ved mottaket i Myre i Vesterålen og mottaket på Barstrand på Gimsøy i Lofoten jobbet ulovlig, viser tilsynsrapporten.

De viser grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene, ulovlige boforhold og gjentatte brudd på hviletidsbestemmelser.

Dagbladets gjennomgang viser at bedriften har brutt loven år etter år, uten at det ser ut som det har bedret seg.

Trekk for arbeidstøy

I 2017 avdekket Arbeidstilsynet arbeidsdager på opptil 18 timer ved avdeling Gimsøy.

I en del tilfeller var det bare fire timers hvile mellom øktene (det skal være 11).

Dessuten lå lønna godt under den lovpålagte tarifflønna, når man tar hensyn til trekk for arbeidstøy og urimelig høy husleie.

- Jeg medgir at det har forekommet noen brudd på arbeidstidsbestemmelsene, men det er på grunn av den spesielle situasjonen med sesongarbeid under Lofotfisket, som har korte, konsentrerte sesongtopper på fire til seks uker, sier Endresen.

Han er ikke enig i at lønna lå «godt under tarifflønn».

- Dette er uriktig fremstilling av faktum. Trekk for arbeidsklær er avtalt med arbeidstakerne før de har hentet ut klær på bedriftens regning. Dette er i tråd med gjeldende arbeidsmiljølov. Vi kan heller ikke se at Arbeidstilsynet har gitt pålegg på dette punkt. Husleien, med et snitt på 4200 i 2017, var etter vårt syn innenfor den markedsleien i området, sier Endresen.

TRAKK DE ANSATTE FOR ARBEIDSKLÆR: Myre fiskemottak trakk de ansatte 3000 i måneden for bruk av arbeidsklær. - Dette er i tråd med gjeldende arbeidsmiljølov, sier Myre-sjef Ted Robin Endresen. Foto: Marius Fiskum
TRAKK DE ANSATTE FOR ARBEIDSKLÆR: Myre fiskemottak trakk de ansatte 3000 i måneden for bruk av arbeidsklær. - Dette er i tråd med gjeldende arbeidsmiljølov, sier Myre-sjef Ted Robin Endresen. Foto: Marius Fiskum Vis mer

Skyhøy husleie

I 2018 avdekket Arbeidstilsynet kummerlige boforhold for de Myre-ansatte, i strid med lovens krav.

Sist torsdag skrev Dagbladet om hvordan Endresens selskap kan ha innkassert inntil 300 000 kroner i måneden på å leie ut et hus til rumenske ansatte.

I huset, som blir kalt «White House», var det innredet sengekapasitet til 48 mennesker. Hver betalte inntil 6300 kroner i måneden til arbeidsgiveren Myre Fiskemottak, som trekk i lønna. Markedspris på utleie er anslått til ca. 10 000. Det anslaget er ikke Endresen enig i.

- Det må være høyere for alle fire leilighetene. Her kan det ikke sammenlignes utleie av hele huset mot utleie av kun én leilighet. Og etter mars 2018 har det ikke vært flere enn to personer per rom, hvilket begrenser beløpene betydelig. Dette blir en bevisst uriktig fremstilling av faktum, sier Endresen.

INNREDET FOR 48: Dette huset, kalt «White House», på Myre Fiskemottak var rigget for at 48 arbeidere kunne bo der i 2018. Bildet er tatt etter at huset ble pusset opp. Foto: Nina Hansen/Dagbladet
INNREDET FOR 48: Dette huset, kalt «White House», på Myre Fiskemottak var rigget for at 48 arbeidere kunne bo der i 2018. Bildet er tatt etter at huset ble pusset opp. Foto: Nina Hansen/Dagbladet Vis mer

Nye lovbrudd i 2019

I 2019 fikk Myre fiskemottak avdeling Gimsøy på nytt kritikk for trekk i lønna til de ansatte. Arbeidstilsynet skrev at de «fikk opplyst at det trekkes ca. 3000 kr av lønnen som skal dekke arbeidsklær. Denne type lønnstrekk kan også medvirke til at arbeidstakernes lønn ikke er på nivå med allmenngjort lønn.»

Endresen på sin side påstår at dette ble avklart med Arbeidstilsynet, og at dette er innenfor arbeidsmiljøloven.

Også i 2019 ble det avdekket omfattende brudd på arbeidstid, og denne gangen ble det klart at bruddene var langt mer omfattende enn tidligere.

15-timersdager

I 2019 avdekket Arbeidstilsynet mer enn 106 tilfeller av mer enn 13-timers arbeidsdag.

Gjennomsnittlig arbeidsdag var 15 timer. Det mest ekstreme var en arbeidsøkt som varte mer enn 30 arbeidstimer.

Ved 102 tilfeller ble hviletidsbestemmelser brutt, med hviletid på helt ned til fire timer mellom øktene. Det ble også avdekket brudd på overtidsbestemmelser og kravet om fri annenhver søndag og helligdag.

Nå har Arbeidstilsynet varslet en bot, et såkalt «overtredelsesgebyr», på flere hundre tusen kroner, erfarer Dagbladet.

- Denne rapporten har ikke vært underlagt kontradiksjon, og våre kommentarer er således ikke hensyntatt. Dette vil hensyntas i en eventuell endelig rapport. Overtredelsene er ikke av det omfang som fremkommer her, sier Endresen.

Bærekraftig fiske

Dagbladet har den siste uken avdekket hvordan en rekker sertifiserte MSC-produsenter har brutt arbeidsmiljøloven i stor stil, samtidig som de har bærekraft-stemplet maten de selger.

Blant annet har Dagbladet avdekket hvordan et skip som leverte MSC-merkede reker, hadde så dårlig sikkerhet at en av de ansatte mistet livet under det farefulle arbeidet. Denne båten har ingen relasjon til Myre fiskemottak.

MSC har selv fastholdt at merkingen gjelder bærekraft og naturmiljø, og at de ikke garanterer for arbeidsforholdene til de som produserer maten.

Men også Myre har solgt sjømat med produktmerket «Krav».

Krav er en svensk stiftelse som arbeider for å fremme økologiske produkter, dyrevelferd og bærekraftig fiske, står det på Krav sine nettside.

Krav-merket gir også garanti for at produktene er produsert i tråd med norsk arbeidsmiljølov.

SKAL GRANSKES: Arbeidsforholdene hos Myre fiskemottak og Ted Robin Endresen skal granskes, sier Krav-sertifiseringen til Dagbladet. Foto: Marius Fiskum/Dagbladet
SKAL GRANSKES: Arbeidsforholdene hos Myre fiskemottak og Ted Robin Endresen skal granskes, sier Krav-sertifiseringen til Dagbladet. Foto: Marius Fiskum/Dagbladet Vis mer

Vil granske Myre

«Til forskjell fra miljømerkene har Krav regler for sosialt ansvar. Kravs regler for sosialt ansvar handler om at Krav-sertifiserte foretak må følge lovgivningen om arbeidsvilkår og arbeidsmiljø (…) Dette er særskilt viktig når det gjelder arbeidsavtaler, diskriminering, lønn, arbeidstid, helse, sikkerhet og boforholdene», skriver presseansvarlig for Krav, Carina Johansson, i en epost til Dagbladet.

- Da er det vel klart at arbeidsforholdene hos Myre ikke er i tråd med Kravs kriterier?

«Anmerkningene som norske myndigheter har gjort mot Myre Fiskemottak er ikke forenlig med Kravs regler», skriver Johansson fra Krav.

Hun lover nå en full granskning av Myre fiskemottak. Samtidig kommer det fram at en granskning ikke vil skje med en gang.

«Vi lider med arbeiderne som har blitt rammet, og det er ikke akseptabelt med dårlige arbeidsvilkår i hos en Krav-sertifisert produsent. Men anlegget er bare i drift under sei-sesongen, og vi vil derfor ikke gjennomføre en ny kontroll før neste sesong», skriver Johansson.

- Hvilke krav kommer dere til å stille til arbeidsforholdene hos Myre?

«Arbeiderforholdene slik de her er beskrevet, er ikke forenlig med KRAVs regler. Før neste høysesong i 2020 har vi dialog med sertifiseringsorganet, (som i denne sammenhengen er Debio), for å forsikre oss om at de har særskilt fokus på arbeidsvilkår i sin kontroll. Vi vil sikre oss at arbeidsforholdene er gode på Myre fiskemottak, og vi kommer til å følge opp dette nøye», skriver Johansson.

HJØRNESTENSBEDRIFT: Myre fiskemottak og de andre selskapene til Ted Robin Endresen utgjør ryggraden i fiskesamfunnet Myre i Vesterålen. Her fra da fiskeriminister Per Sandberg (leende i midten) besøkte mottaket i 2016. Ted Robin Endresen står med ryggen til og har briller på hodet. Foto: Foto: Stein J. Bjørge/NTB Scanpix
HJØRNESTENSBEDRIFT: Myre fiskemottak og de andre selskapene til Ted Robin Endresen utgjør ryggraden i fiskesamfunnet Myre i Vesterålen. Her fra da fiskeriminister Per Sandberg (leende i midten) besøkte mottaket i 2016. Ted Robin Endresen står med ryggen til og har briller på hodet. Foto: Foto: Stein J. Bjørge/NTB Scanpix Vis mer

Benekter lovbrudd

Endresen avviser på sin side at selskapet hans har gjort noe galt.

«Vi holder MSC- og Krav-systemene jevnlig oppdatert, blant annet ved periodisk gjennomgang og kontroll. Begge ordningene har blitt uavhengig kontrollert og revidert den siste tiden, uten at avvik har blitt påpekt. Vi kan heller ikke se at det foreligger grunnlag for å si at avvik fra krav under godkjenningene foreligger», skriver Endresen fra Mye fiskemottak.

Når det gjelder Arbeidstilsynets funn mener Endresen at dette er forhold mellom bedriften og Arbeidstilsynet.

«Dette er en prosess mot Arbeidstilsynet. Alle vedtak om pålegg er oppfylt av oss og lukket av Arbeidstilsynet», skriver Endresen, som sier han er «positiv» til Krav sine krav.

«Vi vil selvsagt samarbeide med Krav dersom de ønsker å komme på ny revisjon, vi har for øvrig løpende dialog med våre sertifiseringsorganer», skriver Endresen. Han peker på at han er uenig i Arbeidstilsynets konklusjon.

«De tilsynene dere henviser til har skjedd på ulike avdelinger og over et langt tidsrom. Alle tilsyn og pålegg som er vedtatt, har blitt oppfylt, men det har de siste årene vist seg at de rutinene som har blitt innført, kunne vært bedre og at etterlevelsen av de innførte rutinene kunne vært fulgt opp tettere», skriver Endresen.

Han medgir samtidig at det har forekommet brudd på arbeidstidsbestemmelsene, men mener samtidig situasjonen med sesongarbeid er spesiell.

«Denne bransjen er veldig særegen ved at sesongtoppen kun varer i om lag fire til seks uker. Vi presiserer at vi selvsagt arbeider for å overholde ethvert regelverk, men at den sterke og markante sesongsvingningen er en av hovedårsakene til at det kan oppstå avvik fra arbeidstidsreglene», skriver Endresen.

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

borsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer