Eiendom:

Milliardærpar slår tilbake: - Klart kritikkverdig

Ekteparet Angelil fikk beskjed om å stanse arbeidet med øyeblikkelig virkning. Nå går de hardt ut mot kommunens håndtering.

- AVDEKKET BRUDD: I midten av september var kommunen på tilsyn hos ekteparet Birgitte og Morten Angelil. Bildet fra tilsynet viser masser som er tatt ut av sjøbunnen og lagt på land. Kommunen mener at det pågikk søknadspliktige og dispensasjonsavhengige arbeider utenfor eiendommen. Foto: Færder kommune / Postliste
- AVDEKKET BRUDD: I midten av september var kommunen på tilsyn hos ekteparet Birgitte og Morten Angelil. Bildet fra tilsynet viser masser som er tatt ut av sjøbunnen og lagt på land. Kommunen mener at det pågikk søknadspliktige og dispensasjonsavhengige arbeider utenfor eiendommen. Foto: Færder kommune / Postliste Vis mer
Publisert

I september rykket representanter fra Færder kommune ut til ekteparet Birgitte og Morten Angelils hytte i Holmsbrekkene på Nøtterøy.

Ifølge kommunen foregikk det ulovlige tiltak i sjøen ved milliardærparets strandeiendom, og det ble beordret øyeblikkelig stans av arbeidet.

Nå slår ekteparet hardt tilbake. I et tilsvar til kommunen forklarer advokat Egil Jarslett, som representerer dem i byggesaken, at hans klienter er sterkt uenig i håndteringen av saken.

- Overtredelse av loven

Partene påklager derfor kommunens pålegg, som de mener «er uhjemlet og må oppheves med øyeblikkelig virkning». Stridens kjerne er uenighet om hvorvidt arbeidene er søknadspliktige eller dispensasjonsavhengige.

Færder kommune mener ekteparet hadde igangsatt arbeider uten nødvendig tillatelser.

«Arbeidene er derfor en overtredelse av loven, og kommunen har en plikt til å følge opp det ulovlige forholdet», skrev Færder i et brev i september til Birgitte Angelil, som formelt står oppført som eier av hytta.

BLINDLEIA: Hvis du ikke har arvet hytta og er vanlig lønnsmottaker, har du neppe råd til en av perlene i Norges dyreste kyststripe. De som har råd til å bruke titalls millioner de forblåste holmene, virker ganske fornøyde - når de ikke krangler med bråkete naboer, eller med myndighetene om diverse utbyggingstiltak. Video: Matias Grinde / Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Hardt ut

På vegne av sine klienter kontrer Jarslett med at pålegget «ikke kan hjemles i plan- og bygningsloven kapittel 32», og derfor «må oppheves med øyeblikkelig virkning».

Han peker også på det de opplever som kritikkverdige forhold rundt selve saksbehandlingen.

«Pålegg om stans med øyeblikkelig virkning skal normalt bare gis etter forutgående varsel. Slikt varsel er ikke gitt i foreliggende sak», skriver han.

- Klart kritikkverdig

Arbeidet knytter seg til det Angelil har forklart er nødvendig utbedring av drenering på eiendommen. Ekteparets advokat har vist til en tilsynsrapport som kommunen utarbeidet i forbindelse med liknende dreneringsarbeider på samme eiendom i 2021.

«Angelil la - basert på uttalelsene i tilsynsrapporten av 21. mai 2021 - til grunn at arbeidene ikke var søknadspliktige.»

I det ferske tilsvaret følger han opp:

«(...) Kommunens saksbehandling framstår også av andre grunner som klart kritikkverdig: Kommunen ble allerede i 2021 informert om at det var behov for å forbedre dreneringen. Etter dette ble det ved flere anledninger framholdt fra kommunens side at dreneringsarbeider ikke er søknadspliktige, uten at det på noe tidspunkt ble gjort klart for Angelil at dette etter kommunens syn bare gjaldt vedlikeholds- og reparasjonsarbeider som hadde et begrenset omfang.»

- Feil

Jarslett peker også på at Angelil ba om et forhåndsmøte med kommunen før arbeidene ble igangsatt, men at denne anmodningen ble avslått fra kommunens side.

Det mener advokaten var en grov feil.

«Kommunen har ved å unnlate å etterkomme Angelils anmodning om forhåndskonferanse, brutt sin veiledningsplikt. Dersom kommunen beslutter å forfølge forholdet, har denne saksbehandlingsfeilen klart innvirket på alle framtidige pålegg. (...)».

Avviser klagen

Færder kommune opplyser at saken er behandlet, og at klagen fra Angelil ikke tas til følge. I en innstilling fra kommunedirektøren heter det at saken oversendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

- Kommunedirektøren kan etter dette ikke se at det har kommet nye opplysninger i klagen som tilsier at vedtaket bør endres eller omgjøres, og anbefaler at vedtaket opprettholdes, heter det.

Børsen har vært i kontakt med Egil Jarslett for en kommentar fra Birgitte Feginn Angelil og ektemannen Morten Angelil. De har ikke besvart vår henvendelse.

To hytter

Ekteparet har to fritidsboliger tett på hverandre på Nøtterøy, hvor familien også tidligere har vært i betent strid med Færder kommune knyttet til den største hytta.

I 2020 betalte paret hele 18 millioner kroner for den aktuelle og beskjedne nabohytta på 115 kvadratmeter. Det var for å sikre seg «litt mer privatliv», ifølge Finansavisen.

Ifølge Kapital er Morten Angelil en av Norges rikeste personer med en anslått formue på 3,9 milliarder kroner. Hans far startet i sin tid strømteknologiselskapet Eltek, som familien solgte i 2008 for 650 millioner.