Skrekkscenario for Norge

Milliardene kan renne ut

Dersom de ikke hadde tatt hensyn til klima kunne Oljefondet risikert å tape mye penger - veldig mye penger, ifølge fondets eierskapsdirektør.

OLJEFORMUE: Olja har skapt enorme inntekter for Norge. Når oljepengene skal forvaltes er klimarisiko en av tingene fondsforvalterne er opptatt av. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
OLJEFORMUE: Olja har skapt enorme inntekter for Norge. Når oljepengene skal forvaltes er klimarisiko en av tingene fondsforvalterne er opptatt av. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Vi er inne i det som av forskere beskrives som det varmeste året i historien. Sommeren ble preget av store overskrifter om skogbranner, og hver uke kommer det nedslående klimanyheter.

For forvalterne av Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet som det er mest kjent som, er faktisk klimarisiko en helt essensiell del av jobben.

Kunne tapt et statsbudsjett

Vi møter Oljefondets eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho i Norges Banks lokaler i Oslo. For henne er det en ganske enkel sak å forklare hvorfor et gigantiske fond som det norske Oljefondet skal være opptatt av klimarisiko, og sågar ha sin egen klimahandlingsplan.

- Det er fordi oppgaven vår er å tjene penger. Ikke minst for å finansiere velferdsstaten, sier Ihenacho til Børsen.

Hun forklarer at de har sett på hvordan klimarisiko påvirker den finansielle risikoen, og tatt for seg flere scenarioer.

Da har de funnet at en mer ordnet og styrt overgang til et lavutslippssamfunn vil koste langt mindre enn en brå overgang.

NON STOP: Yachten får problemer når den skal legge til kai. Non Stop TV med Sondre Rahm og Christian Wehus. Vi lager Norges beste viralprogram som daglig gir deg de mest spektakulære klippene du ikke vil gå glipp av! Vis mer

- Vi har sett på forskjellige klimascenario og funnet at vi kan tape mellom 1 og 13 prosent av fondet dersom det blir en veldig brå overgang mot et lavutslippssamfunn i 2050, sier Ihenacho.

For enkelhets skyld - 10 prosent av oljefondet er rundt 1500 milliarder kroner.

- Det er mye penger.

- Ja, det er ganske mye penger.

For å sette det i perspektiv: 1500 milliarder kroner utgjør omtrent ett statsbudsjett.

Har laget fokusliste

Oljefondets klimaarbeid er forankret i deres mandat. Det står det:

«Bankens arbeid med ansvarlig forvaltningsvirksomhet skal baseres på et langsiktig mål om at selskapene i investeringsporteføljen innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med Parisavtalen».

- Det er fordi vi er en så stor investor, som er investert i hele verdensøkonomien. Da er det slik at vi er tjent med en ordnet overgang til et lavutslippssamfunn, slår Ihenacho fast.

KLIMAFOKUS: Eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho, her sammen med oljefondsjef Nicolai Tangen, forteller at fondet kan tape store ved en brå overgang til et nullutslippssamfunn. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
KLIMAFOKUS: Eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho, her sammen med oljefondsjef Nicolai Tangen, forteller at fondet kan tape store ved en brå overgang til et nullutslippssamfunn. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer

Helt konkret har Oljefondet bestemt seg for å fokusere på de 170 selskapene de er investert i med størst utslipp, pluss andre selskaper som er veldig viktige for overgangen til et lavutslippssamfunn, men som ikke har de største utslippene selv. Det kan for eksempel være bankene som finansierer selskapene med store utslipp.

Oljefondet har laget en fokusliste på rundt 220 selskaper, som de har jobbet systematisk med. De har ikke kommet gjennom hele lista ennå, men har jobbet seg gjennom sektor for sektor, selskap for selskap.

Det første fondet begynner med er å se på om selskapene har satt seg noen klare klimamål, for det har vist seg at det faktisk er en vesentlig faktor for å kutte utslipp.

- Fra 2015 har vi sett at de selskapene som har vitenskapsbaserte mål har redusert utslippene med 2 prosent, mens de selskapene som ikke har mål har økt utslippene med 8 prosent, påpeker Ihenacho.

- Kan selge oss ut

Dermed går Oljefondet i dialog med selskapene. Om de ikke har klimamål bør de sette seg det. Dersom de har det forsøker fondet å forstå planene bedre. Noen har også planer, men klarer ikke å etterleve dem.

Et eksempel er gruveselskapet Rio Tinto, som har det Ihenacho omtaler som «veldig gode» transisjonsplaner, men som for et halvt år siden annonserte at de ikke klarte å oppfylle dem. Da går Oljefondet i dialog for å forstå hvorfor.

- Er det fordi det er dårlig implementering av ledelsen, er det utenforliggende årsaker som gjør det, og som fører til at de kanskje kan klare å ta det inn igjen seinere? Vi har detaljert dialog og så forsøker vi å være pådriver, støttespiller og heiegjeng til planene, sier Ihenacho, og legger til:

- Men ser vi ikke noe forbedring, og ikke klarer å engasjere selskapet, så kan vi til slutt selge oss ut.

Kan ekskludere grunnet klima

Den dag i dag kan selskaper ekskluderes fra Oljefondet på et klimakriterie. Fire kanadiske oljeselskaper har blitt det, og anbefalingene har kommet fra Etikkrådet.

Her har det skjedd en liten endring, som er at det er Oljefondet selv som skal komme med anbefalinger om selskaper de skal trekke seg ut av når det baserer seg på klimakriteriet i framtida.

Dette fordi det ses i sammenheng med den dialogen fondet har med selskapene, og at det dermed blir en naturlig kjede av virkemidler.

- Det er jo naturlig etter hvert når vi jobber med klima og handlingsplanen, at vi kommer med anbefalinger om selskaper for eksklusjon. Men det har vi ikke gjort ennå.

Oljefondet har riktignok gjennomført 170 «risikobaserte nedsalg». Dette dreier seg om mindre selskap hvis businessmodell er «litt håpløs» på klima eller andre ESG-temaer, og hvor andre virkemidler som dialog og stemmegivning ikke har ført fram.

Det kan for eksempel dreie seg om selskaper som i hovedsak driver med palmeolje.

Et uunngåelig spørsmål

Det er likevel et helt åpenbart spørsmål man må stille når man snakker om Oljefondet og klima - et Børsen ikke kan la være å stille.

- Onde tunger vil hevde at det at dere er et oljefond og er så opptatt av klima kan framstå ironisk?

- Vi får det spørsmålet veldig ofte. Svaret på det er at vi er et fond med det mandatet vi har, og i det mandatet ligger at vi skal være en ansvarlig investor. Vi skal tjene penger, og en del av det å tjene mest mulig penger er å være opptatt av klima. Jeg tenker at uavhengig av hvor pengene kommer fra, så er det fint at vi er ansvarlig investor.