NÅ: Krisepakke for oljenæringen

Statsminister Erna Solberg (H) letter skattetrykket i en krisepakke for olje- og gassnæringen.

KRISEPAKKE: Statsminister Erna Solberg (H) forteller hvorfor det er viktig å gi skatteletter til olje- og gassnæringen nå. Video: Embla Augusta Hjort-Larsen. Reporter: Mats Rønning Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Olje- og gassnæringen er hardt rammet på to fronter - både coronakrisen og det dramatiske fallet i oljeprisen.

– I dag legger vi frem forslag til en omfattende tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien. Vi foreslår målrettede, midlertidige endringer i skattesystemet, slik at planlagte prosjekter kan bli realisert. I tillegg foreslår vi en grønn omstillingspakke, sier statsminister Erna Solberg.

Hun legger fram krisepakken sammen med finansminister Jan Tore Sanner (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og næringsminister Iselin Nybø (V).

Skattegrep

Regjeringen foreslår midlertidige endringer i petroleumsskattesystemet.

– For å bidra til å skape aktivitet og sikre arbeidsplasser i en vanskelig tid foreslår vi noen midlertidige endringer. I praksis vil dette innebære at skatteregningen kommer senere. Det bedrer likviditeten i selskapene. Det gir selskapene mulighet til å gjennomføre flere investeringer, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Han sier at pakken både vil gi selskapene et lettet skattetrykk på kort sikt, og sikre statens inntekter på lengre sikt.

Likviditetseffekten av skatteendringene som næringen nå får, kan bety hele 100 milliarder kroner knyttet til investeringer i 2020 og 2021. Virkningen fremover vil avhenge av hvordan selskapenes investeringer utvikler seg, opplyser regjeringen.

SV: - For direktørene

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener pakka er for dyr uten at den sikrer arbeidsplasser.

- Dette er først og fremst en redningspakke for aksjonærene, oljedirektørene og eierne. Her ryker mange titalls milliarder. Men vi har ingen garantier for at dette vil redde en eneste arbeidsplass i norsk leverandørindustri. Det eneste som er garantert her, er utbytte til aksjonærene, sier hun til Dagbladet.

- Vi frykter at oljeselskapene her vil ta penger rett fra lommene til skattebetalerne og betale utbytte rett i lommen til aksjonærene, utdyper hun.

Kaski skulle gjerne sett en helt annen innretning på krisepakken for oljenæringen:

- Disse pengene burde heller gått til å sikre norske arbeidsplasser i dag og for framtiden. Det gjør vi blant annet gjennom å framskynde elektrifisering av norsk sokkel, satse på hydrogeninfrastruktur og CO2-lagring, nye skipskontrakter, sier hun.

Vi er alle eiere

Finansministeren avviser SV-kritikken:

- Dette er ikke noen gavepakke til aksjonærene. Dette er for å trygge jobber i olje- og gassnæringen og i leverandørindustrien, sørge for at vi tar vare på den unike kompetansen i disse næringene, og sørge for at de kan ta del av det grønne skiftet, sier han til Dagbladet.

Solberg er helt enig:

- Vi må huske at de største aksjonærene i denne næringa er alle nordmenn, gjennom staten. Så dette går jo litt i ring, sier hun under pressekonferansen torsdag.

Skyves fram i tid

- Gitt både redusert oljeproduksjon, lavere oljepris og nå også redusert skatt, hva blir de budsjettmessige konsekvensene?

- Ja, denne pakken bidrar til mer likviditet for selskapene i 2020 og 2021, men dette er skatteinntekter de vil betale inn over tid. Når jeg ser framover i tid, så ser jeg enda større utfordringer framover. Sånn sett kan det være en fordel å få større skatteinnbetalinger framover i tid, sier Sanner til Dagbladet.

Solberg sier at framtidig vekst handler om grønn omstilling.

- Å være grønnere er å være smartere. Den største utfordringen med dagens krise er at bedriftene blir opptatt av å overleve nå, fremfor hva de skal leve av i 2025 og 2030. Det går ut over evnen til omstilling, sier hun.

Mindre brått

Solberg sier at krisepakken skal gjøre fallet mindre brått for olje- og gassnæringa:

– Vi har lenge visst at investeringene på norsk sokkel ville falle. Selv om regjeringen fører en politikk for å gjøre norsk økonomi mindre oljeavhengig, er det viktig at krisen vi nå står i, ikke gjør fallet så brått og dypt at vi mister verdifull kompetanse som er viktig for omstillingen, sier statsministeren under presentasjonen.

OLJEPRISFALL: Energianalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, forteller hvordan oljeprisfallet påvirker deg som forbruker. Vis mer

– Oljebransjen har vært en motor i norsk næringsliv og økonomi i flere tiår. Mister vi vekstkraften i denne næringen, taper vi også mye av drivkraften i omstillingen. Vi må dra med oss investeringene, kapitalen, nettverkene og kunnskapen over i de nye næringene, fremholder hun.

Grønn pakke

Regjeringen foreslår også en grønn omstillingspakke for næringslivet.

Den består blant annet av økte bevilgninger til Enova, mer penger til forskning, utvikling og innovasjon, og økt bevilgning til grønn skipsfart.

– Vi kommer også til å legge fram en grønn omstillingspakke som skal bidra til at tempoet i det grønne skiftet holdes oppe. Det er vi helt avhengige av dersom vi skal sørge for kutt i klimagassutslipp samtidig som vi skal sikre og skape nye grønne arbeidsplasser, sier næringsminister Iselin Nybø.

- Disse tiltakene skal både hjelpe olje- og gassnæringen, men også bidra til at leverandørindustrien kan fortsette det grønne skiftet. Dette bidrar til at vi kan utvikle og beholde verdifulle høyteknologiske kompetansemiljøer som er viktige i den grønne omstillingen, sier hun.

Detaljene i den grønne omstillingspakken vil komme samtidig med at regjeringen legger frem en tiltakspakke for veien ut av krisen, i slutten av mai.

Uten sidestykke

Olje- og energiminister Tina Bru slår fast at krisa er uten sidestykke for olje- og gassnæringen:

– Norsk olje- og gassnæring og leverandørindustrien står nå midt oppe i en krise ulik noe vi har opplevd tidligere. Utbygginger og større vedlikehold er grunnlaget for mye av aktiviteten i leverandørindustrien. Tiltakene vi nå legger fram er en vitamininnsprøyting som vil bidra til at flere utbygginger på norsk sokkel blir gjennomført som planlagt, sier Bru.

- Aktivitet vil sikre arbeidsplasser og opprettholde konkurransekraften i hele verdikjeden av det som er Norges største og viktigste næring. Slik sikrer vi også fortsatt verdiskaping fra olje- og gassressursene og inntekter til vår felles velferd, sier hun.

Dragkamp

Støttepakken kommer som svar på en bestilling fra Stortinget der regjeringen ble bedt om å «vurdere ulike virkemidler og fremme forslag som kan stimulere til investeringer i olje- og gassindustrien og i norsk leverandørindustri».

På forhånd var det ventet at krisepakken ville bli en kombinasjon av bransjens krav om at skattefradrag forskutteres, og tiltak som går i retning et grønt skifte.

Saken fortsetter under faktaboksen:

Skattepakke for olje- og gassnæringa

  • Selskapene får utgiftsføre investeringer, inkludert friinntekten, umiddelbart i særskatten. Friinntekten reduseres fra 5,2 prosent per år de fire første årene til 10 prosent det første året.
  • Dette gjelder for investeringskostnader selskapene pådrar seg i 2020 og 2021, og for investeringer som er omfattet av planer (PUD/PAD) som er innlevert innen utgangen av 2021 og godkjent innen utgangen av 2022, og frem til produksjonsstart. Endringene vil ikke gjelde for investeringskostnader som selskapene pådrar seg etter 2024.
  • Skatteverdien av underskudd i inntektsårene 2020 og 2021 kan utbetales.
  • Departementet vil vurdere forholdet til EØS-avtalen.
  • Regjeringen vil legge frem forslaget i en egen proposisjon for Stortinget 12. mai.
  • Regjeringen vil i slutten av mai også legge frem en grønn omstillingspakke for næringslivet.

Bransjens forslag om endring i skatteregimet har høstet støtte fra både NHO og LO. Finansdepartementet har uttalt seg skeptisk, og også regjeringspartiet Venstre har uttalt en frykt for at olje- og gassnæringen får uforholdsmessig store fordeler sammenlignet med andre næringer.

Ap har på sin side gitt uttrykk for å kunne danne flertall med Sp og Frp og et skattefritak under forutsetning av at tiltakene skaper jobber, sikrer staten inntekter og at bransjen går med på å kutte utslipp.

Vi bryr oss om ditt personvern

borsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer