Sveits-milliardær:

Nekter å rive basseng

Advokaten til milliardær Bent Christian Wilhelmsen advarer kommunen og truer med rettssak.

TRØBBEL I PARADIS: Sveits-bosatte Bent Christian Wilhelmsen og kona punget ut 20 millioner for denne tomta i 2014. Fritidseiendommen ligger i strandsonen på ettertraktede Tjøme - hvor det er strenge regler for bygging. Foto: 2022 Norkart AS / Geovekst og kommunene / OpenStreetMap / NASA, Meti / 1881
TRØBBEL I PARADIS: Sveits-bosatte Bent Christian Wilhelmsen og kona punget ut 20 millioner for denne tomta i 2014. Fritidseiendommen ligger i strandsonen på ettertraktede Tjøme - hvor det er strenge regler for bygging. Foto: 2022 Norkart AS / Geovekst og kommunene / OpenStreetMap / NASA, Meti / 1881 Vis mer
Publisert

- Riving av bassenget blir ikke akseptert og vil om nødvendig bli gjenstand for domstolsbehandling, skriver advokat Anne Tellefsen i et omfattende tilsvar til Færder kommune.

Sagaen om Bent Christian Wilhelmsens idylliske strandeiendom vil tilsynelatende ingen ende ta. Selv er Wilhelmsen - som ifølge Kapital er god for 12,6 milliarder kroner - bosatt i Sveits.

I 2014 kjøpte han og kona Solveig Aars Wilhelmsen riktignok et ferieparadis ved vannkanten på Tjøme - bestående av seks bygninger. Planen var grovt forklart å rive det hele for å sette opp to nye bygninger.

Det ble starten på et heftig motbakkeløp. I mars 2017 ga Tjøme kommune tillatelse til flere byggetiltak på eiendommen. Under et rutinemessig tilsyn i 2018 fant nye Færder kommune ut at godkjennelsen fra 2017 var fattet på feil grunnlag.

Bestrides

Under besøket ble det avdekket 15 avvik. Kommunen har siden etterhåndsgodkjent tre av disse, mens Wilhelmsen har blitt pålagt å rette eller rive resterende tiltak.

Der står striden i dag.

Mens kommunen og Statsforvalteren har fastslått at ekteparet må ta grep om ulovlighetene, mener Wilhelmsen at kommunen ikke har hjemmel til å pålegge retting.

Det kommer fram i et brev til kommunen, signert Tellefsen - som bistår ekteparet i byggesaken. Brevet ble først omtalt av Tønsbergs Blad.

BLINDLEIA: Hvis du ikke har arvet hytta og er vanlig lønnsmottaker, har du neppe råd til en av perlene i Norges dyreste kyststripe. De som har råd til å bruke titalls millioner de forblåste holmene, virker ganske fornøyde - når de ikke krangler med bråkete naboer, eller med myndighetene om diverse utbyggingstiltak. Video: Matias Grinde / Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Helt uenig

I oktober sendte Færder kommune ut et varsel om pålegg og tvangsmulkt i saken.

Nå slår motparten hardt tilbake.

- Det er min klients klare oppfatning at kommunen ikke har hjemmel i plan- og bygningsloven for å pålegge retting av flere av tiltakene som omfattes av varselet. Dette da det ikke foreligger forhold i strid med plan- og bygningsloven, skriver Tellefsen.

Kommunen har pekt på flere forhold de mener må fjernes. Det inkluderer et svømmebasseng, terrasser, trapper, gjerde, port, og sju forstøtningsmurer.

Wilhelmsen er forberedt på å kjempe hardt for å beholde blant annet svømmebassenget.

- Kommunens og Statsforvalterens vedtak om å avslå søknad om dispensasjon for gjenoppføring av eksisterende basseng er ugyldig, framholder Tellefsen.

Varsler mulig rettssak

Hun utelukker ikke at de vil gå rettens vei for å få en avklaring rundt vedtaket.

- Det aksepteres ikke at det kreves fjerning av bassenget.

Advokaten presiserer i sine merknader at Wilhelmsen er åpen for å rive noe og at paret skal søke på nytt om enkelte tiltak.

- Søknaden gjelder ny takform på annekset, samt «catwalk» og tilpasning av terrenget mot bygningskroppen. Slik søknad er under utarbeidelse og vil innsendes i løpet av kort tid.

- Uholdbar situasjon

Tellefsen mener samtidig at Wilhelmsen er et offer for kommunesammenslåingen mellom Tjøme og Nøtterøy og krever derfor velvilje i retur.

- Kommunens oppfølging av dette byggetiltaket har vært av svært ulik karakter før og etter kommunesammenslåingen. Dette har medført en temmelig uholdbar og uforutberegnelig situasjon for mine klienter, framholder advokaten.

Hun mener den nye kommunen tolker reglene strengere, og at dette har hatt tilbakevirkende kraft på byggesaken til Wilhelmsen. Derfor bør Færder også trekke kravet om riving og retting, fastslår hun.

- På vegne av Wilhelmsen antas det derfor at kommunen vil avstå fra å kreve retting utover det Wilhelmsen allerede har samtykket til. Videre antas at det vil bli gitt en rimelig frist for de rettingsarbeidene som skal gjøres.