Strøm:

Norges nei: - Ingen betydning

EUs fjerde energimarkedspakke, Acer, er regjeringens store verkebyll. Per Olaf Lundteigen (Sp) mener ordningen i praksis er sneket inn bakveien via et fellesnordisk selskap i København.

KNYTTET SAMMEN: Selv om Norge ikke har signert den fjerde energimarkedspakken, jobbes det med tettere integrasjon i det nordiske energimarkedet, blant annet igjennom selskapet Nordic RCC. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet.
KNYTTET SAMMEN: Selv om Norge ikke har signert den fjerde energimarkedspakken, jobbes det med tettere integrasjon i det nordiske energimarkedet, blant annet igjennom selskapet Nordic RCC. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Kort fortalt

  • Per Olaf Lundteigen (Sp) mener at EUs fjerde energimarkedspakke i praksis allerede er snikinnført i Norge via et fellesnordisk selskap i København, Nordic RCC.
  • Han hevder at dette undergraver Norges nasjonale kontroll over kraftsystemet og strømprisene.
  • Energidepartementet avviser dette og understreker at Statnett fortsatt opererer under regelverket i den tredje energimarkedspakken.

STORTINGET (Dagbladet): Energidepartementet jobber aktivt med hvordan Norge skal kunne innføre fjerde energimarkedspakke. Samtidig sier Arbeiderpartiets regjeringspartner, Senterpartiet, tvert nei.

Men Senterpartiet-nestor Per Olaf Lundteigen mener EUs fjerde energimarkedspakke allerede har sneket seg inn bakveien, via et felles-nordisk kraftkoordinerings-selskap i Danmark.

- Det er ikke en gang en snikinnføring - det er en innføring. Regjeringas politikk brytes hver dag, sier Per Olaf Lundteigen til Dagbladet.

Han viser til selskapet Nordic RCC - en felles-nordisk koordineringsselskap for de fire kraftnett-operatørene i Norden: Norske Statnett, danske Energinet, Svenska Kraftnät og finske Fingrid.

- Det selskapet er del av fjerde energimarkedspakke. EU-dynamikken innebærer stadig tettere integrasjon. Det tar vekk Norges konkurransefortrinn. Systemet får stadig større makt, og dette selskapet er ett av flere virkemidler. Lundteigen.

- Konsekvensen er at vi mister nasjonal kontroll med vårt kraftsystem – i betydningen pris på strømmen. Hele poenget med dette selskapet er jo at den nasjonale myndigheten over strømprisene skal reduseres, sier Lundteigen.

BRYTES HVER DAG: Regjeringas politikk brytes hver dag, sier Per Olaf Lundteigen (Sp) Foto: Kristin Svorte
BRYTES HVER DAG: Regjeringas politikk brytes hver dag, sier Per Olaf Lundteigen (Sp) Foto: Kristin Svorte Vis mer

Nordic RCC avløste noe som het RSC, som sto for Regional Security Control. De skriver selv på sine hjemmesider at de sørger for økt koordinering og effektivitet i de nordiske kraftsystemene.

- Dette var tidligere bare et kontor, nå har de fått omfattende myndigheter, sier Lundteigen.

- Ingen praktiske konsekvenser

Energidepartementet avviser at Nordic RCC innebærer noen snikinnføring av fjerde energimarkedspakke:

«Uavhengig av status på behandlingen av EUs Ren energipakke («fjerde energimarkedspakke») i EØS-sammenheng, er det nødvendig at Statnett samarbeider fortløpende med systemoperatørene i de andre landene. I et sammenkoblet kraftsystem slik som det nordiske, er det nødvendig med god koordinering mellom systemoperatørene. Selv om Ren energipakken ikke er innlemmet i EØS-avtalen, er det nødvendig at Statnett samarbeider godt med de andre nordiske systemoperatørene.», skriver departementet i en epost til Dagbladet.

Statnett sier til Dagbladet at det ikke har medført noen praktiske konsekvenser for det nordiske arbeidet at Norge ikke har signert den fjerde energimarkedspakken.

«Det har foreløpig ikke fått noen praktiske konsekvenser. Statnett er hele tiden påpasselige med å ikke gå ut over våre fullmakter. Vi ser ingen store utfordringer i det videre arbeidet, men kan ikke utelukke at det kan bli behov for å finne, i samråd med de andre nordiske systemoperatørene, noen spesialløsninger for samarbeidet som er tilpasset Norges særstilling», skriver Statnett til Dagbladet.

Energiministeren har understreket det samme i Stortinget etter spørsmål fra Sofie Marhaug (R) 19. oktober:

- For Statnett gjelder regelverket i den tredje energimarkedspakken og etterfølgende forordninger som er innlemmet i EØS-avtalen, og som er gjennomført som lovgivning i Norge. Den forutsetningen ligger til grunn for Statnetts deltakelse i RCC-arbeidet, og de må forholde seg til det regelverket som er hjemlet i Stortinget, og som er hjemlet i Norge, svarte Energiminister Terje Aasland (Ap).

- Helt endret situasjon

Det kjøper ikke Lundteigen:

- Hele poenget med dette selskapet er jo at den nasjonale myndigheten over strømprisene skal reduseres, for å få et enkelt marked for å gå dit prisen er høyest. Det er eksportkapasiteten som skaper det prisbildet vi opplever nå, sier Lundteigen.

Lundteigen mener situasjonen på kraftmarkedet er radikalt endret siden Norge godkjente EUs tredje energimarkedspakke i 2018.

- Markedet for strøm er dramatisk endret som følge av tre forhold: Utfasing av kjernekraft i Tyskland, pågående utfasing av kull og krigen i Ukraina og de påfølgende vanskene med Russisk gass, sier Lundteigen.