Dagbladet avslører:

Norges nye våpenpakt med USA

Norske og amerikanske toppbyråkrater har jobbet med en plan: USA skal selge norske våpen på det internasjonale markedet.

UKJENT PLAN: USA og Norge jobber med en avtale som skal gjøre at norske våpen blir solgt som amerikanske på det internasjonale markedet. Både Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet (bildet) er involvert i prosessen, opplyser flere kilder til Dagbladet. Foto: Terje Pedersen / NTB
UKJENT PLAN: USA og Norge jobber med en avtale som skal gjøre at norske våpen blir solgt som amerikanske på det internasjonale markedet. Både Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet (bildet) er involvert i prosessen, opplyser flere kilder til Dagbladet. Foto: Terje Pedersen / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Slik kan norske våpen selges til land som er anklaget for krigsforbrytelser – uten at våpensalgene bryter med de strenge norske eksportreglene.

Dagbladet kan i dag avsløre:

  • At USA og Norge jobber med en avtale som skal gjøre at norske våpen blir solgt av USA, som amerikanske, på det internasjonale markedet. Både Utenriksdepartementet (UD) og Forsvarsdepartementet (FD) er involvert i prosessen, opplyser flere kilder til Dagbladet.
  • At avtalen skal gå ut på at de norske våpnene skal selges etter amerikansk eksportregelverk. Våpnene kan da selges til de landene USA måtte føle for.
  • At Norge vet at USA vil videreselge norske våpen til tredjeland, og aktivt er med på å utarbeide avtalen.
TETT SAMARBEID: Amerikansk militærpersonell under en stor forsvarsmesse i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i mars i år. Ingen land kjøper så mye våpen av USA som Saudi-Arabia. Foto: Fayez Nureldine / AFP / NTB
TETT SAMARBEID: Amerikansk militærpersonell under en stor forsvarsmesse i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i mars i år. Ingen land kjøper så mye våpen av USA som Saudi-Arabia. Foto: Fayez Nureldine / AFP / NTB Vis mer

På spørsmål fra Dagbladet om avtalen med USA, bekrefter Birgitte Frisch, spesialrådgiver i kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet, at det er aktuelt med mulig salg av norsk materiell gjennom det amerikanske systemet Foreign Military Sales.

I en e-post skriver hun at « (...) det er viktig at nasjonale behov for å beskytte norsk forsvarsevne ivaretas. Dette beskyttelsesbehovet gjelder også mulig salg gjennom det amerikanske systemet Foreign Military Sale (FMS).»

Hun framholder at FD mener avtalen er i tråd med regelverket.

- Det er selvfølgelig ikke riktig at Forsvarsdepartementet sammen med USA utarbeider et opplegg for hvordan eksportkontrollregelverket kan omgås. Forsvarsdepartementet har imidlertid utarbeidet en praksis for hvordan sensitiv norskutviklet forsvarsteknologi kan beskyttes.

- Dere bestrider da ikke at USA skal kunne selge norsk utstyr som amerikansk, men dere mener dette er i tråd med eksportkontrollregelverket?

- Vi viser til svarene vi har gitt, svarer Frisch. (Se hele svaret lenger ned i saken.)

Saudi-Arabia storkunde

Norsk våpeneksport økte ifølge SSB med 463 millioner til 3,3 milliarder kroner i 2021. USA er vår største kunde, og kjøpte alene norske våpen og forsvarsutstyr for 1,1 milliarder kroner. I USA ser statistikken radikalt annerledes ut.

Der var, ifølge statistikkselskapet Statista Saudi-Arabia i fjor USAs største kjøper av forsvarsmateriell. De forente arabiske emirater var på 11. plass.

Norge eksporterer ikke våpen til noen av de to autoritære golfstatene – nettopp på grunn av deres gjentatte brudd på menneskerettighetene.

TRENER OPP: En amerikansk soldat trener opp spesialstyrker tilknyttet saudiarabisk politi. Foto: US Air Force / AP / NTB
TRENER OPP: En amerikansk soldat trener opp spesialstyrker tilknyttet saudiarabisk politi. Foto: US Air Force / AP / NTB Vis mer

Men nå kan norske våpen havne hos golfdiktaturene likevel.

Fullt lovlig.

Vi går tilbake til 20. mars 2020.

Utkastet avslører

Mens resten av landet bakset rundt i fersk corona-tåke, satte materielldirektør Morten Tiller seg ned og skrev et brev.

Materielldirektøren jobber i Forsvarsdepartementet og har øverste ansvar for norsk militært utstyr. Brevet Morten Tiller jobbet med, var adressert til hans daværende amerikanske motpart: generalløytnant Charles Hooper, i Defense Security Cooperation Agency (DSCA) i Pentagon.

VÅPENTOPP: Morten Tiller (t.v) er materielldirektør i Forsvarsdepartementet. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB
VÅPENTOPP: Morten Tiller (t.v) er materielldirektør i Forsvarsdepartementet. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB Vis mer

I brevet innleder Tiller:

- Jeg er blitt informert at norskprodusert forsvarsmateriell i USAs besittelse blir vurdert av tredjeland - og at DSCA kan være klare til å fasilitere potensielle salg gjennom Foreign Military Sales-systemet.

Han fortsetter:

- Det norske forsvarsdepartementet ønsker en slik ordning velkommen, og har allerede begynt å rulle ut en tentativ prosedyre for å koordinere, godkjenne og innføre slike salg i tråd med det nasjonale eksportkontrollregler og lovverk.

Tiller skriver at en slik ordning vil styrke forholdet mellom Norge og USA, og ber om at Norge får informasjon om hva amerikanerne foretar seg.

ADRESSAT: Charles Hooper, daværende leder for DSCA, var adressat på brevet Morten TIller skrev. Her fotografert i Abu Dhabi - på våpenmesse. Foto: Christopher Pike / Reuters / NTB
ADRESSAT: Charles Hooper, daværende leder for DSCA, var adressat på brevet Morten TIller skrev. Her fotografert i Abu Dhabi - på våpenmesse. Foto: Christopher Pike / Reuters / NTB Vis mer

For å kunne skaffe de nødvendige eksportlisenser mener Tiller også at Norge trenger:

- Innsikt i hvordan DSCA nå håndterer våpensalg til andre nasjoner. Vi vil også gjerne dele med dere de norske forutsetningene og betingelsene for å godkjenne slike salg - så vel som hvordan vi planlegger å ekspedere våpensalgene gjennom det norskutviklede forsvarsteknologiprogrammet N-TAP.

Dagbladet har spurt DSCA om saken. Henvendelsen er videresendt til amerikansk UD. Der svarer talsperson Andrew P. Strike:

- Vi kommenterer av prinsipp ikke detaljer i private diplomatiske samtaler – eller innholdet i spesifikk, mulig lisensaktivitet av forsvarsmateriell.

Ekspert: - Problematisk

Cecilie Hellestveit, jurist og folkerettsekspert er kritisk til avtalen.

- USA har et strengt regime for våpeneksport. Når USA håndhever disse reglene, kan USA utøve betydelig press - og mye mer enn Norge isolert sett. Problemet er at USA gjerne tar andre politiske hensyn enn Norge, sier Hellestveit til Dagbladet. Hun legger til:

- USA er også bundet av mindre strenge regler enn Norge. Avtalen kan i noen grad få det til å framstå som om Norge unndrar seg sitt politiske og folkerettslige ansvar for våpensalg.

KRITISK: Forsker Cecilie Hellestveit mener våpenavtalen med USA er problematisk. Foto: Fredrik Varfjell / NTB
KRITISK: Forsker Cecilie Hellestveit mener våpenavtalen med USA er problematisk. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Vis mer

Hun sier at både felles og fordekt våpensalg kan ha gode grunner for seg.

- Salg av norske våpen via USA kan redusere Norges eksponering. Likevel har avtalen noen problematiske politiske og folkerettslige sider, sier Hellestveit til Dagbladet.

- Jobbes med nå

Flere kilder som kjenner prosessen opplyser til Dagbladet at avtalen mellom Norge og USA er ment å inngås før sommeren.

OFRENE: Saudi-Arabia anklages av både FN og Amnesty for omfattende krigsforbrytelser i Jemen. Her bærer slektninger likene av ofre for luftangrep fra den Saudi-ledede kaolisjonen til en enkel begravelse i Sanaa i januar. Foto: Naif Rahma / Reuters / NTB
OFRENE: Saudi-Arabia anklages av både FN og Amnesty for omfattende krigsforbrytelser i Jemen. Her bærer slektninger likene av ofre for luftangrep fra den Saudi-ledede kaolisjonen til en enkel begravelse i Sanaa i januar. Foto: Naif Rahma / Reuters / NTB Vis mer

Dagbladet har spurt FD og UD om de kan garantere at norske våpen ikke blir brukt av Saudi-Arabia i Jemen. Det har de ikke svart på.

Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet skriver i en e-post:

- Som en konsekvens av suksessen til norsk forsvarsindustri på det internasjonale markedet, er det nødvendig å utvikle betingelser og prosedyrer for at eksport kan skje på en måte som er akseptabel for Norge ved at nasjonale behov for å beskytte norsk forsvarsevne ivaretas. Dette beskyttelsesbehovet gjelder også mulig salg gjennom det amerikanske systemet Foreign Military Sale (FMS). Mange nasjoner har gitt uttrykk for ønsker om å kjøpe norskutviklet materiell gjennom dette systemet. Dette er bakgrunnen for den dialogen som har vært med amerikanske myndigheter over en del tid, men som ikke er sluttført.

Skal hindre krigsforbrytere

Washington Post avslørte nylig hvor tett samarbeidet mellom USA og det saudiarabiske luftvåpenet faktisk er. Pilotene er for en stor del er trent opp av USA, ifølge en gjennomgang publisert i storavisa. Og en stor del av de brutale luftangrepene mot Jemen er utført av fly som er utviklet, vedlikeholdt og solgt av amerikanske selskaper.

Cecilie Hellestveit påpeker at Norge er forpliktet av Våpenhandelstraktaten, som skal hindre at krigsforbrytere og andre som bryter menneskerettighetene får tilgang til våpen.

- Fordekte våpensalg via land som USA som ikke er bundet av Våpenhandelstraktaten, kompliserer etterlevelse av regelverket. Norge har også hatt en selvpålagt politikk om å unnlate å eksportere våpen til land i krig eller borgerkrig - med unntak for Nato-land, og nå for Ukraina. Denne type avtale kan gjøre den politiske begrensningen illusorisk.

- Vil Norge nå risikere å miste kontrollen med hvor norske våpen havner?

- Norge kan legge premisser for hvilke mottakere som skal eller ikke skal motta norske våpen. Men det sier seg selv at vi begrenser vår suverene bestemmelsesrett og kontrollrett når en annen stat står for våpeneksporten.

LUFTANGREP: Saudi Arabia har frigjort klipp fra den saudiledede koalisjonen som viser luftangrep på båter angivelig brukt av våpensmuglere. Rundt 100 mennesker mistet livet, melder jemenske medier. Video: Reuters / NTB Scanpix Vis mer

Birgitte Frisch i FD utdyper:

- Målsettingen med dialogen er å etablere et rammeverk som sikrer at norske myndigheter kan stille de samme krav når det gjelder beskyttelse av norsk forsvarsteknologi ved eksport gjennom FMS-ordningen som gjennom vanlige, kommersielle kontrakter fra norsk industri. Dette er en sikringsmekanisme, slik at Forsvarets behov for beskyttelse av norsk teknologi ivaretas også ved FMS-salg, skriver hun i en e-post.

- Praksisen innebærer at bedrifter som ønsker å eksportere forsvarsmateriell først må søke Forsvarsdepartementet om tillatelse til dette. Forsvarsdepartementet foretar deretter, med støtte fra Forsvarsmateriell, en del undersøkelser før vi gir tillatelse/avslag på om materiellet/teknologien kan eksporteres av beskyttelseshensyn. Denne prosessen omtales som Norwegian developed Transfer Assurance Program (N-TAP) og innebærer en inngående vurdering av det enkelte land det søkes om tillatelse av eksport til. Eksportkontrollregelverket og beskyttelseshensynet ivaretar ulike hensyn og betinger selvstendige vurderinger. Forsvarsdepartementet vurderinger handler blant annet om teknologien er beskyttelsesverdig eller ikke. Det må søkes om eksporttillatelse fra UD.

Vi bryr oss om ditt personvern

Børsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer