Sju uker har gått siden Erna Solberg slapp tidenes aksjebombe.

Økokrim har undersøkt om ektefellen Sindre Finnes' flere tusen handler mellom 2013-2021 skal etterforskes. Nå er konklusjonen klar.

Skandalen er ikke over: - Alvorlig knekk

Publisert

Sju uker har gått siden en gråtkvalt Erna Solberg kunne fortelle om ektemannens flere tusen handler i aksjemarkedet mens hun var statsminister.

- Det er alvorlig fordi det innebærer at jeg egentlig har vært inhabil i enkelte saker jeg har behandlet da jeg var statsminister.

- Tillitsbrudd er vanskelig, særlig i en familie, sa en følelsesladd Solberg.

Saken har vakt enorm oppsikt i Norge, men også i utlandet. Erna Solberg har, trass i et massivt press, valgt å stå i stormen og bli sittende som Høyre-leder.

Nå er det klart: Økokrim åpner ikke etterforskning mot Sindre Finnes og Erna Solberg. Økokrim-sjef Pål Lønseth er klokkeklar på at Sindre Finnes har krav på å bli ansett som uskyldig.

- Det er ikke noen informasjon av noe styrke som gir noen grunn til å anse ham som skyldig i straffbare forhold, sa Lønseth til pressen fredag.

Les Økokrims begrunnelse her.

Lahlum: - Veldig sta og innbitt

Børsen snakket med historiker og forfatter Hans Olav Lahlum dagen før den skjebnesvangre Økokrim-kunngjøringen.

For ham er det ikke åpenbart at skandalen kommer til å føre til eks-statsministerens avgang.

- Erna Solberg er en politisk stayer, hun har hatt en ganske formidabel vilje gjennom karrieren til å gå videre gjennom motvind og bite seg fast, sier Lahlum til Børsen.

- Den er en veldig spesiell og alvorlig sak i et norsk historisk perspektiv, sier Hans Olav Lahlum.

Men han tror ikke nødvendigvis at skandalen betyr at Solberg er ferdig i toppolitikken.

- Det kan tenkes at Solberg klarer å klamre seg fast, kommer seg ut av krisen og vinner valget neste gang.

... spørsmålet er om partiet har best sjanser til å vinne med eller uten Erna Solberg, sier Lahlum.

Solberg kommenterte Økokrims beslutning fredag ettermiddag. Hun innrømmer at det er fint å få avklaringen fra dem, og tilstår at det har vært noen lange uker, både for henne og hennes familie.

Hva gjelder hennes framtid sier hun at de skal ta beslutninger i partiet etter hvert.

- Jeg skal være et pluss og ikke et minus for partiet. Det må vi finne ut av framover, sier Solberg.

- Det er åpent om jeg er statsministerkandidat i 2025.

- Vanskelig vurdering

Svein Tuastad, statsviter og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, mener at Høyre mest sannsynlig får en ny leder, selv om det på ingen måte er sikkert.

- Det er en vanskelig vurdering som går på om Erna egentlig vil være en belastning, eller om det er bedre å få et lederskifte. Nå er det slik at Erna Solberg ikke trenger å måtte gå av på en skammelig måte. Hun kan måtte gå av på en mer naturlig måte i historiebøkene, sier Tuastad til Børsen fredag.

For en betydelig politiker som Erna Solberg ville det vært «veldig, veldig vondt» å skulle avslutte karrieren med avgang som følge av en sånn sak, sier Lahlum.

- Det er en statsminister som har hatt høy tillit og popularitet over tid. Høyre har gjort et svært godt kommunevalg, men det kommer nå i skyggen av fallende tillit til partilederen. I dag kom det altså en ny måling med klar tilbakegang for Høyre og nesten dødt løp mellom blokkene, sier han.

I Norstats siste måling for NRK og Aftenposten går Høyre tilbake tre prosentpoeng. Det gir Høyre en oppslutning på 24,6 prosent - det svakeste siden november 2021.

- Sta og innbitt

Selv ved en eventuell etterforskning ville det ikke vært åpenbart at Solberg hadde trukket seg, ifølge Lahlum.

Hun har stått i uvær før, påpeker han, og trekker fram det sviende valgnederlaget i 2009. Da skal det ha vært betydelig skepsis til henne innad i partiet.

- Også går hun videre, gjennom uværsdager, sitter videre i posisjon og vinner valget.

Det var noen tøffe slag i regjeringsperioden også. Lahlum trekker fram endringer i regjeringen der KrF holdt på å skifte side.

- Blant oppoverbakkene gjennom Solbergs åtte år som statsminister, bør også valget i 2017 nevnes. Solberg og Høyre sto løpet ut og kom tilbake etter å ha ligget langt bak, sier han og legger til:

- Hun har verdsatt regjeringsmakten veldig høyt, hun har vært veldig sta og innbitt. Så jeg har ikke på noe tidspunkt (i denne krisen) tenkt at «nå går Erna». Men muligheten for at det kan skje, har ligget der en stund nå.

- Veldig spesiell og alvorlig sak

Lahlum, som er lokalpolitiker for SV, har skrevet flere biografier om norske politikere, og mener det er få skandaler som likner denne i norsk politisk historie.

Han trekker fram Anniken Huitfeldt-saken som den med flest likhetstrekk. Ektemannen Ola Flem hadde storhandlet aksjer mens hun var utenriksminister. Huitfeldt erkjente dermed å ha vært «uvitende inhabil».

Om Finnes-saken sier Lahlum:

- Den er en veldig spesiell og alvorlig sak i et norsk historisk perspektiv. Nå har det vært en periode med flere saker, hvor denne saken kommer som toppen på kransekaka.

Selv om det ikke foreligger bevis for korrupsjon eller innsidehandel, mener Lahlum at et sentralt spørsmål er om det er best for landet og partiet å bli sittende, eller å gå av.

- Jeg tenkte en stund at Huitfeldt kanskje kunne klamre seg fast, men det ville være en fordel for partiet og landet at hun ikke gjorde det.

Det samme tenker han med Solberg nå.

- Det kan tenkes at Solberg klarer å klamre seg fast, kommer seg ut av krisen og vinner valget neste gang. Men spørsmålet er om partiet har best sjanser til å vinne med eller uten henne.

Hvilke signaler ønsker partiet å sende med tanke på etisk standard, og å unngå ytterligere politikerforakt i befolkningen, er også et viktig spørsmål. Og her har Solberg et stort ansvar, mener Lahlum.

Tusenvis av handler: - Fascinerende

En som har fulgt saken tett, er Nordeas investeringsdirektør Robert Næss. Da Finnes' aksjeliste kom fredag for sju uker siden, ble han overrasket over det enorme handelsvolumet.

- Det var flere tusen handler. Det var ganske fascinerende, sier Næss til Børsen.

Som Børsen kunne fortelle 28. september, inneholdt den første oversikten fra Høyre og Finnes 90 000 potensielle hull.

Dagen etter at saken ble publisert varslet Finnes' advokat, Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma, at de ville gi offentligheten en ny liste.

Næss har gått over Finnes' handler med lupe.

Han påpekte raskt store hull og feil i lista som Finnes og Høyre først offentliggjorde.

Aksjeeksperten mener Finnes og Høyre kunne spart seg for «mye styr» og medieoppslag, dersom den første oversikten var fullstendig.

- Det naturlige ville være å gi ut alle handler med kurs med én gang. Å holde igjen kurser og handlebeløp skaper spekulasjon.

Elden Advokatfirma avviste i en pressemelding at de kunne levert ut et mer omfattende materiale raskere:

«I motsetning til hva som er hevdet i media er det ingen enkel oppgave å hente ut disse opplysningene 10 år bakover i tid. Det har vist seg både tidkrevende og komplisert å innhente, sammenstille og kvalitetssikre denne informasjonen, på tross av meget konstruktiv dialog med finansinstitusjonene».

Finnes anmeldt for gruveaksjer

Siden skandalen sprakk rett etter høstens valg, har mediene avslørt at flere av Finnes’ aksjehandler skjedde nært opp til saker i konas regjering som kunne påvirke selskapenes aksjekurser.

Når det er gjort over 3000 handler, vil det alltid være noen som framstår suspekt, påpeker Næss.

Han har bitt seg merke i spesielt én aksje som Finnes handlet i: Nordic Mining.

- Det er en aksje hvor verdsettelsen avgjøres av om man får tillatelse til dumping av steinmasse i fjordene eller ikke. Da vil det være nyttig å ha informasjon om politiske prosesser, eller forståelse for hvordan de virker.

Finnes gjorde sitt siste kjøp i Nordic Mining 3. oktober 2013. Da satt han på 70 000 aksjer.

Da regjeringsplattformen ble offentliggjort 7. oktober, ble det kjent at regjeringa ville åpne for sjødeponi i mineralnæringa, selv om det først ble tillatt i 2015.

Prisen på aksjene Finnes kjøpte i Nordic Mining, steg betraktelig etter kunngjøringa.

Naturvernforbundet valgte å anmelde Solbergs ektemann, skrev Bergens Tidende. Forbundet hevdet det er grunn til å tro at Finnes hadde eksklusiv innsideinformasjon om dette.

Nå er saken foreldet etter straffeloven, da det er over ti år siden Finnes' siste kjøp.

Nordic Mining-aksjene sto også sentralt under Økokrims redegjørelse fredag.

- Hva gjelder de to siste kjøpene, legger vi til grunn at det ikke forelå innsideinformasjon på kjøpstidspunktet. Det kan ikke utelukkes at dette stiller seg annerledes for det første kjøpet. Det forholdet ble uansett foreldet 30. september, noe Økokrim var kjent med at ville inntreffe, uttalte Økokrim fredag.

- Det ville uansett ikke ha vært aktuelt å iverksette etterforskning for en transaksjon i størrelsesorden 10.000 kroner som ligger ti år tilbake i tid, skrev de videre.

Finnes har hele veien kategorisk avvist at han har handlet på innsideinformasjon.

- Sindre Finnes har handlet uklokt, han har ikke vært ærlig med sin ektefelle, det angrer han dypt på, men det har aldri vært noe straffbart med Sindre Finnes' aksjehandler. Den ballen må legges død, konkluderte Finnes' advokat Thomas Skjelbred etter Økokrims kunngjøring fredag.

Skjelbred mener dessuten den aktuelle handelen dreier seg om en misforståelse, da datoene ikke stemmer - og at det dermed ikke fantes innsideinformasjon da handelen fant sted.

Veddet stort på kursfall

Statsministerens ektemann storhandlet også i derivater. Flere reagerte kraftig da veddemålene mot norsk økonomi ble kjent.

«Jeg synes denne spekulasjonen er dypt skammelig – jeg finner ikke noe bedre ord», skrev professor i økonomisk historie ved UiO, Einar Lie, i en kommentar i Aftenposten, med tittelen «Ansvarsløshetens nye bunnivå».

I dagene før regjeringen varslet coronaskjerpelser i september 2020, satset Finnes på at Oslo Børs skulle falle - gjennom å kjøpe risikable «bear»-papirer.

For folk flest ser det ikke bra ut at Finnes, som bodde i statsministerboligen, veddet på at norsk økonomi skulle gå dårlig, mener Næss.

- At Finnes skulle tjene penger på noe som er en kritisk situasjon for Norge, skurrer for de fleste, legger han til.

Kritikken har haglet fra flere hold. En rekke juss-, innside- og habilitetseksperter har tatt til orde for en etterforskning, for å avdekke om det har skjedd noe straffbart.

Jussekspert Jon Petter Rui sa tidligere i høst at Økokrim bør etterforske alle aksjeskandalene som har rystet Norge. Han mente at Norges omdømme og økonomi står på spill.

Rui pekte på det problematiske ved at et mulig etterlatt inntrykk for utenlandske investorer, er at det norske aksjemarkedet er et sted der politikere kan drive innsidehandel.

Et mulig utfall er at krona kan påvirkes negativt, sa han, og fikk medhold av økonomiprofessor Ola Grytten.

Det er viktig å avkrefte at det har foregått innsidehandel, framholdt Rui.

- Nå har det gått halvannen måned. Økokrim har nok gått nøye gjennom alle transaksjonene, og de har definitivt sett på det, sier Næss og legger til:

- Ingen av handlene er slik at det åpenbart ikke lukter bra. Hvis du derimot hadde handlet få aksjer og sittet på dem en stund med fordel av politisk innsikt, ville det ikke sett bra ut. Men du får ikke drahjelp av å sitte tett på, når du daytrader masse derivater.

- Alvorlig knekk

På spørsmål om saken vil henge over Solberg resten av karrieren, er Lahlum klokkeklar:

- Ja ja, vi kommer ikke unna en sånn sak. For en statsminister som Erna Solberg vil det stå igjen perioder med store framganger og perioder med harde tilbakeslag. Dette vil være høyt på lista over harde tilbakeslag. Det vil sitte igjen en alvorlig ripe i lakken.

Han mener det alltid vil hefte en usikkerhet ved Erna, om hva man burde forstått, hva man faktisk forsto, og hva man så gjennom fingrene med.

- Høyres troverdighet har fått seg en alvorlig knekk. Det er et parti som ønsker å holde en høy etisk standard, sier Lahlum.

Vi bryr oss om ditt personvern

Børsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer