Over 40 ulovlige uteserveringer

Det er meldt om 40 ulovlige uteserveringer i Oslo sentrum. Nå må aktørene ta grep for å unngå gebyr.

FÅR REFS: Over 20 serveringssteder har fått varsel fra Oslo kommune om mulig ulovlige uteserveringer. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB
FÅR REFS: Over 20 serveringssteder har fått varsel fra Oslo kommune om mulig ulovlige uteserveringer. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB Vis mer
Publisert

Nå som gradene synker og snøen laver ned, frister det kanskje lite å ta en pils utendørs.

Men skrur man tida seks måneder framover, er sjansen stor for at utelivsbransjen kan håve inn på solhungrige og øltørste osloborgere som slår seg ned på uteserveringene.

Én ting kan derimot sette en stopper for idyllen.

Det viser seg nemlig at flere titalls av uteserveringene i Oslo kan være ulovlig oppsatt.

- Plan- og bygningsetaten følger opp tidligere innmeldte mulige ulovlige uteserveringer, og har per dags dato 40 aktive saker, opplyser enhetsleder Karin Remark Engebretsen i Plan- og bygningsetaten (PBE) til Børsen.

Nå venter det gebyrer for aktører som ikke søker om tillatelse eller retter opp i ulovlighetene.

Flere har fått varsel

I fjor sommer varslet PBE at de ville ha økt fokus på ulovlige uteserveringer i hovedstaden, og i disse dager foregår oppfølgingen av disse forholdene.

Per 23. november 2023 finnes det totalt 40 aktive saker på mulig ulovlige uteserveringer i PBEs systemer, ifølge Engebretsen.

Hun opplyser at 20 av aktørene har fått varsel om mulig ulovlige forhold, og at 9 av disse enten har søkt om godkjenning eller fjernet uteserveringen.

Børsen har fått innsyn i flere av disse varslene.

Blant de større aktørene som har fått varsel om å rette opp i slike ulovlige forhold, er Joe & The Juice, Åpent Bakeri og Dr. Jekyll's Pub.

Foreløpig har bare først- og sistnevnte svart på Børsens henvendelser datert 24. november.

Sitteplass-kluss

Det er strenge regler for etablering av uteservering i hovedstaden. Blant annet kreves det tillatelse til å benytte området serveringen skjer på, og det kommer i tillegg krav til framkommelighet for utrykningskjøretøy og myke trafikanter på stedet.

Kommunen har samtidig strenge regler for hvor mange sitteplasser som kan tillates utendørs. Antallet uteserveringsplasser kan bare være på 20 prosent av plasskapasiteten innendørs.

Dette vil si at dersom et serveringssted har 50 plasser inne i lokalet, er det bare lov med 10 sitteplasser utendørs.

Ifølge dokumenter Børsen har sett, skyldes den avdekkede ulovligheten hos den aktuelle Joe & The Juice-filialen nettopp sistnevnte. Det er rett og slett for mange uteserveringsplasser i forhold til godkjente sitteplasser innendørs.

Børsen har vært i dialog med Joe & The Juice, som foreløpig ikke har svart på våre spørsmål knyttet til den mulig ulovlige uteserveringen.

FOR MANGE STOLER: Antallet sitteplasser utendørs, overskrider 20 prosent av plassene innendørs. Det er ikke tillatt, ifølge Plan- og bygningsetaten. Foto: PBE / Oslo kommune
FOR MANGE STOLER: Antallet sitteplasser utendørs, overskrider 20 prosent av plassene innendørs. Det er ikke tillatt, ifølge Plan- og bygningsetaten. Foto: PBE / Oslo kommune Vis mer

Hos Åpent Bakeri skyldes den eventuelle ulovligheten at de har uteserveringsplasser utenfor et område de har tillatelse til. Det skriver PBE i et varsel til serveringsstedet datert 21. november 2023.

Åpent Bakeri har ennå ikke svart på Børsens forespørsel.

- Når en uteservering ikke er søkt om og mangler nødvendig tillatelse, anses den som ulovlig. Det samme gjelder dersom den overskrider rammene som er fastsatt i en eksisterende tillatelse, sier Engebretsen.

- I dialog

Det ulovlige forholdet hos Dr. Jekyll's Pub dreier seg om noen oppsatte gjerder og benker. Ifølge PBE har dette blitt etablert uten nødvendig tillatelse.

GLASSVEGGER: Det er disse glassveggene og benkene Plan- og bygningsetaten mener er satt opp uten tillatelse. Foto: PBE / Oslo kommune
GLASSVEGGER: Det er disse glassveggene og benkene Plan- og bygningsetaten mener er satt opp uten tillatelse. Foto: PBE / Oslo kommune Vis mer

Natalie Tildefors, daglig leder for puben, påpeker overfor Børsen at uteserveringen i seg selv ikke er ulovlig satt opp.

- Vi har tillatelse og betaler leie for å ha den, men det er diskusjon om glassveggen som rammer inn uteserveringen kan stå der hele natta. Vi er i dialog med en arkitekt og Oslo kommune for å få rettet opp i dette, sier hun.

- Hvis det viser seg at glassveggen ikke kan stå der, skal vi selvfølgelig ta den vekk og finne en annen løsning for uteserveringen, legger hun til.

Kan få straff

Serveringssteder som ikke har nødvendig tillatelse fra plan- og bygningsloven, kan risikere å få gebyrer.

- Hvis vi vurderer at etableringen av uteserveringen var ulovlig og at virksomheten hadde eller burde ha hatt kjennskap til dette, har vi muligheten til å vedta et overtredelsesgebyr, sier Engebretsen.

- Overtredelsesgebyret er et pengebeløp som fungerer som en straff for de som er ansvarlige for brudd på plan- og bygningslovgivningen, legger hun til.