Atlantic Seafood

Politianmeldes etter konkursen: - Grove brudd

Borevisor har avdekket en rekke mulige straffbare forhold i fiskeforedlingsbedriften Atlantic Seafood, på toppen av forhold avdekket av Arbeids- og Mattilsynet. Eieren, som nå sitter varetektsfengslet, mener selv å ha driftet selskapet godt.

«UFORSVARLIG STYRING»: Atlantic Seafoods styre og ledelse politianmeldes etter konkursen. Her er forholdene på selskapets fryserom, midlertidig omgjort til kjølerom, fotografert under et uanmeldt tilsyn i fjor. Foto: Mattilsynet
«UFORSVARLIG STYRING»: Atlantic Seafoods styre og ledelse politianmeldes etter konkursen. Her er forholdene på selskapets fryserom, midlertidig omgjort til kjølerom, fotografert under et uanmeldt tilsyn i fjor. Foto: Mattilsynet Vis mer
Publisert

«Det er vår generelle oppfatning at de oppgaver som tilfaller styret og daglig leder ikke på noe tidspunkt har vært tilfredsstillende ivaretatt».

Det skriver borevisor Oddvar Sandnes i en rapport om Atlantic Seafood, som i fjor høst ble slått konkurs.

Selskapets eier, Daniel Andersen (49), er nå varetektsfengslet på sjuende måned, siktet av politiet for medvirkning til merverdiavgiftsbedrageri på inntil åtte millioner kroner fra litauiske selskaper.

Han nekter straffskyld, og viser til at han ikke har hatt noen formelle roller i de involverte selskapene. Børsen kartla og avdekket hans virksomhet, gjennom Adversitus-nettverket, i 2019.

I borapporten trekkes det fram en rekke mulige straffbare forhold også i hans norske virksomhet, knyttet til regnskapsføring og rapportering.

Forholdene, som kan bryte både med aksjeloven, regnskapsloven, bokføringsloven og merverdiavgiftsloven, er anmeldt til politiet og Skatteetaten, opplyser bostyrer Jørund Knardal til Børsen.

Borevisoren omtaler dem som vesentlige.

- Det betyr at det er grove og alvorlige brudd, sier Knardal.

Daniel Andersen har hele veien avvist ulovligheter i Atlantic Seafood. Han avviser også ulovligheter knyttet til denne rapporten. Hans svar kan leses lenger ned i saken.

Store utbetalinger til «nærstående»

Borevisorens rapport trekker blant annet fram flere store utbetalinger til nærstående parter, som det ikke er gjort rede for, der det tilrådes vurdering av tilbakeføringskrav:

  • Nær to millioner er utbetalt til selskaper tilknyttet Daniel Andersen.
  • Drøye 1,6 millioner er utbetalt til selskaper tilknyttet Edgar Sandanger.

Edgar Sandanger (57) er i rapporter fra både Mat- og Arbeidstilsynet oppført som daglig leder og konstituert daglig leder. Han har aldri vært formelt registrert som det, og har selv framholdt å ha hatt en langt mer begrenset rolle som konsulent, uten tilgang til selskapets konti.

I rapporten beskrives et «klart inntrykk» av at nærstående er prioritert på bekostning av eksterne kreditorer.

- Boet er nødt til å ta tak i disse store utbetalingene, og vurdere tilbakebetalingskrav, sier Knardal.

Om utgiftene svarer Edgar Sandanger at boet er blitt sendt dokumentasjon på fakturaer sendt til Atlantic Seafood, fra selskaper knyttet til ham.

Han sier også at boet har vært kjent med inngåtte avtaler og tilhørende krav fra selskapet Sandanger Invest.

- Bostyrer burde ha opplyst borevisor om kjente forhold, skriver Sandanger i en e-post.

Bostyreren bekrefter å ha blitt kontaktet om dette. Han understreker at selskapene vil få mulighet til å legge fram sitt syn og tilhørende dokumentasjon i forbindelse med eventuelle krav om tilbakebetaling.

Han har tidligere omtalt det som spesielt ved konkursboet at så mange ansatte ikke har fått utbetalt det de har krav på. Han oppgir å ha informert 155 tidligere ansatte om at de har utestående lønnskrav.

Av dem har 81 meldt inn krav, der utbetalinger på til sammen 4,2 millioner kroner er innstilt på godkjenning.

- Det er ikke så mange som har meldt inn. Det er kanskje ikke så lett for utenlandske arbeidere å forstå dette med lønnsgaranti, sier Knardal.

«Sterkt kritikkverdig»

Børsen har tidligere omtalt selskapets «omfattende og grove» brudd på arbeidsmiljøregelene - deriblant underbetaling av ansatte og alvorlige mangler knyttet til ivaretakelse av deres helse og sikkerhet.

Regnskapene oppgis også å ha feil og mangler, og reflekterte ikke Atlantic Seafoods reelle økonomiske status, ifølge borapporten.

Situasjonen beskrives som «prekær» i lang tid før konkursen, og rapporten konkluderer med at selskapet trolig var insolvent mer enn et år i forkant. Det betyr at selskapet ikke var i stand til å innfri sine økonomiske forpliktelser.

Styret har i slike situasjoner en plikt til å slå selskapet konkurs. Det skjedde ikke, påpeker bobestyrer. I stedet vurderte styret, bare uker før retten slo selskapet konkurs, at det var grunnlag for fortsatt drift, fastslås det i konkursrapporten.

Det beskrives av revisoren som «sterkt kritikkverdig».

Bjarte Aambø, styreleder fra mars til november 2022, oppgir å ha sittet med et annet bilde da beslutningen om fortsatt drift ble tatt. Han forteller at han oppdaget regnskapsrotet etter å ha tiltrådt, men at han tok tak og fikk bekreftet at reglene skulle følges.

- Jeg levde i den tro at regnskapet var nokså rettvisende, basert på de opplysninger som ble framlagt og at det var innført skjerpede rutiner, sier Aambø.

Etter hans kjennskap på dette tidspunktet, sier han, gikk produksjonen også så det suste, og ordrebøkene var fulle. Styrelederen skal ikke ha blitt informert om at kundene var i ferd med å forsvinne utover høsten.

Manglende informasjon, kombinert med manglende etterlevelse av avtalte rutiner, oppgir han som medvirkende årsaker til at han trakk seg ut.

- Jeg gikk inn med de beste intensjoner og tok de grepene jeg mente var riktig. Jeg oppfattet at selskapet besto av folk som hadde lyst til å få dette til, men av en eller annen grunn var ikke det tilfellet, sier Aambø.

Allerede fengslet

Daniel Andersen ble pågrepet Litauen i desember, i en aksjon mot det politiet anser som et kriminelt bemanningsnettverk.

Siktelsen mot ham omfatter medvirkning til merverdiavgiftsbedrageri på inntil åtte millioner kroner fra litauiske selskaper i perioden 2017 til 2019, og uriktig forklaring til offentlig myndighet, som reell daglig leder i et litauisk selskap.

Han nekter straffskyld for begge punktene.

Om rapporten svarer han, gjennom forsvarer Birte Hansen Nordgård, at Atlantic Seafood var «godt driftet» da han selv var styreleder, og at det ved hans fratreden var «godt grunnlag» for fortsatt drift.

Han er videre uenig i revisorens påstand om forfordeling av nærstående.

- Andersen mener det er ikke foretatt noen nærstående-betalinger utover avtalt periodevis nedbetaling av gjeld til Andersens selskap, skriver Nordgård i en e-post.

Ved konkursåpning var hele selskapets styre og ledelse fratrådt - inkludert Andersen.

Han mener at tekniske problemer med fryseanlegg og produksjon, som inntraff på seinsommeren i fjor, den direkte årsaken til konkursen - blant annet fordi millionbeløp ble tilbakeholdt fra kunder grunnen de tekniske problemene.

- Det var også manglende levering av fisk utover seinsommeren og høsten grunnet de samme problemene, skriver Nordgård.

De øvrige involverte i Atlantic Seafoods tidligere styre og ledelse er også forelagt det som framgår fra rapporten i denne saken.

Vegar Dale, daglig leder fra mai 2021 til august 2022, ønsker ikke å kommentere saken.

Dagfinn Tynes, styreleder fra september 2020 til januar 2021, har ingen kommentar, utover at han fratrådte selskapet etter kort tid «grunnet eiers strategiske valg».

Skaffet billig arbeidskraft i årevis

Daniel Andersen har hele veien benektet ulovligheter i Atlantic Seafood.

Fra 2020 og inntil konkursen opererte han som reell underleverandør til fiskerinæringen gjennom selskapet, der han inngikk avtaler med store fiskeribedrifter om å pakke og håndtere sløyd fisk.

Før det hadde han i årevis skaffet billig litauisk arbeidskraft til næringen, gjennom et nettverk av selskaper med andre enn ham selv i formelle roller.

Det kom fram da Børsen kartla og avdekket hans virksomhet gjennom Adversitus-nettverket i 2019.

Litauere i ulike selskap tok angivelig over hele produksjonslinjer. Blant arbeiderne påviste Arbeidstilsynet omfattende sosial dumping, og mente at hele underleverandør-konstruksjonen var fiktiv.

Også her har 49-åringen avvist å ha gjort noe ulovlig, og vist til at han nettopp ikke har hatt noen formelle roller i de involverte selskapene, mens norske fiskebruk ble bøtelagt.

I rettskjennelser omtales han som reell daglig leder i to navngitte selskap der han «på papiret» ikke har noen roller, der Børsen tidligere har knyttet ham til ett av dem.

PROBLEMER: Litauiske arbeidere på norsk fiskebruk måtte likevel betale skyhøy husleie for dette huset med råte, sopp og panelovner liggende på gulvet. Video: Nina Hansen. Vis mer

Etterforskes «for fullt»

Politiet har etterforsket nettverket i flere år og i flere omganger, men aldri kommet til bunns i saken.

Etterforskningen som nå pågår, ledes av Nordland politidistrikt, og består av 13 straffesaker, knyttet til ti litauiske og ett norsk selskap.

Daniel Andersen er én av fem siktede i saken.

- Jeg ønsker ikke å si så mye mer nå, enn at det er gjennomført avhør av siktede og vitner, sier statsadvokat i Nordland politidistrikt, Cecilie Øiesvold, til Børsen.

Hun opplyser at det ble gjennomført flere avhør i Litauen forrige uke, men vil ikke gå i detaljer rundt disse avhørene.

Av en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett framgår det at det var to andre siktede i saken, samt et vitne, som ble avhørt.

Statsadvokaten, som er påtaleansvarlig i saken, forsikrer om at saken er prioritert, og at etterforskningen pågår for fullt.

Bostyrerens anmeldelse er meldt inn til Møre og Romsdal politidistrikt. Politidistriktet bekrefter å ha mottatt anmeldelsen, men oppgir at de på nåværende tidspunkt ikke har flere opplysninger.

Vi bryr oss om ditt personvern

Børsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer