NHO-topp

Refser Ernas plan for Norge

Ingen retning, ingen plan. Denne knusende dommen over regjeringens rapport «Norge mot 2025» kommer ikke fra opposisjonen, men fra en av NHOs fremste direktører.

KRITIKK: Erna Solbergs regjering får klar melding fra NHO-foreningen Abelia. Foto: Hans Arne Vedlog
KRITIKK: Erna Solbergs regjering får klar melding fra NHO-foreningen Abelia. Foto: Hans Arne Vedlog Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologivirksomheter. Den består av rundt 2500 medlemsbedrifter med drøyt 54 000 årsverk, som hver dag jobber for å utvikle nye løsninger for framtidas Norge.

Administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide i Abelia retter nå oppsiktsvekkende krass kritikk mot regjeringens innsats for å løfte Norge til et mer miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig samfunn.

- Utfordringene beskrives godt, og disse er det bred enighet om. Men det finnes ikke spor av å peke ut noen retning for hvordan utfordringene skal løses. Det skisseres ingen plan, sier Søreide til Børsen.

Snevert og planløst

Abelia-direktøren og hans fagfolk har lest den ferske rapporten «Norge mot 2025». Den tar for seg ferden ut av coronaens klamme grep og angir hva som blir den nye normalen.

- Denne utredningen inneholder, i likhet med perspektivmeldingen som kom tidligere i år, fagtunge og meget solide analyser som er viktige for å forstå utviklingen framover. Vi kritiserer altså ikke innholdet som sådan. Men vi peker på det vi mener mangler. Og da er vår kritikk rettet mot en manglende retning fra regjeringen, sier Søreide.

I en høringsuttalelse til regjeringen knaller NHO-foreningen til:

«Ingen av disse to dokumentene setter noen retning for Norge. Det legges ikke opp til noen plan for hva vi som nasjon skal gjøre med de utfordringer som beskrives med et snevert økonomisk analyseapparat», heter det blant annet i brevet.

Havner i blindspor

NHO-direktøren utdyper kritikken i dette intervjuet med Børsen.

- Kriser består som kjent av både trusler og muligheter. Uten å glorifisere pandemien på noen som helst måte, så er det også et faktum at den blant annet har lært oss nye måter å jobbe på. Men i disse to dokumentene skulle vi gjerne sett mer til noen tydeligere strategier for å løse de utfordringene som beskrives, og som det er enighet om, sier Søreide.

- Hvorfor er det slik at det mangler en plan, tror du?

- Den politiske samtalen havner fort i en lite konstruktiv debatt om statens rolle, om hvor mye statlig eierskap vi er tjent med. Særlig fra en borgerlig regjering mener jeg det blir framtredende. Debatten mellom Høyre og Ap om statlig eierskap mener vi er et blindspor, for langt viktigere enn eierskap er det at staten tar en tydelig rolle og peker på hvilke utfordringer vi skal gå løs på.

- Det må være lov

Søreide minner om at det offentlige Norge - altså stat, regioner og kommuner - hvert år kjøper varer og tjenester for 600 milliarder kroner.

- Det ligger en enorm muskel i det offentliges innkjøpskraft, men uten at den bruke til å etterspørre nye løsninger. I stedet kjøper man i praksis det samme som i fjor, sier Abelia-direktøren.

KRITISK: NHO-topp Øystein Eriksen Søreide mener Solberg-regjeringen mangler både en plan og en retning for hvordan de store utfordringene skal løses. Foto: Abelia
KRITISK: NHO-topp Øystein Eriksen Søreide mener Solberg-regjeringen mangler både en plan og en retning for hvordan de store utfordringene skal løses. Foto: Abelia Vis mer

- Noen vil kanskje påpeke at det er litt overraskende at en NHO-forening tar et såpass kraftig oppgjør med en borgerlig regjering?

- Det kan du kanskje si. Vi peker på at det finnes muligheter her som ikke utnyttes fult ut, gjennom å etterlyse løsninger på helt kritiske utfordringer. Det må være lov å si at den borgerlige regjeringen har vært litt passive her, sier Søreide - som for øvrig har vært Høyre-byråd i Oslo og dessuten er gift med en av de fremste statsrådene i regjeringen, nemlig utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Brus eller forskning

Abelia etterlyser blant annet økt satsing på forskning.

- Ser du på grunnfinansieringen av forskningen, ligger Norge under både EU og OECD, sier Søreide.

Han understreker at dette handler om prioriteringer:

- Vi ønsker oss en større bevissthet om hva Norge bør investere i. Skal det brukes mer penger til vei og redusert brusavgift, eller er forskning og innovasjon viktigere for å løse vår tids største utfordringer? Og ja, i det spørsmålet ligger det en klar kritikk om hvor jeg mener det har sviktet.

- Ville en Støre/Vedum-regjering eller for den saks skyld Vedum/Støre-regjering vært flinkere til å peke ut retningen?

- Vår kritikk rammer nok hele det politiske miljøet, hvor debatten ofte blir for kortsiktig, snever og hvor man raskt havner i ideologiske skyttergraver. Jeg ser ingen klare tegn til at det ligger særlig bedre an på det alternativet du beskriver, nei.

- Har du noen eksempler?

- Senterpartiet går jo blant annet inn for å nærmest nulle ut statens bruk av rådgivere, noe som for meg framstår som ren symbolpolitikk. Rådgivere er en av de viktigste kildene til nødvendig kompetanse som det offentlige ikke nødvendigvis sitter med selv, framholder Søreide.

Flere bein

I høringsbrevet til regjeringen skriver Abelia blant annet at ny kunnskap, nye løsninger for framtidig næringsliv og norske arbeidsplasser vil gi norsk økonomi flere bein å stå på. Derfor må det en storstilt satsing til på forskning, innovasjon og utvikling.

Andre punkter fra Abelias innspill til en plan for Norge er:

  • En mer kraftfull reorientering av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Dette må være mer tverrfaglig, kunnskapsbasert, eksportrettet og legge til rette for en mangfoldig næringsstruktur.
  • Offentlige virksomheter må, i samarbeid med næringsliv og ideelle kunnskapsmiljøer, sette en retning for hvordan vi kan løse store sektorovergripende samfunnsutfordringer.
  • Flere studieplasser innen spesialiserte IKT-utdanninger og flere muligheter til kompetanseutvikling og omskolering.

Kommer tilbake

Børsen har forelagt kritikken for Statsministerens kontor. De opplyser at Erna Solberg ikke har tid til å svare, og henviser til Finansdepartementet.

Derfra svarer senior kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard at høringsfristen for rapporten Norge mot 2025 gikk ut for to uker siden.

- Vi jobber når med å gå gjennom høringssvarene, og vil komme tilbake til oppfølgingen av utvalgets rapport etter hvert, skriver hun i en e-post.

Når det gjelder perspektivmeldingen, uttaler Megaard at den handler om hvilke utfordringer Norge har fram mot 2060, og regjeringens strategier for å løse dem.

Vi bryr oss om ditt personvern

borsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer