Refser sentralbanksjefen: - En arbeidsulykke

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen hadde, i likhet med de fleste andre økonomitopper, ikke sett for seg en renteøkning i dag. - Kan bli ganske dramatisk for utsatte grupper, sier Andreassen.

KRITISERT: - Ida Wolden Bache framstår mer og mer som en isdronning med lite omtanke for arbeidsfolk i Norge, var Rødt-leder Marie Sneve Martinussens klare beskjed etter torsdagens overraskende rentehopp. Her svarer sentralbanksjefen på anklagene. Video: Lars Martin Gimse / Børsen. Vis mer
Publisert

Klokka 10 torsdag formiddag kom pressemeldingen fra Norges Bank som fikk ganske mange til å sette kaffen i vrangstrupen:

Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng.

Under pressekonferansen en halvtime etterpå brukte sentralbanksjef Ida Wolden Bache god tid på å forklare hvorfor de, i motsetning til det store flertallet av sjeføkonomene, mener det er riktig å gi norske låntakere en lite velkommen julegave i form av en renteøkning.

- En arbeidsulykke

Det biter likevel ikke på sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen, som mener renteøkningen er «litt umusikalsk». Han viser blant annet til at den amerikanske sentralbanken (Fed) i går overrasket alle med å gå i stikk motsatt retning og varsle rentekutt.

- Ved inngangen til denne uka så satte jeg et renteråd hvor vi prøvde å gi signaler om hvordan renta burde settes. Alle økonomene var da overrasket over hvor store rentekutt som var priset inn for 2024 og 2025. Og i løpet av i går kveld og i natt er det priset inn enda større kutt internasjonalt, sier Andreassen, og fortsetter:

- Så går da Norges Bank motsatt vei. Jeg tror dette er en arbeidsulykke hvor vi prøver å lage oss vår egen lille verden - en verden som dessverre ikke eksisterer.

- Vanskelige avveininger

Da Børsen utfordret Wolden Bache på at de tok mange av sjeføkonomene på senga, og spurte henne hva Norges Banks rentekomité ser, som ikke økonomene har oppdaget, svarer sentralbanksjefen at «det er vanskelige avveininger i pengepolitikken nå».

Økonomien er riktignok i ferd med å kjøle seg ned, men prisveksten er fremdeles langt over styringsmålet til Norges Bank på 2 prosent.

- Og høy lønnsvekst, sammen med en svakere krone, den har jo svekket seg gjennom høsten, vil bidra til at prisveksten holder seg oppe framover, sier Wolden Bache.

Sentralbanken ønsker å få prisveksten ned til målet uten å få en for kraftig oppbremsing i økonomien.

- Da har en enstemmig komité landet på at det var riktig å heve styringsrenta nå, men avveiningene er vanskelige. Det er usikkerhet om utviklingen framover, og da er det kanskje ikke helt unaturlig at det er litt ulike oppfatninger, sier Wolden Bache.

- Ganske alvorlig

Konsekvensene av den uvelkomne førjulsgaven til det norske folk kan ifølge Andreassen bli «ganske dramatisk for utsatte grupper».

- Det stiller også litt krav til politikere av alle slag til å kanskje droppe sine internasjonale eventyr, sine famøse batterisatsinger og så videre, og heller prioritere nå å hjelpe folk med å komme seg gjennom en dyrtid som blir stadig dyrere, sier Andreassen.

- Det er ganske alvorlig nå for barnefamilier og andre.

For det er åpenbart at det smerter økonomisk for ganske mange når styringsrenta har blitt satt opp fra 0 til 4,5 prosent på bare drøye to år.

- Renteøkning har en kostnad

Sentralbanksjefen erkjenner at de vet at beslutningene de tar har konsekvenser for folks økonomi.

- Og det er et ansvar vi kjenner på. Jeg forstår at en renteøkning nå ikke var nyhetene mange ønsket seg, og særlig ikke de som er bekymret for egen økonomi. Så er det sånn at de fleste husholdninger har økonomi til å håndtere økte renteutgifter, men for noen er det krevende å få endene til å møtes. Så vi vet at det har en kostnad at vi hever renta, sier Wolden Bache.

Samtidig mener hun det hadde hatt en kostnad om de lot være å heve renta også.

- Det er at prisene fortsetter å stige raskt, og det vil særlig ramme de som har lave inntekter og minst å gå på fra før. Så vi setter oppe renta for å få prisveksten ned, slår sentralbanksjefen fast.

Slik ting ser ut nå vil renta holdes på samme nivå fram til neste høst, da det ifølge prognosene går mot rentekutt.

- Gruser en viktig del av økonomien

Likevel bekymrer Andreassen seg, og da spesielt for boligbransjen.

- Disse rentehevingene bidrar til å gruse en veldig viktig del av økonomien, og det er boligbyggerne. Det er også veldig mange arbeidsfolk der, sier Andreassen.

Sjeføkonomen har som de fleste andre sett den satiriske NRK-serien «Makta», som basert på «løgn, fakta og dårlig hukommelse» beskriver maktkampene i Arbeiderpartiet på 70-tallet.

I forbindelse med serien har det rast debatter om hvordan ulike politikere blir framstilt, deriblant daværende partisekretær i Ap Reiulf Steen. Samtidig er det nettopp Steen Andreassen mener dagens politikere må se til.

- Det er en del av tidsånden at en kar som Reiulf Steen blir veldig latterliggjort i «Makta», fordi han har ulike personlige greier han holdt på med. Men man skal huske på at han var en av de siste forkjemperne for massiv boligbygging, og tenkte hele tida på hvordan arbeidsfolk hadde det, sier Andreassen, og fortsetter:

- Det er litt sånn i tidsånden at den typen politikere i dag blir latterliggjort, når vi trenger en ny Reiulf. Vi gjør faktisk det.