Reitans privatflybruk: - Utrolig skadelig

Ole Robert Reitan skryter av Rema 1000s bærekraftsstrategi, men privatflyene deres har vært i lufta over 200 ganger i år. - Et dilemma, tilstår Reitans presseansvarlige.

PRIVATFLY: Ole Robert Reitan og resten av Reitan-familien får kritikk for bruken av privatfly. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
PRIVATFLY: Ole Robert Reitan og resten av Reitan-familien får kritikk for bruken av privatfly. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer
Publisert

- Det handler ikke om at man ikke har andre muligheter. Mobiliteten finnes, men man vil bare ha en ekstra luksus for seg selv, som er utrolig skadelig for klimaet, sier Sofie Marhaug i Rødt, partiet som har stått i spissen for kampen mot privatfly, til Børsen.

Flyr mye

Den siste tida har Nettavisen skrevet flere artikler om privatflybruken til Rema-eierne Odd, Ole Robert og Magnus Reitan.

De har hentet ut flydata som viser flyginger i 2023 for Reitan-familiens to privatfly, eid gjennom henholdsvis privatflyselskapet Rely AS og Reitan AS.

Til og med 3. desember er det gjennomført 221 flyginger. Det som er mest iøynefallende er at flymønsteret ikke sammenfaller med begrunnelsene Reitan-familien selv har oppgitt for å bruke privatfly.

De har framholdt at Reitan AS bruker fly for å reise effektivt mellom landene de er etablert i, som er Latvia, Litauen, Estland, Finland, Sverige, Danmark og Norge.

- Fly benyttes bare av personer tilknyttet virksomheten og alle flyreiser kompenseres ved kjøp av klimakvoter, uttalte presseansvarlig Berit Hvalryg i en e-post til Nettavisen.

Det viser seg likevel at bare noen få av flygingene er mellom landene Reitan AS er etablert i.

Reiser til ferieparadis

Oversikten viser blant annet at det har vært 18 flyginger til og fra Málaga, der Reitan har sitt ferieparadis. Det er også flere flyturer til Sveits, dit Magnus Reitan har tatt med seg formuen.

Hvalryg skriver til Nettavisen at flyene benyttes i forretningsvirksomheten nasjonalt og internasjonalt, men også leies ut til eierne privat.

- 70 prosent av turene hittil i år har vært knyttet til forretning, mens 30 prosent har vært til privat bruk, skriver Hvalryg.

- Finnes alternativer

Det vekker også en viss oppsikt at 93 av årets flyginger har vært mellom Oslo og Trondheim - en av de strekningene i Europa der det går flest rutefly.

Marhaug i Rødt mener det er «helt klassisk» at selskaper som skryter av bærekraft også har en del ting som ikke er så bra.

- Skal vi ha noen demokratisk legitimitet i klimapolitikken, så må vi kutte utslipp på toppen. Det er det motsatte som skjer. De rikestes utslipp vokser, mens kjøpekraften går ned for de fattigste. Da blir forholdet mellom utslipp og formue veldig tydelig, sier Marhaug.

Hun er heller ikke videre imponert over at de mest formuende blant oss tar privatfly på strekninger som ellers har god ruteflydekning.

- Vi har sett det før også på trafikken mellom Norge og Sverige - Gardermoen og Arlanda - som er den hyppigst trafikkerte privatflyruta. Det går rikelig med fly der. Det går til og med tog, uten at jeg tror at de vil nedverdige seg til det, sier Marhaug, og fortsetter:

- Det finnes alternativer som er luksuriøse. Bare det å fly er ikke noe alle har råd til.

Børsen har spurt Reitans presseansvarlige Berit Hvalryg om de vil kommentere Marhaugs utspill, samt stilt flere spørsmål ved privatflybruken.

«Bruken av fly er et dilemma. Derfor kjøper vi klimakvoter og vurderer bruken fortløpende. Utover dette har vi ikke mer å legge til i denne saken», er Hvalrygs korte svar.

- Sjeldent gode argumenter

For Rødts del er løsningen som den har vært ganske lenge: Å forby bruken av privatfly.

- Jeg synes det veldig, veldig sjeldent finnes gode argumenter for å bruke privatfly, sier Marhaug, som sier at unntakene er når det er helsemessig akutt eller sikkerhetsmessige grunner.

- Noen vil kanskje innvende at det ikke finnes så mange privatfly, og dermed stille spørsmålet: Er dette så viktig da?

- Ja, det er veldig viktig, fordi privatflybruken har gått opp. Det er helt reelle utslipp. Det er ikke symboltiltak. Det er ekte klimagassutslipp. Det som er mer symbolsk er at folk flest ser at de rikeste fortsetter å sløse med energi, fordi det er det dette er, og da føles det ganske meningsløst å tygge på noen papirsugerør.

Rødts stortingsrepresentant stiller følgende retoriske, får vi anta, spørsmål:

- Hvorfor skal folk være innstilt på å forandre livene sine, hvis de som har aller best økonomiske forutsetninger for å legge om sine vaner, ikke gjør det?

Det hører også med til historien at Reitan har bestemt seg for å selge flyet som er eid av Rema 1000 Norge.