Slik samlet Aker støtte til oljepakka

Kjell Inge Røkkes Aker slo krisealarm og fikk advokatfirmaet Bahr til å lage en skatteplan for olje- og gassnæringa. Den ble seinere støttet av en samlet bransje - med full støtte fra LO og NHO.

VALHALL: Aker ber Stortinget gjøre endringer i regjeringens krisepakke for oljenæringen. Her fra Valhall-feltet i Nordsjøen, der Aker BP er operatør.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
VALHALL: Aker ber Stortinget gjøre endringer i regjeringens krisepakke for oljenæringen. Her fra Valhall-feltet i Nordsjøen, der Aker BP er operatør. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

På oppdrag fra Aker utarbeidet advokatfirmaet Bahr 24. mars i år et notat som beskriver behovet for midlertidige og omfattende endringer i det norske petroleumsskattesystemet.

IKKE NOK: Forslaget fra regjeringen må endres av Stortinget for at oljenæringa skal bli fornøyd. Her fra pressekonferansen 30. april. Foto: Heiko Junge /NTB Scanpix.
IKKE NOK: Forslaget fra regjeringen må endres av Stortinget for at oljenæringa skal bli fornøyd. Her fra pressekonferansen 30. april. Foto: Heiko Junge /NTB Scanpix. Vis mer

Hensikten var å dempe krisa som coronapandemien har kastet olje- og gassnæringen og leverandørindustrien uti.

Forslaget skulle komme til å sette tonen for arbeidet med krisepakka for oljenæringa som regjeringen la fram samtidig med revidert nasjonalbudsjett denne uka.

Skatteutsettelse

Forslaget fra skatteekspertene i Bahr oppsummeres i fire punkter i notatet fra 24. mars som Dagbladet og Børsen har fått tilgang til. Konkret tas det til orde for en skatteutsettelse som skal frigjøre midler til nye investeringer og fortsatt aktivitet på norsk sokkel.

Ei drøy uke etterpå, den 3. april, legger bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass fram sitt forslag til endringer i petroleumsskattesystemet. Forslaget er så å si identisk med forslaget i Bahr-notatet fra 24. mars.

IDENTISKE: Skatteforslagene i Bahr-notatet (t.v) blir en drøy uke senere videreformidlet av Norsk olje og gass. Ordlyden er så å si identisk. Foto: Frank Karlsen/Dagbladet
IDENTISKE: Skatteforslagene i Bahr-notatet (t.v) blir en drøy uke senere videreformidlet av Norsk olje og gass. Ordlyden er så å si identisk. Foto: Frank Karlsen/Dagbladet Vis mer

LO slutter samme dag, den 3. april, fullt og helt opp om det som heretter blir beskrevet som Norsk olje og gass sitt forslag. Det skjer etter møter i sammenslutningen Konkraft, der LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi sitter sammen med nettopp Norsk olje og gass, NHO-organisasjonen Norsk Industri og Norges Rederiforbund.

- En midlertidig endring i petroleumsskatteregimet med direkte utgiftsføring slik Norsk olje og gass har foreslått, vil kunne virke raskt, og må vurderes, heter det i uttalelsen fra det såkalte rådsmøtet i Konkraft 3. april.

Uttalelsen er signert av så vel LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-leder Ole Erik Almlid. Fellesforbundets leder Jørn Eggum fulgte opp i en egen pressemelding:

- Disse forslagene bør Stortinget vedta enstemmig som en samlet plan, sa Jørn Eggum, lederen for LOs største forbund i privat sektor.

- Slående

SVs finanspolitiske talskvinne Kari Elisabeth Kaski mener saken er et godt eksempel på «oljelobbyens innflytelse og definisjonsmakt i norsk politikk».

- Det er slående hvordan et forslag som i så stor grad vil gagne oljeselskapene får så sterkt gjennomslag politisk, sier hun til Dagbladet og Børsen.

Kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i Norsk olje og gass sier skatteforslagene i Bahr-notatet er ett av i alt tolv tiltak som bransjeorganisasjonen har tatt til orde for.

- Det er ikke noe rart eller mystisk ved dette, sier Hansen.

- Vi forholder oss ikke til advokatene i Bahr, men til Aker BP som er medlem av Norsk olje og gass og som i likhet med andre aktører har spilt dette inn for oss. Forslagene ble behandlet av vårt styre og vi ønsket å ta dem videre gjennom Konkraft for å sikre en bredere tilnærming, sier han.

100 milliarder

I april pågår det møter og samtaler mellom bransjeorganisasjoner, fagbevegelse og politikere i regjering og Storting. Også i mediene går debatten høyt om behovet for en redningspakke for oljenæringa.

Og 30. april kommer svaret. Regjeringen har langt på vei lyttet til oljenæringa. En skatteutsettelse som kan frigi 100 milliarder kroner blir lagt på bordet.

- Det har lenge vært ventet at investeringene på norsk sokkel vil gå ned, men vi må unngå at nedgangen blir for brå, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse i den etter hvert så kjente marmorhallen i Klimadepartementets lokaler i Kongens gate.

Sanner skryter av det norske petroleumsskatten, sier den har fungert godt over tid, er investeringsvennlig og framholder at staten allerede i dag dekker en betydelig del av inntektsbortfallet som oljeselskapene opplever.

- Men i den ekstraordinære situasjonen selskapene befinner seg i nå, er det behov for mer, sier Sanner.

Ikke tilfreds

Forventningene stiger fra aktører i næringen, før skuffelsen slår inn. For regjeringens forslag er ikke det samme som næringens foretrukne modell.

BEKYMRET: Konsernsjef Øyvind Eriksen var sentral i arbeidet med forslaget som en samlet bransje senere stilte seg bak. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
BEKYMRET: Konsernsjef Øyvind Eriksen var sentral i arbeidet med forslaget som en samlet bransje senere stilte seg bak. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Vis mer

Ikke minst på to vesentlige punkter er det motstrid. I regjeringens forslag halveres friinntekten og tidsfristen for investeringer som kan underlegges det midlertidige skatteregimet forkortes til 2024.

Regjeringens forslag bidrar til å øke statens skatteinntekter, konstaterer en skuffet Aker-sjef Øyvind Eriksen overfor bransjenettstedet E24.

- Dette er virkelig ikke tidspunktet å pålegge en hardt prøvet industri økt skatt, sier Eriksen.

Konsernsjef Eldar Sæthre i giganten Equinor sier Wisting-feltet i Barentshavet er ett av prosjektene som kan bli utsatt dersom regjeringen ikke forbedrer krisepakka.

- Jeg oppfatter at vi og myndighetene ønsker det samme, å opprettholde mest mulig aktivitet og beholde kompetanse gjennom krisen, og fortsatt ha en konkurransedyktig olje- og gassnæring som også kan bidra til det grønne skiftet. Det er mulig for regjering og Storting å bidra til at det blir resultatet, sa Sætre ifølge NRK da resultatet fra første kvartal ble presentert i forrige uke.

Fortsetter kampen

Industrikonsernet Aker, der Kjell Inge Røkke er hovedaksjonær, er største eier i ni børsnoterte selskaper. Blant dem er oljeselskapet Aker BP og leverandørbedriftene Aker Solutions, Kværner og Akastor.

DRAMATISK: Aker-sjef Øyvind Eriksen og kommunikasjonsdirektør Atle Kigen (t.h.). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
DRAMATISK: Aker-sjef Øyvind Eriksen og kommunikasjonsdirektør Atle Kigen (t.h.). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Vis mer

- Ved inngangen til 2020 så det veldig lyst ut for hele næringa. Så ble verden og samfunnet plutselig nedstengt, etterspørselen etter olje falt og oljeprisen stupte 65 prosent i løpet av noen uker. Oljeselskaper utsatte prosjekter på ubestemt tid, de ble skrinlagt eller lagt på is. Situasjonen er dramatisk for Norges viktigste næring med flere enn 200 000 ansatte, sier Akers kommunikasjonsdirektør Atle Kigen til Dagbladet.

På spørsmål om hvorfor konsernet og advokatfirmaet Bahr engasjerte seg så sterkt i spørsmålet, viser han til at Aker-systemet alene har rundt 20 000 sysselsatt.

Aker ASA er en aktiv og ansvarlig eier. Advokatfirmaet Bahr har noen av landets fremste skatteeksperter. De har hjulpet industrien til å se hva som kunne gjøres midlertidig med petroleumsskatten for å bidra til økt aktivitet. De var opptatt av to ting: Det skulle være provenynøytralt for staten og ikke innebære skattelette for bransjen, men en skatteutsettelse, sier han

- Sånn vi arbeider

Kigen mener det er helt nødvendig å ta grep for å unngå tap av arbeidsplasser og kompetanse, og sikre at viktige industriprosjekter ikke havner i skuffen.

- Dette er den norske samarbeidsmodellen i praksis. Bak forslaget står det et bredt lag med aktører fra hele industrien, rederinæringen, LO og NHO, sier kommunikasjonsdirektøren.

- Forslaget er en samling av hva mange mener. Det er en gjennomtenkt og helhetlig løsning. Jeg har aldri opplevd at en tyngre og bredere allianse har stått mer samlet om en industriløsning, fortsetter han.

Sentral i arbeidet med å få gjennomslag for industriens forslag var Akers mangeårige konserntillitsvalgt Atle Tranøy.

Han er medlem av Fellesforbundet, som har lagt mye inn på å få forslagene vedtatt. Både Fellesforbundets leder Jørn Eggum og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er medlemmer av Arbeiderpartiets sentralstyre.

Eggum sier Bahr-dokumentet er ett av mange som har vært til vurdering i Konkraft.

- Det er sånn vi arbeider. Henter inn informasjon fra bedrifter, advokater, tillitsvalgte og offentlige myndigheter. Så tar vi videre de forslagene som vi mener er best egnet for å redde jobber i verfts- og leverandørindustrien, sier LO-toppen til Dagbladet.

Kontakt med partiene

Nå er kampen om petroleumsskatten flyttet til Stortinget. Olje- og gassnæringa setter sin lit til opposisjonspartiene Ap, Sp og Frp. Regjeringens forslag må endres, mener bransjen.

- Mange titusen arbeidsplasser ligger i hendene til 169 stortingsrepresentanter, sier Kigen.

På spørsmål om hvordan Aker går fram for å overbevise de folkevalgte, svarer han som følger:

- Alle partier har et engasjement for denne saken og ser at store verdier står på spill. Vi har vært i møter med partiene på Stortinget, som Norsk olje og gass, NHO eller Norsk industri har initiert. Og politikere fra alle partier tar kontakt med oss.

Fredag var det høring i finanskomiteen om forslaget til midlertidige endringer i petroleumsskatten. Der kom Equinors konserndirektør Arne Sigve Nylund på vegne av Norsk olje og gass med en klar beskjed til politikerne:

- Det står om titusenvis av arbeidsplasser. Kompetanse kan gå tapt og bedrifter kan gå konkurs.

Nylund slo videre fast at regjeringens forslag bare vil øke lønnsomheten for planlagte prosjekter «marginalt» og hevdet at det ikke er tilstrekkelig til å gi nye investeringer eller økt aktivitet i dagens situasjon.

SV: - Skattesubsidier

SVs Kari Elisabeth Kaski mener det var slående å høre argumentasjonen til oljeindustrien under høringen på Stortinget.

PÅFALLENDE: SVs Kari Elisabeh Kaski mener oljeindustrien er i en særstilling når det gjelder lobbykraft i Norge.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
PÅFALLENDE: SVs Kari Elisabeh Kaski mener oljeindustrien er i en særstilling når det gjelder lobbykraft i Norge. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix Vis mer

- Det ble veldig tydelig at det oljelobbyen jobber for er skattesubsidier fordi de sliter med lønnsomheten. Jeg mener de andre partiene må tenke grundig over om dette er god politikk for landet, for lønnsomheten i prosjektene som de ønsker finansiering av, avhenger av en mye høyere oljepris enn i dag utover 2020- og 2030-tallet.

Kaski mener det er påfallende stor forskjell på gjennomslagskraften til oljeindustrien når man sammenlikner med andre pressgrupper og organisasjoner. Hun har selv bakgrunn fra miljøorganisasjonen Zero.

- Oljelobbyen har god råd og mange penger. Det gjør at de kan betale Bahr for å bidra til å utforme et konkret forslag og siden i så stor grad nå igjennom med det. Oljeindustrien vil med dette få et vesentlig bedre skatteregime enn andre næringer, enda vi lenge har visst at dette er en bransje som må omstille seg, sier Kaski til Dagbladet.

Lobbykampanje

En internasjonal sammenslutning av miljøorganisasjoner kalt Friends of the Earth har publisert et notat som hevder at oljeselskaper verden over har innledet en lobbykampanje for skattekutt og krisepakker i kjølvannet av coronaepidemien.

Men Atle Kigen i Aker mener det ikke bare er legitimt, men helt nødvendig at næringen engasjerer seg i politikkutforming nå.

- Norge ble stengt ned uten noen konsekvensutredning. Virkningen er at enorme verdier og tusenvis av arbeidsplasser nå er i fare. Også en grønn omstilling må bygge på den kunnskapsbaserte og konkurranseutsatte norske leverandørindustrien. Fornybar energi, havvind, karbonfangst og elektrifisering av norsk sokkel er viktige satsingsområder, men olje og gass er og vil i mange år framover forbli Norges viktigste næring, sier han.

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

borsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer