Spekulerte i legemiddelfirma under corona

I løpet av en drøy måned i mai og juni 2020 kjøpte og solgte Sindre Finnes aksjer i legemiddelselskapet Vistin Pharma 37 ganger.

MANGE AKSJEKJØP: Sindre Finnes kjøpte seg opp og ned i legemiddelfirmaet Vistin Pharma 37 ganger i løpet av en periode på en drøy måned. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
MANGE AKSJEKJØP: Sindre Finnes kjøpte seg opp og ned i legemiddelfirmaet Vistin Pharma 37 ganger i løpet av en periode på en drøy måned. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer
Publisert

I mars 2020 ble Norge stengt ned som følge av det relativt nyeoppdagede viruset corona, som fikk prege det norske hverdagslivet i over to år.

I løpet av den første måneden ble det uttrykt bekymring for at virusutbruddet kunne føre til legemiddelmangel for flere hundretusen nordmenn.

Deltok i møter

Derfor trappet Statens legemiddelverk opp beredskapen i Norge, blant annet for å bygge opp beredskapslagre. Det ble inngått en avtale mellom norske helsemyndigheter og legemiddelgrossistene, som innebar at grossistene skulle kjøpe inn flere legemidler og bygge opp det norske beredskapslageret.

Legemiddelfirmaet Vistin Pharma var blant selskapene som deltok i møter med norske helsemyndigheter. De er blant verdens største produsenter av metformin, som er et legemiddel som brukes mot diabetes 2.

- Vistin Pharma har tilbudt seg å samarbeide med myndigheter og andre aktører med å forsyne norske pasienter med metformin gjennom denne corona-tida, sa administrerende direktør Kjell-Erik Nordby til VG i slutten av mars.

9. juni 2020 uttalte Nordby til fagtidsskriftet Farmatid.no at de produserte for fullt under coronakrisa og merket at kunder og myndigheter så viktigheten av lokal legemiddelproduksjon.

Handlet aksjer

I denne perioden handlet Sindre Finnes, daværende statsminister Erna Solbergs ektemann, aktivt i selskapets aksjer.

Fra 13. mai til og med 16. juni gjennomfører Finnes 37 aksjetransaksjoner - kjøp og salg - i selskapet.

Enkelte dager gjennomfører Finnes flere kjøp. Det største enkeltkjøpet blir gjennomført 8. juni, da Finnes i en enkelttransaksjon kjøper 20 000 Vistin-aksjer. Samme dag gjennomfører han tre salgstransaksjoner, på henholdsvis 20 000, 3000 og 3000 aksjer.

2. juni når Finnes aksjebeholdning i Vistin Pharma sitt toppunkt. Da eier han 35 200 aksjer, til en samlet verdi på 406 560 kroner.

Etter dette selger Finnes seg gradvis ut, før han selger sine 3000 siste aksjer i selskapet 16. juni.

Sindre Finnes har så langt ikke besvart Børsens spørsmål om aksjehandelen i selskapet. Pressesjef i Høyre Cato Husabø Fossen skriver i en SMS til Børsen at det kan ta «mange dager» å få svart grunnet antall henvendelser ved nåværende øyeblikk.

Sindre Finnes' aksjehandler

Mens kona var statsminister omsatte Sindre Finnes aksjer for over 100 millioner kroner. Under kan du se sakens tidslinje, når han kjøpte og solgte mest og de ulike transaksjonene.

Høyres tidslinje

Her er Høyres tidslinje over hva som skjedde når rundt aksjekjøpene til Finnes.

30.8.2023

Høyre mottar kl. 19.54 en henvendelse fra E24 med flere spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene blir besvart dagen etter, torsdag 31. august. Svaret baserte seg på det Sindre Finnes tidligere har fortalt til Erna Solberg og Statsministerens kontor om at Finnes begrenset sin aktivitet i aksjemarkedet og fulgte kravene til aktsomhet i årene hun var statsminister slik at Solberg hadde tilstrekkelig informasjon om hans aksjer til å vurdere egen habilitet.

31.8.2023

Klokken 20.52 publiserer E24 saken “Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer da Erna Solberg var statsminister”.

1.9.2023

Høyre mottar kl. 10.31 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister, om hun meldte Finnes’ handler videre til Statsministerens kontor, og om E24 kunne få innsyn i habilitetsvurderinger som omhandler Finnes’ aksjeeierskap.

1.9.2023

Spørsmålene fra E24 blir besvart samme dag, men det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg noen grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

4.9.2023

Høyre mottar kl. 10.07 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister.

4.9.2023

Ettersom Solberg var på reise, blir spørsmålet fra E24 besvart onsdag 6. september. Solberg svarer at hun til enhver tid hadde tilstrekkelig informasjon om hvilke selskaper og bransjer Sindre Finnes hadde aksjer i til å kunne vurdere egen habilitet eller be om ytterligere informasjon dersom det skulle være nødvendig for å vurdere habiliteten. Det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

6.9.2023

Høyre mottar kl. 10.40 ytterligere en henvendelse fra E24 med spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. I henvendelsen presenterer E24 en liste med 22 kortsiktige handler som er gjort i løpet av de fire siste månedene Erna Solberg var statsminister.

6.9.2023

Erna Solberg blir forelagt henvendelsen fra E24 på ettermiddagen. Fordi hun er opptatt, blir det avtalt at Høyres pressesjef kontakter Sindre Finnes på hennes vegne. Finnes oppgir at det kun var i disse fire månedene i 2021 at han hadde gjenopptatt kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i. Solberg aksepterer forklaringen og vurderer at selskapene på listen fra E24 ikke har medført at hun har vært inhabil. Henvendelsen besvares derfor i tråd med dette.

6.9.2023

E24 publiserte samme kveld, rett i forkant av partilederdebatten på TV 2, en sak om at Sindre Finnes hadde foretatt 22 konkrete handler de siste fire månedene Erna Solberg var statsminister.

7.9.2023

Torsdag morgen gjentar Finnes overfor Solberg at det kun var i de fire månedene i 2021 at han hadde drevet med kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i.

7.9.2023

Ettersom de 22 handlene som E24 omtalte, var nye opplysninger for Erna Solberg, får hun gradvis en dårlig følelse gjennom torsdagen. Hun foretar seg imidlertid ikke noe torsdag 7. september, ettersom hun velger å tro at forsikringen hun har fått fra Finnes dagen før stemmer – og som han gjentok for henne torsdag morgen.

7.9.2023

Om kvelden får Solberg et spørsmål fra E24 om når Sindre Finnes gjenopptok den kortsiktige aksjehandelen. De ber også for første gang om en komplett liste over Sindre Finnes’ aksjehandler i perioden Erna Solberg var statsminister.

8.9.2023

Fredag formiddag tiltar Erna Solbergs dårlige følelse knyttet til Finnes’ forklaringer.

8.9.2023

Fra Stavanger ringer hun til Sindre Finnes ca. kl. 12.15. I samtalen med Finnes viser Solberg til at de 22 handlene som E24 omtalte var helt ny informasjon for henne, og at hun er usikker på om hun kan stole på forklaringene Finnes har kommet med så langt. Finnes bekrefter at han har handlet mer enn de 22 handlene som så langt har blitt kjent, men Solberg får ikke inntrykk av at det er snakk om mange flere handler og at disse vil gjøre hennes habilitetsvurderinger som statsminister uriktige.

8.9.2023

I telefonsamtalen ber hun Finnes om å lage en oversikt over alle transaksjoner han har foretatt på aksjemarkedet gjennom hennes tid som statsminister. Dette kommuniseres også til E24.

8.9.2023

Finnes bekrefter at han skal lage en slik oversikt og at han vil gå i gang med å innhente informasjon umiddelbart. Han gjør oppmerksom på at det kan ta noe tid, ettersom det er informasjon som skal hentes inn om forhold som ligger opp til ti år tilbake i tid.

8.9.2023

Erna Solberg intervjues av NRK ca. kl. 15.30. Hun blir spurt om omfanget av Sindre Finnes aksjehandler. Hun svarer at omfanget er større enn det hun har vært kjent med, og at hun derfor har bedt om en full oversikt.

8.9.2023

Erna Solberg ringer Finnes kl. 18.03 for å forsikre seg om at han er i gang med arbeidet. Hun understreker overfor ham at oversikten må være komplett og korrekt.

8.9.2023

Finnes spør i telefonsamtalen om det kan holde å lage en oversikt over handler over en viss verdi. Dette avslår Solberg, og mener at det må lages en helhetlig, komplett og korrekt liste.

8.9.2023

Om kvelden 8. september er Sindre Finnes’ aksjehandler hovedsaken på NRK Dagsrevyen. Erna Solberg sier i sendingen at de nye opplysningene viser at omfanget av Finnes aksjehandler mens hun var statsminister er større enn det hun har vært kjent med. Hun legger imidlertid til at ingen av de nye handlene som har blitt kjent på dette tidspunktet har medført inhabilitet.

10.9.2023

Søndag kveld er første gang Finnes og Solberg er fysisk samme sted etter konfrontasjonen fredag. Solberg spør Finnes hvordan det går med oversikten, og om han har noe nytt å dele. Finnes svarer at arbeidet er godt i gang, men han sier at han ikke har mer å dele, og at han nå får hjelp av sin venn John Christian Elden til å sørge for at oversikten blir korrekt.

11.9.2023

Høyre mottar kl. 15.24 på valgdagen en henvendelse fra E24 om at Sindre Finnes gjorde 72 transaksjoner i selskapet Nekkar fra midten av mai 2020 til slutten av september 2021. De spør om det har blitt gjort en habilitetsvurdering av Solberg i forhold til Nekkar.

11.9.2023

Høyres pressesjef svarte E24 at Nekkar var blant selskapene Erna i utgangspunktet var oppmerksom på, som følge av at hennes søster var styremedlem der. Dermed måtte hun vurdert sin habilitet dersom det kom en sak knyttet direkte til dette selskapet. Saken ble publisert neste dag.

12.9.2023

Erna Solberg blir intervjuet av TV 2, E24 og flere andre medier på ettermiddagen, hvor hun viser til at arbeidet med oversikten pågår, men at hun vil vente til hun har sett den helhetlige oversikten fra Finnes før hun kommenterer saken ytterligere.

12.9.2023

Sindre Finnes forteller Solberg tirsdag kveld at han har samlet sammen det meste av relevant informasjon, men at han ikke har klart å lage en samlet oversikt. Hun får se deler av denne dokumentasjonen tirsdag kveld, og tar initiativ til et møte onsdag 13. september om morgenen der Finnes må legge frem alle dokumentene for Solberg og hennes medarbeidere slik at det kan lages en helhetlig oversikt. Deler av dokumentasjonen sendes på epost til Solbergs nærmeste medarbeidere sent denne kvelden.

13.9.2023

Onsdag 13. september om morgenen møter Sindre Finnes på Høyres Hus med en rekke dokumenter i ulike formater (digitalt og fysisk) og fra ulike kilder. I møtet deltar Erna Solberg, Sindre Finnes, Lars Øy, Cato Husabø Fossen og Jenny Clemet von Tetzschner.

13.9.2023

Finnes forteller at transaksjonslisten på hans VPS-konto kun går tilbake til 2019, og at alle opplysninger fra før dette er hentet ut manuelt fra bank og ligningspapirer.

13.9.2023

Erna Solberg ber sine medarbeidere hjelpe Sindre Finnes med å lage en samlet oversikt slik at det er mulig å danne seg et helhetlig bilde. Lars Øy går i gang med dette arbeidet.

13.9.2023

På ettermiddagen onsdag blir Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug kontaktet av Jenny Clemet von Tetzschner og Cato Husabø Fossen. De varsler ham om saken som vil komme. Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich, blir varslet av Solberg.

13.9.2023

Arbeidet med oversikten tar hele dagen, og oversikten var klar sent om kvelden. For første gang blir det klart at Sindre Finnes’ aktivitet utgjør over 3600 handler.

14.9.2023

Torsdag 14. september orienterer Erna Solberg arbeidsutvalget i Høyre om saken, og hun varsler at hun vil innkalle til en pressekonferanse fredag 15. september om morgenen.

14.9.2023

I løpet av 14. september gjør Erna Solberg en overordnet gjennomgang av transaksjonene, og slår fast at det er for stort omfang til å gjennomgå alle beslutninger som regjeringen har fattet med sikte på å avklare hennes habilitet.

15.9.2023

Kl. 0830: Erna Solberg innkaller til pressekonferanse kl. 0930.

15.9.2023

Kl. 0930: Pressekonferansen holdes, oversikten over Sindre Finnes’ aksjehandler sendes samtidig til pressen.

15.9.2023

Filen som er delt med pressen er den eneste samlede oversikten Høyre har. De dokumenter som Sindre Finnes overleverte i forbindelse med utarbeidelse av oversikten 13. september er returnert da de inneholder betydelige mengder personopplysninger. Finnes må selv avgjøre hvorvidt disse enkeltdokumentene skal deles med pressen.

15.9.2023

Kl. 1230: Erna Solberg orienterer Høyres sentralstyre om saken.

- En av de bedre transaksjonene

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, sier at handelen i Vistin Pharma passer inn i «mønsteret» til Sindre Finnes, men samtidig at det ser ut til å være blant investeringene som har gått best.

- Han har tjent omtrent 60 000 kroner, hvis vi regner ut fra sluttkurs. Det kan være han har vært heldig og oppnådd mer, men dette har vært en av de bedre transaksjonene han har gjort, sier Næss til Børsen.

Næss sier at Vistin Pharma hadde gode driftsresultater i 2020 og 2021, men kjenner ikke til hva som la bakgrunnen for det.

Ifølge Næss var det mange som handlet i selskapet i perioden mars 2020 til mai-juni 2020, og at det siden har dabbet litt av.

- Interessant for en spekulant

Kjell Jørgensen, førsteamanuensis i finans ved BI, mener dette aktuelle tilfellet vitner om en typisk daytrader.

- Alt som hadde med farmasi å gjøre var ganske nyttig på denne tida. Det er interessant for en spekulant når det er mye volatilitet (svingninger i en aksje). Handlene det er snakk om, er gjort over en måneds tid. Helt klassisk day-trader-spekulant-oppførsel, sier Jørgensen, og legger til:

- Det ser ut som han kjøper opp kraftig, inn og ut, og inn igjen. Og det er veldig korte tidsintervaller. Men at han gjør sikkert sine kvasianalyser.

Jørgensen finner ingenting som tyder på at det har vært sensitiv informasjon på gang da Finnes kjøpte aksjer i selskapet – ut ifra det han finner om selskapet.

Han viser også til at for en day-trader blir nyheter ofte gammelt nytt.

- Det som Vistin Pharma-sjefen sier til VG er et godt stykke før Finnes handlet – det er for en daytrader middelaldernyheter, sier han.

- Bedre å få seg en jobb

Han sier imidlertid at selskapet hadde et veldig godt første kvartal i 2020, og at selskapet blant annet spekulerer i derivater.

Videre viser Jørgensen til at ifølge Høyre skal Finnes ha tjent cirka 1,8 millioner kroner på åtte år.

- Når det gjelder daytrading, så er det er ganske dokumentert at jo oftere du trader, jo ofte taper du. Det er opportunistisk, spillegalskap på en måte, sier Jørgensen, og konkluderer:

- 1,8 millioner på åtte år. Da hadde vært bedre å få seg en jobb.

Denne kortsiktige aksjehandelen gjør altså Finnes, selv om han i forkant av Solbergs tiltredelse ble advart om at kortsiktig aksjehandel, ville gjøre det vanskelig for Solberg å holde seg oppdatert om mannens aksjebeholdning.

Dermed ville det også være vanskelig for Solberg å vurdere sin egen habilitet.

Mye handel

Det ble skrevet en god del om selskapet i perioden Finnes investerte i det. 19. mai 2020 kom nyheten om at Øystein Stray Spetalen solgte aksjer for 50 millioner kroner i selskapet.

Spetalen har vært på eiersiden i selskapet lenge, noe han fremdeles er, og han sitter også i styret. Han har både kjøpt og solgt Vistin-aksjer flere ganger i perioden etter 2020.

Vi bryr oss om ditt personvern

Børsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer