Sporene etter nord­mannen ledet hit

Daniel Andersen fra Alta har skaffet norsk fiskeindustri litauisk arbeidskraft i 14 år. Til så lav pris at kontrolletatene er på evig jakt etter ham og involverte selskaper. Dagbladet fant ham i Vilnius.

HOS «HAN DANIEL I VILNIUS»: Dagbladet oppsøkte kontoret til selskapet Arcticus i Vilnius, og fikk tilsynelatende en intervjuavtale med Daniel Andersen. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

VILNIUS (Dagbladet): - Bare ta av deg jakka. Vi skal ikke mishandle deg, sier Daniel Andersen med et smil.

Datoen er 17.mai 2019. Møtet med nordmannen som i minst 14 år har stått sentralt i rekruttering av billig arbeidskraft til fiskeindustrien, ble aldri noe vanlig intervju.

Når fiskebrukeierne vil ha arbeidskraft, ringer de gjerne «han Daniel i Vilnius» eller «han Tom i Alta». De to er sentrale i et selskapsnettverk med nærmere 100 selskaper, som gang på gang er tatt for sosial dumping.

Nylig fikk Andenes Fiskemottak varsel om bot for avlønning ned mot 60 kroner timen og arbeidsøkter helt opp i 32 timer i strekk. Arbeiderne var rekruttert fra det Dagbladet har valgt å kalle Adversitus-nettverket. Arbeidstilsynet har i år fastslått alvorlige lovbrudd ved flere fiskemottak som har brukt arbeidskraft fra dette nettverket.

Daniel Andersen benekter at han har noen roller i Adversitus-nettverket.

Hvem er han, egentlig, «han Daniel i Vilnius»?

SPRITFABRIKK: Her er politiets beslag av kanner, tanker og rør da spritfabrikken i Andersdalen utenfor Tromsø ble avslørt. Foto: Privat
SPRITFABRIKK: Her er politiets beslag av kanner, tanker og rør da spritfabrikken i Andersdalen utenfor Tromsø ble avslørt. Foto: Privat Vis mer

Dømt og tiltalt

Daniel Andersen ble dømt for hjemmebrenning i 2002 i et hus han leide i Andersdalen utenfor Tromsø. I løpet av fire dager hadde han installert en HB-fabrikk i det leide huset. Eieren kom tilfeldigvis forbi, og så at noe var galt. Politiet kom til og de fant en fullt utstyrt HB-fabrikk og 1500 liter sats. Utstyret var fullstendig mekanisert og automatisert, slik at produksjonen kunne pågå uten betjening. Andersen fikk 60 dagers fengsel, hvorav halvparten ble gjort betinget.

Politiets jakt

To ganger har politiet i Finnmark etterforsket virksomheten til rekrutteringsselskapene i miljøet rundt Andersen. Den siste etterforskningen ble henlagt for ett år siden, etter bevisets stilling, men Daniel var aldri siktet i den siste saken.

I 2012 endte den første politietterforskningen av Adversitus-nettverket med at han fikk en bot på 15000 kroner for brudd på regnskapslovgivningen. Han leverte ikke regnskap i to av selskapene sine i perioden 2004 - 2006. Begge selskaper drev med formidling av arbeidskraft fra Litauen.

PÅ TAVLEN: Dagbladet finner Arcticus på oversiktstavlen over virksomheter med kontorer på Grata hotell. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
PÅ TAVLEN: Dagbladet finner Arcticus på oversiktstavlen over virksomheter med kontorer på Grata hotell. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

Arbeidstilsynet har gjentatte ganger påpekt lovbrudd omkring lønns- og arbeidsforhold, der Adversitus-nettverket har levert arbeidere.

I 2013 ble Daniel Andersen tiltalt for grov Nav-svindel fordi han urettmessig skal ha mottatt nesten 600 000 kroner i trygd - mens han var aktiv med å rekruttere arbeidskraft fra Litauen.

Drøyt tre uker etter at svindeltiltalen var klar, meldte Andersen utflytting til Litauen. Han har aldri møtt for retten, men tiltalen er ikke henlagt. Problemet er at han aldri er i Norge, opplyser politiet i Vest-Finnmark.

Daniel Andersens nye adresse ble, ifølge det norske folkeregisteret, Vytenio gate 9 i Vilnius. Der er han ansatt i det litauiske konsulent- og rådgivningsselskapet Arcticus, som holder til på samme adresse.

Vi oppsøkte dette kontoret tidlig denne dagen.

Utskjelling venter

Adressen i Vytenio gate er et slags kontorhotell med konferansefasiliteter. Etter litt leting finner vi firmaet UAB Arcticus på rom nummer 301. Vi ringer på. Det summer i en lås, og vi blir sluppet inn.

KONTORHOTELL: Grata, der Arcticus holder til, er et trestjerners hotell i Vilnius, som også inneholder kontorer og konferansefasciliteter. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
KONTORHOTELL: Grata, der Arcticus holder til, er et trestjerners hotell i Vilnius, som også inneholder kontorer og konferansefasciliteter. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

Vi møter en kvinnelig kontormedarbeider. Straks vi presenterer oss, venter en kraftig utskjelling. Alarmen har gått etter at Dagbladet har forsøkt å kontakte deres litauiske arbeidere. Hun sier at vi har skremt dem.

- De ringer meg og gråter i telefonen, sier kontormedarbeideren, som mener politi og arbeidstilsyn i Norge trakasserer østeuropeere.

Vi spør om Daniel Andersens rolle her, og sier at vi gjerne vil snakke med ham.

- Jo, han er en slags koordinator for selskapet Arcticus, men er ikke her i dag, sier hun og kontakter ham på telefon.

Kontormedarbeideren ser på klokka. Hun har et møte. Tre personer kommer inn. Vi blir bedt om å gå. Hun sier at Daniel Andersen vil møte oss før vi reiser fra Litauen, og ber oss sende over spørsmål til ham.

JULETILBUD: Adversitus-nettverket tilbyr billig arbeidskraft ved angivelig å være underleverandør. Dette tilbudet ble sendt ut til norske fiskebruk i november 2014. Mange benyttet seg av tilbudet.
JULETILBUD: Adversitus-nettverket tilbyr billig arbeidskraft ved angivelig å være underleverandør. Dette tilbudet ble sendt ut til norske fiskebruk i november 2014. Mange benyttet seg av tilbudet. Vis mer

Hvordan rekrutteres arbeiderne? Hvilken rolle har Daniel Andersen i nettverket og dets mange selskaper i Alta og Litauen? Hvem er samarbeidspartnerne? Hvordan forklarer han lønns- og arbeidsforhold? Listen over spørsmål er lang.

Få svar

Noen timer seinere er vi tilbake på kontoret i Vytenio gate. Nå har vi en intervjuavtale med mannen som mange antar er sentral i det norsk-litauiske nettverket.

Kontormedarbeideren tar regien. Hun forlanger at både tolken og Dagbladets fotograf går ut. Dagbladets journalist må gi fra seg mobiltelefon og ryggsekk før møtet med Daniel. Det hjelper ikke å protestere. Men Dagbladets journalist velger likevel å bli sittende – av nysgjerrighet. Hvem er denne mannen som i flere år har rekruttert billige arbeidere til norske fiskebruk?

På veggen i møtelokalet henger bilder av smilende litauere på jobb i Norge. På noen av bildene holder de fram store fisker. Flere hundre arbeidere er trolig lokket til arbeid i Norge fra dette kontoret.

Avlyst intervju

Med én gang Daniel Andersen kommer inn i rommet, gjør han det klart at han ikke vil svare på noen av mine spørsmål fordi de angår andre personer. Det vil, ifølge ham, være i strid med EUs personvernregler å svare.

Andersen ledsages av en høy og kraftig russer, som setter seg i hjørnet. Andersen sier han ikke kan siteres om forholdene i UAB Arcticus fordi han ikke har ledende roller i selskapet. Møtet blir noe helt annet enn det avtalte intervjuet.

De vil ta opptak av møtet, og vil ikke la seg avbilde. Etter Dagbladets protester slår de av opptaket. Dagbladets journalist signaliserer at han vil gå, og tar på seg jakken.

- Bare ta av deg jakka. Vi skal ikke mishandle deg, sier Daniel.

Kommentaren utløser litt latter rundt bordet. Journalisten blir sittende.

Kun en mann kan ifølge Daniel siteres, Gediminas Jurga, sjef og eier i selskapet Arcticus. Han kommer inn noen minutter etter de andre.

Det viser seg at mannen som ifølge selskapet driver stor geskjeft på norske fiskebruk, ikke er engelsktalende, langt mindre norsktalende. De andre svarer på hans vegne at Jurga ikke er så ofte kontoret.

- Han er jo tross alt sjef, lyder forklaringen.

Daniel kjenner alt

Det er Daniel Andersen som prater hele tiden, men sier at jeg kan sitere Jurga på det Daniel sier. Han begrunner det selv med at siden han jobber som konsulent og oversetter dokumenter og slikt til norsk, er det han som kjenner virksomheten aller best.

Daniel Andersen snakker lenge om at Adversitus-selskapene tilfredsstiller krav til minstelønn. Et eksempel han trekker fram er at fratrukket skatt, husleie, transport og hjelp til dokumenter, er netto timebetaling 7-9 Euro.

Dagbladet stiller et enkelt spørsmål direkte til Jurgas, om hva selskapet hans egentlig driver med.

- Consultants, sier han.

- Hva innebærer det?

Andersen overtar og forklarer at de er konsulenter som hjelper til å formidle arbeid til selskapene i Litauen og selskapene i Norge som trenger arbeidskraft som et slags mellomledd.

Organiserer anbud

Etter noen dager kommer en mail med en slags oppsummering av møtet i deres versjon, undertegnet av Gediminas Jurga. Her gjentar han at UAB Arcticus er et konsulentselskap som representerer både norske og litauiske selskaper, og at de organiserer anbud på vegne av norske selskaper overfor litauiske selskaper som et slags bindeledd.

Ifølge Arcticus er det ingen kobling mellom Arcticus til disse litauiske selskapene som overtar deler av produksjonen. De understreker at de følger alle lover og regler, både i Norge og Litauen. Ifølge brevet har de blitt kontrollert av ulike norske myndigheter som Arbeidstilsynet og politiet flere ganger, og hevder at de ikke har fått noen anmerkninger. At de har blitt etterforsket av politiet uten noen følger, tar de som et argument for at alt er i orden.

Det store antall kontroller rettet mot dem, mener de nærmer seg en trakassering som rammer østeuropeiske selskaper og arbeidere som annenrangs borgere.

Svaret fra UAB Arcticus gjentar tenkte eksempler på lønn til arbeiderne. Når norsk minstelønn fratrekkes reiseutgifter, dokumentavgift til «formidleren» Arcticus, husleie i Norge, skatt osv mener de at netto betaling ender på 7-9 Euro.

Dagbladet omtalte nylig hvordan et nedslitt og brannfarlig hus på Herøy på Sunnmøre ble leid ut til litauiske fiskebrukarbeidere som jobbet for Adversitus-nettverket. Arbeiderne ble trukket 6000 kroner måneden i lønna for husleie. Ifølge brannvesenet bodde 12 personer i huset. Det betyr at huset kostet så mye som 72.000 kroner måneden i leie. Markedsprisen ligger på 9-12.000.

Dagbladet sendte for et par uker siden på nytt en rekke spørsmål til Daniel Andersen om hans rolle i Adversitus-nettverket og hans tidligere dommer og tiltale. Han svarer at han ikke har noen formelle roller i selskapene, og at han ikke kan siteres eller nevnes ved navn. Arcticus svarer igjen at de følger loven.

En rekke norske fiskebruk benytter fortsatt Adversitus-nettverket.

Adversitus-nettverket

Norsk-litauisk selskapssystem, som ifølge Dagbladets undersøkelser består av nær 100 selskaper, de fleste med kort levetid.

Selskapene har i 14 år formidlet arbeidere fra Litauen til norske fiskebruk, med lønn langt under norske lønnsforhold.

Før 2014 var lav lønn i fiskeindustrien fullt lovlig. Fra 2015 ble den ulovlig ved tariffnemndas vedtak om at alle skal ha lønns- og arbeidsforhold på linje med tariffavtalen.

Fra 2015 erstattet Adversitus-nettverket utleie av arbeidskraft med tilbud om å være «underleverandør». Norske myndigheter mener dette er å omgå regelverket.

Vi bryr oss om ditt personvern

borsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer