Låneskandalen:

- Stadig mer alvorlig og graverende

Riksrevisjonen ble ikke informert om NSMs avtale med Norwegian Property. NSM nekter derimot å ha holdt tilbake opplysninger. - Nå kommer vi stadig klarere inn på straffeområdet. Da må Økokrim inn og vurdere om det er forhold som må etterforskes, sier jussprofessor.

SKANDALELÅN: Det ulovlige lånet på 200 millioner kroner er ikke omtalt i NSMs regnskap for 2022, ifølge Riksrevisjonen. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
SKANDALELÅN: Det ulovlige lånet på 200 millioner kroner er ikke omtalt i NSMs regnskap for 2022, ifølge Riksrevisjonen. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer
Publisert

Riksrevisjonen har på nytt gått gjennom Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sitt regnskap for 2022. Der er ikke lånet med Norwegian Property omtalt.

NSM informerte heller ikke Riksrevisjonen om avtalen, opplyser Riksrevisjonen i en pressemelding tirsdag.

- NSM har plikt til å informere oss som revisor om opplysninger som er relevante for regnskapet og virksomhetens etterlevelse av lover og regler. Det har de ikke gjort i denne saken, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding tirsdag.

NSM nekter på sin side for å ha unnlatt å gi opplysninger til Riksrevisjonen.

Det skriver fagdirektør Andreas Skjøld-Lorange i en epost til VG.

- NSM fører og avlegger sitt regnskap etter kontantprinsippet, altså basert på innbetalinger og utbetalinger i regnskapsåret. Det var i perioden 1. januar-31. desember 2022 ingen kontantstrømmer i regnskapet som kunne henføres til låneavtalen knyttet til investeringer og sikringstiltak for Snarøyveien 36, skriver han.

IKKE INFORMERT: NSM opplyste aldri om lånet på 200 millioner kroner, ifølge Riksrevisjonen. Her ved riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
IKKE INFORMERT: NSM opplyste aldri om lånet på 200 millioner kroner, ifølge Riksrevisjonen. Her ved riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer

Fredag måtte NSM-direktør Sofie Nystrøm gå på dagen, da det ble klart at NSM har tatt opp et ulovlig lån på 200 millioner kroner.

Mener Økokrim må på banen

Jussprofessor Mads Andenæs ved UiO har tidligere sagt at i denne saken må det undersøkes mulige brudd på grunnlov og lov, reglene om inngåelse av det offentliges leiekontrakter, offentlige innkjøp, statsstøtte og regnskap og rapportering.

- Og nå kommer vi stadig klarere inn på straffeområdet. Da må Økokrim inn og vurdere om det er forhold de må etterforske, sier Andenæs til Børsen.

Han viser til at Økokrimsjef Pål Lønseth har sagt at de «følger saken tett».

Børsen sendte tirsdag en henvendelse til Økokrim for å høre om det er aktuelt å åpne en etterforskning av saken.

- Økokrim følger til enhver tid med det som fremkommer i offentligheten. Vi følger saken tett og har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, sier Lønseth til Børsen.

Ifølge Andenæs vil Riksrevisjonens pressemelding utvilsomt skjerpe Økokrims oppmerksomhet.

- De må se hva slags informasjon som er tilbakeholdt og hvordan. Her er det først NSMs plikter det er snakk om, og hvordan disse er oppfylt kan få en strafferettslig side. Jo mer vi får vite, desto mer problematiske blir forholdene på den private siden, altså Norwegian Property.

- Nå må det undersøkes om de har bidratt til omgåelser eller direkte grunnlovs- eller lovbrudd. Jeg mener at på både på NSM og Norwegian Propertys side blir forholdene stadig mer alvorlige og graverende.

  • Børsen har lagt fram disse utspillene overfor Norwegian Property-sjef Bent Oustad, som foreløpig ikke har svart konkret på dem.

- Alle avtaler er lovlige

Børsen var tidligere tirsdag i kontakt med administrerende direktør Bent Oustad, som oppga at han ikke ønsker å gå i detaljer på nåværende tidspunkt, men forklarer at han ser fram mot den varslede granskingen.

- Jeg ser mer og mer fram til at alle fakta kommer på bordet. Som jeg har sagt, så er våre avtaler lovlige. Vi vil bidra med alle spørsmål og har god kommunikasjon med NSM og Justis- og beredskapsdepartementet, sa Norwegian Property-sjef Oustad.

Oustad sa til Børsen i går at det er mye spekulasjoner i media. Han sier de vil bidra i den eksterne granskningen som justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har varslet.

- Vi skal bidra med svar der, og skal kommentere når alle fakta er på bordet. Vi har fakta på vår side, sa han.

Børsen har henvendt seg til NSM, som bekrefter å ha sett pressemeldingen, og vil svare på et seinere tidspunkt.

- Blant de mest alvorlige

På spørsmål om hvorfor den angivelige utelatelsen fra regnskapet er alvorlig, sier Andenæs:

- Å holde tilbake informasjon man er pliktig å gi Riksrevisjonen, er blant de mest alvorlige forhold i norsk forvaltning.

- Riksrevisjonen vil nå måtte se nøye på saken om NSMs nye hovedsete. Det neste blir å finne ut om det er andre forvaltningsorganer med liknende ukultur.

Riksrevisjonens beskjed er «svært alvorlig», mener Rødts Seher Aydar.

- NSM har ikke bare inngått en ulovlig låneavtale, men de har også hemmeligholdt den ovenfor Riksrevisjonen og dermed også for offentligheten.

- Denne saken blir mer alvorlig for hver dag som går. NSM har brutt sine plikter og holdt tilbake viktig informasjon. Nå blir vår viktigste oppgave å komme til bunns i denne saken.