Aksjeekspert om Sindre Finnes' liste:

- Stemmer ikke

Aksjeekspert Robert Næss påpeker en rekke uoverensstemmelser i lista over Sindre Finnes' aksjehandler.

Kommentator i Dagbladet Martine Aurdal er ikke imponert over tidslinja som Høyre og Erna Solberg la fram tirsdag kveld. Video: Dagbladet TV Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Erna Solberg drøyde til over valget med lista over ektemannens aksjehandler, fordi hun ikke ville «gi ut noe halvveis».

Likevel har Nordeas investeringsdirektør Robert Næss funnet en rekke opplysninger som han mener ikke går opp, om drøyt halvparten av selskapene som Solbergs ektemann Sindre Finnes handlet aksjer i.

Det dreier seg om manglende samsvar mellom opplysninger på Finnes' liste og Aksjonærregisterets opplysninger om hvilke aksjer Finnes eide.

- Går ikke opp

- Jeg har funnet 33 aksjer der det går opp, og 39 der det ikke går opp, sier Næss til Børsen.

Han tilføyer at noen av disse kan forklares med handler utenfor tidsperioden.

FANT HULL: Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss. Foto: Nordea
FANT HULL: Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss. Foto: Nordea Vis mer

«Det er ikke forsvarlig for Finnes – eller meg – fortløpende å svare ut detaljspørsmål i saken med nødvendig presisjon og etterrettelighet som samtidig ivaretar Finnes grunnleggende rettssikkerhet», skriver Sindre Finnes advokat Thomas Skjelbred til Børsen.

Han skriver at manglende etterrettelighet må ses i lys av tidspresset og Finnes' emosjonelle situasjon (se hele svaret i slutten av artikkelen).

- Meningsløst

Nå har Robert Næss gått gjennom hele lista over Finnes' handler i aksjer og finansielle instrumenter i Erna Solbergs regjeringsperiode. Han er slått av både hvor mye Finnes handlet, og at han gjorde det så godt.

- De fleste som holder på med disse instrumentene og handler så mye, greier å surre det til, slik at de taper masse penger, sier Næss.

GÅR IKKE OPP: Sindre Finnes' aksjeoversikt går ikke opp, mener Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea. Foto: Lars Eivind Bones
GÅR IKKE OPP: Sindre Finnes' aksjeoversikt går ikke opp, mener Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea. Foto: Lars Eivind Bones Vis mer

Noe han raskt oppdaget, var at den oppgitte gevinsten på 1,8 millioner kroner, i praksis ikke kan ettergås.

En grunn til det, er at den eller de som laget lista, ikke har tatt med kjøps- og salgsbeløpene. Næss skjønner ikke hvorfor.

- Tar du en utskrift av disse handlene, får du med beløpet. Det er bevisst fjernet, hevder han.

Fordi klokkeslettet for kjøp og salg mangler, har han prøvd å kontrollregne den oppgitte gevinsten ved å bruke børsens daglige sluttkurser.

- Går ikke opp

Men også da har han støtt på vanskeligheter, i form av betydelige uoverensstemmelser mellom Finnes’ oppgitte kjøp og salg, og aksjonærregisterets opplysninger om aksjebeholdningen ved årets utløp.

- Finnes har handlet i rundt 70 ulike aksjer, pluss en haug med derivater. Av aksjene er det rundt halvparten som ikke går i null, sier Næss.

Sagt med andre ord: Finnes' opplysninger om kjøp og salg i den lista kona Erna Solberg la fram, stemmer ikke med det antallet aksjer aksjonærregisteret viser at han eide ved årets begynnelse og slutt.

- Stemmer ikke

Blant selskapene hvor Næss har funnet uoverensstemmelser, er Siem Offshore, Next Biometrics, Schibsted, Idex og Nekkar.

For eksempel skriver han til i en epost til Børsen at det for Idex i 2021 er oppgitt et nettokjøp på 180 000 aksjer - mens aksjonærregisteret viser 90 000 aksjer ved utgangen av året.

«Så enten mangler det salg av 90 000 aksjer, eller det er oppgitt for mye kjøp», skriver Næss.

Idex Biometrics ASA utviklerer sensorer for elektronisk lesing av fingeravtrykk, til bruk i biometri.

Sindre Finnes' aksjehandler

Mens kona var statsminister omsatte Sindre Finnes aksjer for over 100 millioner kroner. Under kan du se sakens tidslinje, når han kjøpte og solgte mest og de ulike transaksjonene.

Høyres tidslinje

Her er Høyres tidslinje over hva som skjedde når rundt aksjekjøpene til Finnes.

30.8.2023

Høyre mottar kl. 19.54 en henvendelse fra E24 med flere spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene blir besvart dagen etter, torsdag 31. august. Svaret baserte seg på det Sindre Finnes tidligere har fortalt til Erna Solberg og Statsministerens kontor om at Finnes begrenset sin aktivitet i aksjemarkedet og fulgte kravene til aktsomhet i årene hun var statsminister slik at Solberg hadde tilstrekkelig informasjon om hans aksjer til å vurdere egen habilitet.

31.8.2023

Klokken 20.52 publiserer E24 saken “Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer da Erna Solberg var statsminister”.

1.9.2023

Høyre mottar kl. 10.31 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister, om hun meldte Finnes’ handler videre til Statsministerens kontor, og om E24 kunne få innsyn i habilitetsvurderinger som omhandler Finnes’ aksjeeierskap.

1.9.2023

Spørsmålene fra E24 blir besvart samme dag, men det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg noen grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

4.9.2023

Høyre mottar kl. 10.07 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister.

4.9.2023

Ettersom Solberg var på reise, blir spørsmålet fra E24 besvart onsdag 6. september. Solberg svarer at hun til enhver tid hadde tilstrekkelig informasjon om hvilke selskaper og bransjer Sindre Finnes hadde aksjer i til å kunne vurdere egen habilitet eller be om ytterligere informasjon dersom det skulle være nødvendig for å vurdere habiliteten. Det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

6.9.2023

Høyre mottar kl. 10.40 ytterligere en henvendelse fra E24 med spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. I henvendelsen presenterer E24 en liste med 22 kortsiktige handler som er gjort i løpet av de fire siste månedene Erna Solberg var statsminister.

6.9.2023

Erna Solberg blir forelagt henvendelsen fra E24 på ettermiddagen. Fordi hun er opptatt, blir det avtalt at Høyres pressesjef kontakter Sindre Finnes på hennes vegne. Finnes oppgir at det kun var i disse fire månedene i 2021 at han hadde gjenopptatt kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i. Solberg aksepterer forklaringen og vurderer at selskapene på listen fra E24 ikke har medført at hun har vært inhabil. Henvendelsen besvares derfor i tråd med dette.

6.9.2023

E24 publiserte samme kveld, rett i forkant av partilederdebatten på TV 2, en sak om at Sindre Finnes hadde foretatt 22 konkrete handler de siste fire månedene Erna Solberg var statsminister.

7.9.2023

Torsdag morgen gjentar Finnes overfor Solberg at det kun var i de fire månedene i 2021 at han hadde drevet med kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i.

7.9.2023

Ettersom de 22 handlene som E24 omtalte, var nye opplysninger for Erna Solberg, får hun gradvis en dårlig følelse gjennom torsdagen. Hun foretar seg imidlertid ikke noe torsdag 7. september, ettersom hun velger å tro at forsikringen hun har fått fra Finnes dagen før stemmer – og som han gjentok for henne torsdag morgen.

7.9.2023

Om kvelden får Solberg et spørsmål fra E24 om når Sindre Finnes gjenopptok den kortsiktige aksjehandelen. De ber også for første gang om en komplett liste over Sindre Finnes’ aksjehandler i perioden Erna Solberg var statsminister.

8.9.2023

Fredag formiddag tiltar Erna Solbergs dårlige følelse knyttet til Finnes’ forklaringer.

8.9.2023

Fra Stavanger ringer hun til Sindre Finnes ca. kl. 12.15. I samtalen med Finnes viser Solberg til at de 22 handlene som E24 omtalte var helt ny informasjon for henne, og at hun er usikker på om hun kan stole på forklaringene Finnes har kommet med så langt. Finnes bekrefter at han har handlet mer enn de 22 handlene som så langt har blitt kjent, men Solberg får ikke inntrykk av at det er snakk om mange flere handler og at disse vil gjøre hennes habilitetsvurderinger som statsminister uriktige.

8.9.2023

I telefonsamtalen ber hun Finnes om å lage en oversikt over alle transaksjoner han har foretatt på aksjemarkedet gjennom hennes tid som statsminister. Dette kommuniseres også til E24.

8.9.2023

Finnes bekrefter at han skal lage en slik oversikt og at han vil gå i gang med å innhente informasjon umiddelbart. Han gjør oppmerksom på at det kan ta noe tid, ettersom det er informasjon som skal hentes inn om forhold som ligger opp til ti år tilbake i tid.

8.9.2023

Erna Solberg intervjues av NRK ca. kl. 15.30. Hun blir spurt om omfanget av Sindre Finnes aksjehandler. Hun svarer at omfanget er større enn det hun har vært kjent med, og at hun derfor har bedt om en full oversikt.

8.9.2023

Erna Solberg ringer Finnes kl. 18.03 for å forsikre seg om at han er i gang med arbeidet. Hun understreker overfor ham at oversikten må være komplett og korrekt.

8.9.2023

Finnes spør i telefonsamtalen om det kan holde å lage en oversikt over handler over en viss verdi. Dette avslår Solberg, og mener at det må lages en helhetlig, komplett og korrekt liste.

8.9.2023

Om kvelden 8. september er Sindre Finnes’ aksjehandler hovedsaken på NRK Dagsrevyen. Erna Solberg sier i sendingen at de nye opplysningene viser at omfanget av Finnes aksjehandler mens hun var statsminister er større enn det hun har vært kjent med. Hun legger imidlertid til at ingen av de nye handlene som har blitt kjent på dette tidspunktet har medført inhabilitet.

10.9.2023

Søndag kveld er første gang Finnes og Solberg er fysisk samme sted etter konfrontasjonen fredag. Solberg spør Finnes hvordan det går med oversikten, og om han har noe nytt å dele. Finnes svarer at arbeidet er godt i gang, men han sier at han ikke har mer å dele, og at han nå får hjelp av sin venn John Christian Elden til å sørge for at oversikten blir korrekt.

11.9.2023

Høyre mottar kl. 15.24 på valgdagen en henvendelse fra E24 om at Sindre Finnes gjorde 72 transaksjoner i selskapet Nekkar fra midten av mai 2020 til slutten av september 2021. De spør om det har blitt gjort en habilitetsvurdering av Solberg i forhold til Nekkar.

11.9.2023

Høyres pressesjef svarte E24 at Nekkar var blant selskapene Erna i utgangspunktet var oppmerksom på, som følge av at hennes søster var styremedlem der. Dermed måtte hun vurdert sin habilitet dersom det kom en sak knyttet direkte til dette selskapet. Saken ble publisert neste dag.

12.9.2023

Erna Solberg blir intervjuet av TV 2, E24 og flere andre medier på ettermiddagen, hvor hun viser til at arbeidet med oversikten pågår, men at hun vil vente til hun har sett den helhetlige oversikten fra Finnes før hun kommenterer saken ytterligere.

12.9.2023

Sindre Finnes forteller Solberg tirsdag kveld at han har samlet sammen det meste av relevant informasjon, men at han ikke har klart å lage en samlet oversikt. Hun får se deler av denne dokumentasjonen tirsdag kveld, og tar initiativ til et møte onsdag 13. september om morgenen der Finnes må legge frem alle dokumentene for Solberg og hennes medarbeidere slik at det kan lages en helhetlig oversikt. Deler av dokumentasjonen sendes på epost til Solbergs nærmeste medarbeidere sent denne kvelden.

13.9.2023

Onsdag 13. september om morgenen møter Sindre Finnes på Høyres Hus med en rekke dokumenter i ulike formater (digitalt og fysisk) og fra ulike kilder. I møtet deltar Erna Solberg, Sindre Finnes, Lars Øy, Cato Husabø Fossen og Jenny Clemet von Tetzschner.

13.9.2023

Finnes forteller at transaksjonslisten på hans VPS-konto kun går tilbake til 2019, og at alle opplysninger fra før dette er hentet ut manuelt fra bank og ligningspapirer.

13.9.2023

Erna Solberg ber sine medarbeidere hjelpe Sindre Finnes med å lage en samlet oversikt slik at det er mulig å danne seg et helhetlig bilde. Lars Øy går i gang med dette arbeidet.

13.9.2023

På ettermiddagen onsdag blir Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug kontaktet av Jenny Clemet von Tetzschner og Cato Husabø Fossen. De varsler ham om saken som vil komme. Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich, blir varslet av Solberg.

13.9.2023

Arbeidet med oversikten tar hele dagen, og oversikten var klar sent om kvelden. For første gang blir det klart at Sindre Finnes’ aktivitet utgjør over 3600 handler.

14.9.2023

Torsdag 14. september orienterer Erna Solberg arbeidsutvalget i Høyre om saken, og hun varsler at hun vil innkalle til en pressekonferanse fredag 15. september om morgenen.

14.9.2023

I løpet av 14. september gjør Erna Solberg en overordnet gjennomgang av transaksjonene, og slår fast at det er for stort omfang til å gjennomgå alle beslutninger som regjeringen har fattet med sikte på å avklare hennes habilitet.

15.9.2023

Kl. 0830: Erna Solberg innkaller til pressekonferanse kl. 0930.

15.9.2023

Kl. 0930: Pressekonferansen holdes, oversikten over Sindre Finnes’ aksjehandler sendes samtidig til pressen.

15.9.2023

Filen som er delt med pressen er den eneste samlede oversikten Høyre har. De dokumenter som Sindre Finnes overleverte i forbindelse med utarbeidelse av oversikten 13. september er returnert da de inneholder betydelige mengder personopplysninger. Finnes må selv avgjøre hvorvidt disse enkeltdokumentene skal deles med pressen.

15.9.2023

Kl. 1230: Erna Solberg orienterer Høyres sentralstyre om saken.

Et annet eksempel er Nekkar-aksjen.

«I aksjonærlisten for 2021 har han ingen aksjer igjen. Det skulle innebære et salg på 40 000 aksjer hvis aksjonærlisten var riktig. Men, han har solgt 120 000 aksjer. Dermed stemmer ikke antallet her heller. Enten er det feil i de oppgitte transaksjonene eller så mangler det noen transaksjoner», skriver Næss.

Selskapet Nekkar utvikler og leverer lastehåndteringsutstyr og andre tjenester for maritim og offshore industri.

- Store utslag

- Hvor store utslag kan dette ha gitt i utregningen av tap og gevinst?

-Det gjør lite utslag i hvor mye han har handlet for. Når det gjelder gevinst, gjør det at det blir veldig vanskelig å beregne det. Selv om det bare er et par prosent av handlene, kan det være store kronebeløp. Siden kjøp og salg ikke går opp, må du gå inn og anslå de manglende aksjene, og enten gjette på at det er en dobbeltføring eller anta at han har kjøpt dem før eller etter, eller har glemt noe, sier Næss.

- Så selv om dette gjør lite utslag i beregningen av hvor mye han har handlet for, kan det likevel få store utslag i beregningen av tap og gevinst?

- Absolutt, der får det store utslag.

- Er gevinsten i det hele tatt mulig å regne ut, med hullene du har funnet?

- Da må du gjette. Du vet ikke om det er et salg som mangler, eller et kjøp for mye, så da må du bare ta en beslutning om en av delene og ta kursen i begynnelsen eller slutten eller midten av dagen. Da blir det fort store avvik. Og uansett er det store avvik, fordi han er daytrader og vi aner ikke hva han betalte. En revisor ville sagt at det er umulig å anslå gevinsten, sier Næss.

- Kjappere levert

Han antar at feilene kan ha oppstått under prosessen med å «klippe og lime» opplysningene fra Finnes' kontoer i de fire finansinstitusjonene han har handlet gjennom, inn i lista over hans aksjehandler som Erna Solberg la fram på en pressekonferanse.

- Erna Solberg sier at de drøyde over valget med å legge fram lista, fordi de ikke ville legge fram noe halvveis. Hva tenker du om det?

- Dette er egentlig en liste som virker litt kjappere levert. Jeg tenker mer noen timer enn en uke, sier Robert Næss.

Han synes det er meningsløst at prisen ikke er oppgitt, i lista over Finnes' aksjehandler.

- Hvis du skal sjekke om din ektefelle har brukt for mye på klær, og så får du en liste med «to bukser, tre bluser, to par sko», blir det helt meningsløst å gjøre det uten å få oppgitt verdi. Egentlig er det uinteressant. Det som er interessant, er hvor mye penger du har brukt, ikke antall som i disse aksjelistene. Noen koster 10 øre, andre 1000 kroner, sier Næss.

Finnes' advokat svarer

Finnes' advokat Thomas Skjelbred skriver til Børsen at han vil bistå Finnes med å utarbeide nødvendig oversikt og svar dersom Økokrim eller andre offentlige instanser ønsker det.

«Finnes har et ønske om å bidra til at alle fakta han rår over blir kjent for de instanser som måtte undersøke saken, men det vil ta tid.

Det er fortsatt, så langt jeg kjenner saken og ut i fra det som er rapportert i media, ingen indikasjoner på at noen av Finnes sine aksjehandler er basert på innsideinformasjon eller andre uregelmessigheter.

Som jeg har sagt tidligere, vil det etter mitt syn være Økokrim som har myndighet og kompetanse til å etterforske denne saken og med tilstrekkelig grad av rettssikkerhetsgarantier. Jeg ber om forståelse for at den menneskelige belastningen er for stor. Finnes vil ikke i nærmeste fremtid stille til noen intervjuer, og han ber om at privatlivets fred blir respektert.

Finnes har forståelse for at media stiller spørsmål til hans ektefelle om forhold som for alle andre mennesker må kunne ansees å tilhøre privatlivet mellom to ektefeller. Finnes selv ønsker ikke å bidra i en slik offentlig diskusjon», skriver Skjelbred til Børsen.

Vi bryr oss om ditt personvern

Børsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer