Corona

Stengt grense: - Forbannet

- Det er mye frustrasjon og stor bitterhet. Våre svenske kolleger betaler skatt til Norge, men står på bar bakke når de nektes å møte på jobb, sier klubbleder i hjørnesteinsbedrift i grensebyen Halden.

KRISE: Hans Petter Bærem er hovedtillitsvalgt ved Nexans, som med 850 ansatte er en hjørnesteinsbedrift i Halden. - Dette er i ferd med å bli et kjempeproblem, sier han om stengt grense som hindrer svenske dagpendlere å møte på jobb. Foto: Privat
KRISE: Hans Petter Bærem er hovedtillitsvalgt ved Nexans, som med 850 ansatte er en hjørnesteinsbedrift i Halden. - Dette er i ferd med å bli et kjempeproblem, sier han om stengt grense som hindrer svenske dagpendlere å møte på jobb. Foto: Privat Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

- Jeg er rettsløs. Etter å ha jobbet 20 år på norsk side av grensen, og betalt skatt til Norge i alle disse åra, så sitter jeg nå helt uten rettigheter. Ikke har jeg lov til å dra på jobb, og ikke har jeg noe sted å søke om dagpenger.

Fredrik Åhstrøm er mildt sagt oppgitt. Han er en av 6000 svenske statsborgere som dagpendler til jobb i Norge. Så lenge grensa er åpen, vel å merke.

STENGT: Politi og Hemevernet passer på grensa mellom Norge og Sverige ved Svinesund. Foto: Vidar Ruud, NTB
STENGT: Politi og Hemevernet passer på grensa mellom Norge og Sverige ved Svinesund. Foto: Vidar Ruud, NTB Vis mer

For med unntak av svensker som jobber i samfunnskritiske funksjoner i Norge, sitter samtlige av disse dagpendlerne nå coronafast i hjemlandet etter at grensen mellom de to landene ble stengt natt til 29. januar.

Det rammer bedriftene de jobber i - og det merkes på lønnskontoen.

Flytende, men kritisk

Åhstrøm og 38 andre svensker bor i hjemlandet samtidig som de jobber ved kabelfabrikken Nexans i Halden. Flere av dem har spesialiserte oppgaver i den høyteknologiske produksjonen - og kan ikke uten videre erstattes.

- Vi holder oss flytende. Men det er kritisk, sier administrerende direktør i Nexans Norway, Ragnhild Katteland, til Børsen.

Etter at grensa stengte helt, har bedriften blant annet hentet inn pensjonister for å holde hjula i gang.

- De løsningene vi har for å få det til å gå rundt, er ikke varige løsninger. Fortsatt stengt grense kan få store konsekvenser for oss.

- Hva slags konsekvenser?

- Det kan bli driftskritisk. Det er ikke mulig å holde produksjonen i gang uten folk i fabrikken, understreker Katteland.

Rammer hardt

Nexans står ikke i noen særstilling.

Konsekvenser av stengt grense kom inn som et ekstra spørsmål i NHOs siste medlemsundersøkelse, som ble tatt opp 2. til 9. februar, altså den første uka etter at grensa mellom Norge og Sverige stengte helt.

- Blant de av våre medlemsbedrifter som har utenlandsk arbeidskraft, sier sju av ti at innreiserestriksjonene får konsekvenser for dem, sier NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid til Børsen.

- Mer enn hver fjerde bedrift, 26 prosent, sier at det blir forsinkelser i produksjonen. Og blant bedrifter med over 100 ansatte, melder hele 43 prosent om forsinkelser i pågående prosjekt, tilføyer Almlid.

ET SKREKKSCENARIO: Dette er statsminister Erna Solbergs tre scenarier rundt håndteringen av coronapandemien. Video: Regjeringen Vis mer

Han advarer om alvorlige ringvirkninger.

- Store virksomheter, som altså er mest rammet, har gjerne flere underleverandører, kunder og forbindelser som kan bli rammet av forsinkede leveranser. Og dersom de må ta ned produksjonen, kan vi også komme til å se permitteringer av norske ansatte ved de samme bedriftene, sier Almlid.

Oppblomstringen av den muterte covid-19-varianten var den utløsende årsaken til at grensa til Sverige ble stengt. Almlid sier NHO har stor respekt for de smittevernfaglige begrunnelsene.

- Vi har ingen kompetanse til å mene noe om de ulike smitteverntiltakene som sådan. Og våre bedrifter har stor interesse av å holde smitten nede. Men det vi får tilbakemeldinger om av konsekvenser for virksomhetene, tilsier at man må se på unntak og dispensasjoner der det kan gjøres smittevernfaglig sikkert. Et alternativt til at det er stengt, er at det er strengt, sier Almlid.

- Urforbannad

Hans Petter Bærem er hovedtillitsvalgt ved Nexans, som med sine 850 ansatte er en hjørnesteinsbedrift i grensebyen Halden.

- Dette er i ferd med å bli et kjempeproblem. Vi har veldig mye å gjøre om dagen, og vi har fra før av ansatte i karantene, så det er egentlig krise i utgangspunktet. Så kom beslutningen om stengt grense på et døgns varsel. Det slo ned som ei bombe, sier Bærem.

Sveriges statsepidemiolog, Anders Tegnell, om corona-situasjonen i Sverige. Vis mer

Han har brukt mye tid på å følge opp svenske kolleger etter at grensa stengte.

- Bedriftens lønnsplikt bortfaller når folk ikke møter på jobb, men det er regjeringa som har bestemt at de ikke får lov. Så de er veldig frustrerte og bitre på den norske regjeringa. Eller for å si det på godt svensk: De er urforbannad, sier Bærem til Børsen.

Sverige-bosatt Nexans-medarbeider Fredrik Åhstrøm sier det slik:

- Jeg har en datter, jeg har huslån og jeg har bil. Regningene stopper ikke å komme selv om den norske regjeringa forbyr meg å reise til jobben. Heldigvis har Nexans gitt beskjed om at de vil betale ut lønn de første fjorten dagene, noe de skal ha all ære for. Men jeg etterlyser en plan fra den norske regjeringa.

- Dette er et nødrop til norske myndigheter, fastslår Nexans-klubbleder Bærem, og utdyper:

- Våre svenske kolleger pendler hver dag til jobb i Halden. De har betalt skatt til Norge i alle år, som jo blant annet skal gi tilgang på sykepenger og dagpenger. Likevel er det ingen avklaring om kompensasjon, tvert om blir våre grensependlere overlatt til seg selv, sier Bærem.

- Jeg er forferdet

LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik forteller om flere møter på sentralt hold med LO, NHO og Arbeids- og sosialdepartementet etter at grensa ble stengt. Så langt uten noen form for avklaring for svenske dagpendlere.

- De som rammes står i en fortvilt situasjon. Jeg er forferdet over at det ikke var noen plan for denne gruppen før grensen ble stengt. Departementet har foreslått permitteringer, noe som blir feil på alle mulige måter, sier Hessen Følsvik.

KRITISK: LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik er forferdet over at grensa ble stengt uten at regjeringen hadde noen plan for dem som rammes direkte. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
KRITISK: LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik er forferdet over at grensa ble stengt uten at regjeringen hadde noen plan for dem som rammes direkte. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Vis mer

Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, deler LOs vurdering av at stengt grense ikke åpner for permittering som virkemiddel.

- Permittering forutsetter midlertidig bortfall av oppdrag for bedriften. Det er ikke situasjonen når det er forhold knyttet til den ansatte som er utfordringen. Og her er det myndighetene som har pålagt arbeidstaker restriksjoner som gjør at vedkommende ikke kommer seg på jobb, sier Melsom.

Dessuten er permittering et frivillig tiltak for bedriften, minner hun om.

UEGNET: Arbeidslivsdirektør i NHO, Nina Melsom, avviser at permitteringer kan brukes for å sikre lønn for svenske dagpendlere som nektes å stille på jobb. Foto: Terje Bendiksby / NTB
UEGNET: Arbeidslivsdirektør i NHO, Nina Melsom, avviser at permitteringer kan brukes for å sikre lønn for svenske dagpendlere som nektes å stille på jobb. Foto: Terje Bendiksby / NTB Vis mer

- Ingen kan pålegge en bedrift å permittere. Så selv om LO og NHO skulle bli enige om å endre Hovedavtalen og permitteringsregelverket, ville man risikere forskjellsbehandling. Noen bedrifter kan tenkes å permittere og slik utløse rett til dagpenger for arbeidstakere, mens andre arbeidsgivere ikke gjør det. For med to eller fjorten dagers varslingsplikt og ti dagers lønnsplikt, er det ikke gitt at alle bedrifter ser seg i stand til å ta den kostnaden, sier Melsom.

- Opp til partene

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet, sa i forrige uke til fagforeningsmediet Arbeidsmengden at ansvaret for å finne en løsning ligger hos bedriftene og de ansatte.

- Det er opp til partene i arbeidslivet å vurdere endringer i permitteringsreglene, siden adgangen til å permittere ikke er lovfestet, men går fram av tariffavtaler og ulovfestet rett basert på disse avtalene, sa Einan.

Både LO-nestleder Hessen Følsvik og NHO-direktør Melsom bekrefter overfor Børsen at samme beskjed er gitt dem i dialogen og møtene med departementet.

Strenge tiltak

Utbruddet av den muterte og langt mer smittsomme britiske varianten av coronaviruset i Halden har så langt smittet over 100 personer i byen.

ISHALL: Dette sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad om hvor coronaviruset ser ut til å trives. Vis mer

Og mens Norge nå alt i alt ser ut til å ha flat smittekurve, er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til spredningen av muterte varianter av viruset.

Nexans-direktøren mener likevel at dette er håndterbart:

- Vi forstår selvfølgelig alvoret i situasjonen. Smitte i fabrikken vil gi store konsekvenser for oss, og ikke minst for den enkelte ansatte. Så vi gjør alt vi kan: Vi utfører nødvendige tester, vi har munnbindpåbud i fabrikken og en rekke andre tiltak som er strengere enn både nasjonale og lokale retningslinjer. Gitt denne typen smittehåndtering, mener jeg det må være mulig å tillate dagpendling over grensen, sier Nexans-direktør Katteland.

Begynner å haste

Nina Solli, regiondirektør for NHO i Viken og Oslo, istemmer.

- Vi er veldig opptatt av at vi ikke skal få mer smitte, for det vil også ramme bedriftene våre. Men vi har sett at for dem som dagpendler, har det fungert veldig greit med daglig test på grensa. Utfordringen har vært at noen har kjørt forbi, men vi mener at dette kan løses ved at alle testes, sier hun til Børsen.

Solli har løpende dialog med en rekke bedrifter i grenseområdene som melder om tilsvarende utfordringer som Nexans.

- Kort oppsummert sier de at de klarer å holde det gående rundt halvannen ukes tid. Så blir det kritisk. Det begynner med andre ord å haste, sier hun.

- I tillegg er det flere industribedrifter som har behov for å få inn ekspertise fra utlandet til service og vedlikehold av maskiner og utstyr. Så vi er veldig bekymret for ringvirkningene dersom dette varer ut over to uker, tilføyer Solli.

Uverdig situasjon

LOs regionleder i Viken og Oslo, Ulf Lervik, oppsummerer det hele slik:

- Det er svært mange på svensk side som ikke kommer seg over grensa og til sine jobber i Norge. De opplever stor utrygghet både for egen inntekt og for arbeidsplassen sin. Vi mener at staten må stille opp og komme med kompensasjon til bedriftene, slik at de kan betale ut lønna. Det burde egentlig være en ganske greis sak å ordne opp i.

- MÅ VÆRE KLARE GRENSER: Fredag 29. januar la regjeringa fram sin nye, økonomiske krisepakke. Arbeiderpartiet-leder Jonas Gahr Støre mener dette mangler. Video: Dagbladet TV Vis mer

- Dette er jo svenske statsborgere bosatt i Sverige. Burde ikke svenske myndigheter ta dette ansvaret?

- Når du jobber i Norge, er du innmeldt i det norske trygdesystemet. Det er norske myndigheter som har stengt ned muligheten for disse menneskene for å komme på jobb. Det er en uverdig situasjon å bli utestengt fra bedriften og ikke vite om du har penger til mat og husvære, sier Lervik.

Nexans-direktør Ragnhild Katteland er ikke uenig. Hun sier det slik:

- Jeg kan forestille meg hvor frustrert jeg selv hadde vært om jeg var bosatt i Sverige og ble sittende med denne usikkerheten. Jeg forventer at det er mulig for staten å finne en god løsning for alle.

Vi bryr oss om ditt personvern

borsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer