Putins «skyggeflåte»:

- Svært alvorlig

En fersk rapport viser at tankfartøyene som seiler ut i norske eller nærliggende farvann, stadig blir eldre. Flere frykter for en miljøkatastrofe.

RÅOLJETANKERE: Råoljetankere som seiler ut fra St. Petersburg-geometrien har i snitt blitt 6,3 år eldre siden 2020. Bildet viser råoljetankere som ligger ankret opp ved den russiske havnebyen Nakhodka. Foto: Tatiana Meel / Reuters
RÅOLJETANKERE: Råoljetankere som seiler ut fra St. Petersburg-geometrien har i snitt blitt 6,3 år eldre siden 2020. Bildet viser råoljetankere som ligger ankret opp ved den russiske havnebyen Nakhodka. Foto: Tatiana Meel / Reuters Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Siden vestlige sanksjoner mot russisk olje ble innført, har en jevn strøm av skip sluttet seg til Putins «skyggeflåte». Hver dag frakter over 500 eldre og uforsikrede tankskip russisk råolje og gass til kjøpere rundt i verden, ifølge Politico.

Om lag 12 av disse skipene skal ferdes langs norskekysten til enhver tid.

En fersk rapport Børsen har fått innsyn i, viser at den gjennomsnittlige alderen på tankfartøy som seiler i norske farvann eller i nærliggende farvann, har blitt betydelig høyere de siste åra.

- Det er en slik utvikling vi har fryktet, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, til Børsen.

Han mener situasjonen er alvorlig, og mener vi må være forberedt på at alvorlige hendelser kan oppstå i norske farvann.

HÅVER INN: Skyggeflåten har blitt en av Putins snarveier for å omgå Vestens rigide sanksjonsregime. Foto: Alexei Druzhinin / Kremlin / Sputnik / Reuters
HÅVER INN: Skyggeflåten har blitt en av Putins snarveier for å omgå Vestens rigide sanksjonsregime. Foto: Alexei Druzhinin / Kremlin / Sputnik / Reuters Vis mer

Drastisk økning

I en rapport fra Fiskeridirektoratet og Kystverkets felles analyseenhet kommer det fram at tankfartøyene som seiler ut i Østersjøen fra områder rundt Kaliningrad og St. Petersburg, har blitt langt eldre siden 2020.

Fra 2020 og fram til 16. november 2023 har alderen på disse tankfartøyene økt fra 10,4 år til 14,8 år.

ATOMKOFFERT: 8. april dukket Russlands president opp på begravelsen til en avdødd russisk politiker i Moskva - med seg hadde han en helt spesiell koffert. Video: SHOT / Telegram Vis mer

Alderen på såkalte råoljetankere, som seiler fra terminaler omkring St. Petersburg, har i løpet av samme periode økt fra 8,3 til 14,6 år.

Det tilsvarer en økning på over 75 prosent.

Både Norges Rederiforbund og sjøforsikringsselskapet Gard har tidligere advart mot den økte miljø- og samfunnsrisikoen skyggeflåten utgjør.

Behov for beredskapsplan

Tidligere i år skrev nettstedet TradeWinds at en ulykke fra skyggeflåten er ventet å skje.

Nettstedet viser til at en rekke aktører, ofte med røtter i Midtøsten, er villig til å ta stor risiko ved å investere i eldre tankskip for å frakte russisk olje og gass mot enorm fortjeneste.

Skipene har ofte uklare eierskap, og opererer utenfor lovlige og regulerte kanaler.

LUKSUS: Nye detaljer forteller hva som skal være om bord president Vladimir Putins luksusyacht. Video: FBK, NTB. Reporter: Håvard T-L Knutsen. Vis mer

- Om lag 12 slike skip seiler forbi norskekysten til enhver tid. Rederiforbundet mener at vi må forberede oss på potensielle alvorlige hendelser i våre egne farvann, sier Solberg.

Videre trekker han fram at det videre må utarbeides en plan for hvordan Norge vil håndtere en situasjon med en ulykke eller bistandsbehov der skipet har russisk sanksjonert last, og utilstrekkelig forsikring.

- Norske myndigheter må ha en beredskapsplan ved en ulykke langs norskekysten som omfatter sanksjonert last eller skip, mener han.

- I normal oljevernberedskap vil norske myndigheter trekke på europeiske kapasiteter, men slepebåtberedskap, tungløftefartøy og lignende vil være forhindret i å ta del i aksjoner hvor den rammede part er sanksjonert.

- Medfører stor risiko

Ifølge det maritime analyseselskapet Lloyd's List Intelligence hadde under halvparten av skipene som eksporterte olje ut av Russland forrige måned, gyldig P&I-forsikring.

Akronymet står for «Protection and Indemnity Insurance», som er en spesialisert forsikring som i hovedsak benyttes innenfor sjøfartsindustrien.

- Det vil si at disse skipene ikke er dekket av ansvarsforsikring for redere og befraktere, forklarer Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

- Utilstrekkelig forsikring kombinert med bekymring for at skipene i skyggeflåten ikke har oppdatert klasse som sikrer at de følger gjeldende sikringskrav satt av IMO, medfører stor risiko ved ulykker.

The International Maritime Organization (IMO) er FNs internasjonale skipsorganisasjon.

- Alvorlig

Solberg er sterkt bekymret for at det nå i praksis etableres et todelt shippingmarked.

- Vi ser alvorlig på at vi er i ferd med å utvikle en parallell flåte som ikke har interesse av å følge vestlige standarder. Skipsfarten internasjonalt er avhengig av et felles internasjonalt regelverk som følges opp over samme lest fra flaggstater, kyststater og havnestater, påpeker han.

Mellom 27. november og 6. desember avholdes IMOs generalforsamling. Ifølge Lloyd's List er det ventet at forsamlingen vil diskutere en resolusjon for å håndtere skipspraksisene til «skyggeflåten».

Forsamlingen skal i tillegg avgjøre om Russland skal ekskluderes fra IMO-rådet.

Solberg peker på at IMO alene ikke vil kunne løse denne utfordringen.

- Landene som tar i bruk disse skipene, har et særskilt ansvar. Og land som etablerer og utvikler sanksjonene, må også vurdere de uheldige sidene som kommer av manglende evne til effektivt å håndheve dem, sier han.

- Har god oversikt

Da Børsen tok kontakt med daværende fiskeri- og næringsminister Bjørnar Skjæran om tematikken i september i år, svarte han at det så langt ikke hadde blitt observert en økning i antall eldre tankskip som seiler langs Norskekysten.

Den nye rapporten fra Fiskeridirektoratet og Kystverkets felles analyseenhet viser derimot at dette ikke stemmer.

Børsen har derfor rettet en ny henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet i forbindelse med funnene.

- Norge har god oversikt over tankskip som seiler gjennom våre sjøområder. Trafikken med tankfartøy fra Russland totalt sett gjennom våre sjøområder har gått ned, men vi ser en økning i antall råoljetankere fra Russland ut Østersjøen, sier statssekretær Even Tronstad Sakebakken.

Han viser til at utfordringer knyttet til den såkalte skyggeflåten er på den internasjonale dagsorden, deriblant i IMO, og at Norge deltar aktivt i diskusjonen, samt følger anbefalinger som er støttet i IMO.

- Fiskeri- og havministeren hadde nylig et innspillsmøte med relevante organisasjoner om utfordringene knyttet til skyggeflåten, legger han til.