Medietilsynet:

Tok opp millionlån - får kritikk

Medietilsynet tok opp et lån på 1,2 millioner kroner for å kjøpe møbler. Det opplyste de ikke Kulturdepartementet om.

TOK OPP LÅN: Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, innrømmer at det ble gjort feil da leieavtalen deres ble reforhandlet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
TOK OPP LÅN: Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, innrømmer at det ble gjort feil da leieavtalen deres ble reforhandlet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer
Publisert

Etter at NSMs låneskandale sprakk i desember i fjor, varslet flere departementer at de skulle sjekke etter liknende avtaler i sine egne rekker.

Kulturdepartementets gjennomgang avslørte at Medietilsynet har tatt opp et hittil ukjent millionlån for å kjøpe inn møbler og inventar.

Lånet på 1,2 millioner kroner ble underskrevet tilbake i 2020.

- Behovet for tilpasninger og inventar burde vært løst på en annen måte, sier Medietilsynets direktør Mari Velsand til Børsen.

Kort fortalt

 • Medietilsynet tok opp et lån på 1,2 millioner kroner for å kjøpe møbler uten å informere Kulturdepartementet.
 • Lånet ble tatt opp i 2020 som en del av en omstrukturering fra cellekontor til åpent kontorlandskap.
 • Kulturdepartementet kritiserer Medietilsynet for ikke å ha inkludert møbelkjøpene i den opprinnelige leieavtalen.
 • Medietilsynets direktør, Mari Velsand, innrømmer feil og sier at prosessen burde vært håndtert annerledes.
 • Beskrives som lån

  I desember 2019 reforhandlet Medietilsynet sin leiekontrakt, og fikk redusert arealet på kontorlokalene fra tre til to etasjer. De skulle da gå fra cellekontor til åpent kontorlandskap.

  Dette tiltaket innebar en innsparing på én million kroner årlig, ifølge Velsand.

  - Vi gjenbrukte så mye som mulig av møblene, men endringen krevde noen tilpasninger. Dette behovet ble løst ved å inngå en tilleggsavtale med huseier, forteller hun.

  Resultatet ble et lån på 1,2 millioner kroner. I avtalen er beløpet utformet som et lån med løpetid på fem år, og med en rente på fem prosent.

  Velsand presiserer at kostnadene har blitt dekket innenfor Medietilsynets ordinære budsjett, og at det ikke har blitt bedt om økte bevilgninger.

  Får kritikk av departementet

  Kulturdepartementet godkjente og signerte den opprinnelige leieavtalen i desember 2019. Tilleggsavtalen, som omfatter det kontroversielle lånet, ble signert fem måneder etterpå.

  Departementet ble imidlertid ikke orientert om denne avtalen. Det opplyser kommunikasjonssjef Marius Bakke i Kulturdepartementet til Børsen.

  - Behovet for eventuelle tilpasninger og inventar burde vært avklart og regulert innenfor den ordinære leiekontrakten, påpeker han.

  Ifølge Bakke vil beløpet på 370 000 kroner som gjenstår på lånet, nå bli innfridd.

  - Burde vært gjort annerledes

  Medietilsynets direktør Mari Velsand innrømmer at det ble gjort feil i prosessen.

  - Behovet for tilpasninger og inventar burde vært løst på en annen måte, og tilleggsavtalen skulle vært forelagt departementet, slik hovedavtalen ble, før den ble inngått. Jeg kan dessverre ikke svare på hvorfor dette ikke ble gjort, sier hun.

  Hun forklarer at vedkommende som håndterte saken, ikke lenger er ansatt i Medietilsynet.

  Ifølge Velsand har Medietilsynet gjennomgått og oppdatert både interne retningslinjer, rutiner og organisering på det administrative området etter at avtalen ble inngått for fire år siden.