NSM-skandalen:

Tok vurderingen for gitt

I nylig publiserte dokumenter kommer det fram at Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) forutsatte at Justisdepartementet hadde gjort grundige vurderinger av NSMs leieavtale.

KRITISK: I et brev datert 20. juni 2022 skriver Justisdepartementet at NSMs redegjørelse av leiekontrakten tok «unødig lang tid». Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
KRITISK: I et brev datert 20. juni 2022 skriver Justisdepartementet at NSMs redegjørelse av leiekontrakten tok «unødig lang tid». Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Mandag ettermiddag ble nye dokumenter publisert på Regjeringens nettsider i forbindelse med NSM-saken.

I et brev datert 13. juni 2022 kommer det fram at Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har tatt det for gitt at Justisdepartementet (JD) har gjort grundige vurderinger av infrastrukturen i bygget, samt risikoen ved å leie av en privat aktør.

Ba om risikovurdering

Den 13. juni sendte Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) et brev til Justisdepartementet (JD). Dette var et svar på JDs brev fra 16. mai samme år, der de forela saken for KDD.

I dokumentet kommer det fram at Statsbygg ba JD om å vurdere risikoen ved at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ville inngå leieavtale i det private markedet.

- KDD forutsetter at JD har gjort en grundig vurdering av om det er kritisk infrastruktur i bygget, og risiko ved å leie i det private markedet, står det i dokumentet.

Et punkt som KDD samtidig stiller seg spørrende til, er JDs vurdering av at NSM ikke har kritisk infrastruktur i sine lokaler.

De foreslår videre at det bør stilles vilkår i en eventuell leiekontrakt som gjør at et framtidig eierskifte av eiendommen ikke vil skape utfordringer for NSMs arbeid.

Varslet om regelbrudd

Det kommer også fram at NSM ikke har brukt Statsbygg som rådgiver i hele prosessen. Siden 1. mars 2020 har dette vært obligatorisk praksis for anskaffelser av lokaler på over 30 millioner kroner.

Justisdepartementet ble varslet om regelbruddet den 24. mai 2022, ifølge dokumenter Børsen har fått innsyn i. Dette er også omtalt av Filter Nyheter.

- Man kan ikke se bort ifra at NSM kunne fått tilbud med bedre resultat på kriterier som pris og areal dersom Statsbygg hadde vært rådgiver for anskaffelsen før den ble utlyst, står det i brevet.

- Unødig lang tid

20. juni i fjor sender Justisdepartementet et svar til NSM, der de aksepterer at leieavtalen inngås på visse vilkår. Ifølge Regjeringens tidslinje om saken hadde NSM på dette tidspunktet allerede signert leieavtalen med utleier.

I brevet kommer det fram at Justisepartementet opplever at NSM har brukt lang tid på å avklare og forelegge saken for departementet.

- JD opplever at denne prosessen har tatt unødig lang tid og at det til tider har vært krevende å få forståelse for departementets dokumentasjonsbehov gitt i oppdraget fra 2020, heter det i brevet.

- En konsekvens av dette er at det ble et veldig hastverk på slutten og en mer kritisk tilbakemelding fra KDD og Statsbygg enn nødvendig.