Totalslakt av Norges Bank

Julie Brodtkorb refser styret i Norges Bank for måten de har håndtert ansettelsen av ny oljefondsjef på.

Sentralbanksjef Øystein Olsen møtte mandag til høring i Stortingets finanskomité om ansettelsen av ny sjef for Oljefondet. Reporter: Jon Even Andersen. Video: Elias Kr. Zahl-Pettersen / Dagbladet TV Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

«Brudd på lover, regler og retningslinjer.»

Slik oppsummerte Julie Brodtkorb ansettelsen av miliardæren Nicolai Tangen som ny oljefondssjef da hun møtte til høring på Stortinget mandag.

Uenig med Norges Bank

Tangen ble ansatt som ny sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM) i slutten av mars. NBIM forvalter verdier for over 10 000 milliarder kroner i Statens pensjonsfond - utland, bedre kjent som oljefondet.

Bakgrunnen for høringen er en rapport fra Norges Banks representantskap 27. mai. Representantskapet, som ledes av Julie Brodtkorb, er oppnevnt av Stortinget for å føre tilsyn med Norges Bank.

Et sentralt punkt er mulige interessekonflikter mellom Tangens personlige økonomi, eierskap og investeringer i AKO-fondene, og jobben som oljefondssjef.

Interessekonflikter fortsatt

- Risikoen for interessekonflikter er ikke eliminert, sier Brodtkorb.

- Representantskapet er enig i at Norges Banks hovedstyre har innført tiltak som reduserer risikoen for interessekonflikter. Vår forutsetning var og er at risikoen elimineres. Tiltakene tilfredstiller ikke denne forutsetningen, sier hun til finanskomiteens medlemmer.

I praksis borte

Da sentralbanskjef Øystein Olsen en drøy time etter holdt sin innledning, avviste han den vurderingen.

- Jeg har forståelse for at representantskapet ønsker å fjerne risiko, men styret for all ansvarlig virksomhet må gjøre avveininger mellom ulik type risiko og hensynet til virksomhetens formål. Vi mener nå at vi har klart å demme opp for mulige interessekonflikter. Den er nå, for alle praktiske formål, eliminert, sier Olsen.

Sentralbanksjefen viser til at han mener Tangen «har vist en utrolig sterk motivasjon».

- Blant annet ved å gi bort deler av formuen. Vi var forberedt på at det kunne bli stilt spørsmål, men vi så ikke hele stormen som kom, sier Olsen.

Bekymret for skatteparadiser

Brodtkorbs gjennomgang retter videre kritisk søkelys mot at Tangen sitter på 43 prosent av eierandelene i AKO-systemet. Det vises til at alle ansatte i Norges Bank, inkludert oljefondssjefen, skal følge de etiske prinsippene for Norges Bank.

- Hovedstyret må ha ment at det er ubetenkelig at oljefondssjefen fortsetter som 43 prosent eier i AKO-systemet. Representantskapet deler ikke den oppfatningen, sier Brodtkorb.

- Representantskapet er opptatt av at holdningene til plassering av penger i skatteparadiser ikke svekkes ved at oljefondets leder har penger plassert i såkalte skatteparadiser.

Arbeidarpartiets Hadi Tajik, som var først ut i spørsmålsrunden, viser til forventningsdokumentet som Stortinget og regjeringen har vedtatt, der det blant annet heter at skatt skal betales der verdier skapes.

RASKE PENGER: Nicolai Tangen behøvde ikke jobbe mer enn ti dager for å tjene inn til luksushytta i Blindleia. Oljefondets kontroversielle leder kjøpte naboeiendommen til sin gamle hytte for 20. mill, reiv denne, og satte opp en ny - i Norges dyreste nabolag. Reporter: Mina Janssen / Video: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Tangens fondsplasseringer i skatteparadiser kan gjøre det utfordrende å vite om forventningsdokumentet følges.

- Kan det svekke tilliten, spør Tajik.

- Det er ikke vårt mandat å vurdere, men vi uttrykker en bekymring, sier Brodtkorb.

Til problematikken rundt skatteparadis sier Olsen:

- La meg være helt tydelig: Norges Bank støtter fult og helt opp under norske myndigheters arbeid for mest mulig åpenhet om skattemessige forhold. Nicolai Tangen vil selvfølgelig bidra til å vidreutvikle dette arbeidet, sier Olsen.

Påpekte feil

- Forvaltningsselskapet som genererer Tangens inntekter, er registrert og regulert i Storbritannia. Ikke i Irland eller Caymen Island, slik representantskapet skriver. Tangen har i alle år betalt skatt til britiske myndigheter av disse inntektene, fremholdt Olsen.

Olsen kom med følgende oppsummering av saken før han ble utspørt:

- Norges Banks hovedstyre og jeg har full tillit til at Tangen vil tilføre oss nyttig kompetanse og styrke forvaltningen av oljefondets midler.

Representantskapets leder peker videre på at Norges Bank og Finansdepartementet bruker akademiske insitusjoner som Wharton og London School of Economics som eksterne utredere av ulike problemstillinger som gjelder for oljefondet.

- Begge disse utdanningsinstitusjonene har mottatt betydelige midler fra AKO Foundation, sier Brodtkorb - som et eksempel på ytterligere en mulig interessekonflikt.

GLAD: Nikolai Tangen forteller at han er veldig glad etter torsdagens utfall. Video: Scanpix Vis mer

- Brudd på lover og regler

Brodtkorb feller, på vegne av Representantskapet, følgende dom over ansettelsesprosessen.

- Representantskapet konstaterer at det her har vært brudd på retningslinjer, regler og lover, sier Brodtkorb.

Da SVs Kari Elisabeth Kaski ville vite hvordan Brodtkorb hadde opplevd samarbeidet med hovestyret i Norges Bank, påpekte Brodtkorb først at de ikke hadde noe samarbeid, da Representantskapet bare fører tilsyn med Norges Bank.

Men Brodtkorb viste deretter til dokumenter Representantskapet fikk tilsendt i går kveld klokka 21.35, som inneholdt erklæringer om at AKO-fondets forvaltere ikke skal videreformidle informasjon til Tangen.

Til det bemerket en noe syrlig Brodtkorb:

- Jeg noterer meg at dokumentet er datert 25.06, men vi fikk det ikke før i går kveld. Vi har ikke eksplisitt bedt om disse dokumentene, men det er vanskelig å be om dokumenter du ikke vet om.

Sentralbanksjef Øystein Olsen fastholder i sin innledning at Norges Banks hovedstyre mener at de har klart å tette skottene mellom Tanges private økonomi og jobben som oljefondssjef.

- Hovedstyret mener at regelverket som er etablert, sikrer tilstrekkelig avstand. Hovedstyret mener også at dette er innenfor rammene av det etiske rammeverket som gjelder alle ansatte i Norges Bank, sier Olsen.

Hadia Tajik kom også inn på sentralbankloven som nylig er endret. Den sier at Norges Bank ikke var forpliktet til å informere Finansdepartmentet på forhånd om ansettelse av Tangen.

Ap-politikeren påpekte at i forarbeidet til loven så heter det at man bør informere på forhånd, men ikke har plikt til det.

- Jeg har snakket med finansministeren. For i forbarbeidet heter det at finansdepartementet skal informeres på forhånd. Etter at jeg informerte depertementsråden fikk jeg en telefon fra finansministeren. Han stilte gode spørsmål, og for å være helt ærlig snakket vi også om forhold ved Tangens økonomi og vi var innom eventuelle omdømmemessige konsekvenser, sier Olsen.

- Han startet og avsluttet samtalen med å si at «nå har jeg gitt utrykk for min bekymring». Etter min hukommelse ble ikke finansministeren informert om enkeltheter i den omfattende strukturen som nå er på plass.

I forkant av høringen har Ap-nestleder og fianspolitisk talsperson Hadia Tajik understreket at Stortinget verken ansetter eller avsetter oljefondssjefer.

- Men vi kan henvende oss til finansministeren med vår vurdering av om ansettelsesprosessen har vært tilstrekkelig tillitvekkende, sier hun til NTB.

Vi bryr oss om ditt personvern

borsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer