Aksjeskandalen:

- Ubegripelig

Alarmklokkene burde ha ringt høyt hos både Erna Solberg og Høyre lenge før de tilsynelatende har gjort, mener Frp's Carl I. Hagen.

REAGERER: Frp-nestor Carl I. Hagen sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
REAGERER: Frp-nestor Carl I. Hagen sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer
Publisert

Høyre la tirsdag kveld fram en detaljert tidslinje over partiets og Erna Solbergs befatning med Sindre Finnes' aksjehandel, som har resultert i at Solberg var inhabil flere ganger i løpet av sin tid som statsminister.

Tidslinja viser at Solberg gjentatte ganger spurte ektemannen om listen over aksjehandler han foretok seg i løpet av hennes regjeringsperiode.

Solberg spør for første gang om en fullstendig liste over alle transaksjoner på aksjemarkedet fredag 8. september - dagen hun tidligere har uttalt at hennes «dårlige følelse knyttet til Finnes' forklaringer» tiltok.

Sindre Finnes' aksjehandler

Mens kona var statsminister omsatte Sindre Finnes aksjer for over 100 millioner kroner. Under kan du se sakens tidslinje, når han kjøpte og solgte mest og de ulike transaksjonene.

Høyres tidslinje

Her er Høyres tidslinje over hva som skjedde når rundt aksjekjøpene til Finnes.

30.8.2023

Høyre mottar kl. 19.54 en henvendelse fra E24 med flere spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene blir besvart dagen etter, torsdag 31. august. Svaret baserte seg på det Sindre Finnes tidligere har fortalt til Erna Solberg og Statsministerens kontor om at Finnes begrenset sin aktivitet i aksjemarkedet og fulgte kravene til aktsomhet i årene hun var statsminister slik at Solberg hadde tilstrekkelig informasjon om hans aksjer til å vurdere egen habilitet.

31.8.2023

Klokken 20.52 publiserer E24 saken “Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer da Erna Solberg var statsminister”.

1.9.2023

Høyre mottar kl. 10.31 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålene dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister, om hun meldte Finnes’ handler videre til Statsministerens kontor, og om E24 kunne få innsyn i habilitetsvurderinger som omhandler Finnes’ aksjeeierskap.

1.9.2023

Spørsmålene fra E24 blir besvart samme dag, men det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg noen grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

4.9.2023

Høyre mottar kl. 10.07 en henvendelse fra E24 med oppfølgingsspørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt Solberg var klar over hver gang Finnes kjøpte/solgte aksjer i de ulike selskapene mens hun var statsminister.

4.9.2023

Ettersom Solberg var på reise, blir spørsmålet fra E24 besvart onsdag 6. september. Solberg svarer at hun til enhver tid hadde tilstrekkelig informasjon om hvilke selskaper og bransjer Sindre Finnes hadde aksjer i til å kunne vurdere egen habilitet eller be om ytterligere informasjon dersom det skulle være nødvendig for å vurdere habiliteten. Det er ingenting i spørsmålene som gir Solberg grunn til å mistenke at Finnes ikke har snakket sant.

6.9.2023

Høyre mottar kl. 10.40 ytterligere en henvendelse fra E24 med spørsmål om Sindre Finnes’ kjøp og salg av aksjer mens Erna Solberg var statsminister. I henvendelsen presenterer E24 en liste med 22 kortsiktige handler som er gjort i løpet av de fire siste månedene Erna Solberg var statsminister.

6.9.2023

Erna Solberg blir forelagt henvendelsen fra E24 på ettermiddagen. Fordi hun er opptatt, blir det avtalt at Høyres pressesjef kontakter Sindre Finnes på hennes vegne. Finnes oppgir at det kun var i disse fire månedene i 2021 at han hadde gjenopptatt kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i. Solberg aksepterer forklaringen og vurderer at selskapene på listen fra E24 ikke har medført at hun har vært inhabil. Henvendelsen besvares derfor i tråd med dette.

6.9.2023

E24 publiserte samme kveld, rett i forkant av partilederdebatten på TV 2, en sak om at Sindre Finnes hadde foretatt 22 konkrete handler de siste fire månedene Erna Solberg var statsminister.

7.9.2023

Torsdag morgen gjentar Finnes overfor Solberg at det kun var i de fire månedene i 2021 at han hadde drevet med kortsiktig handel, og at det ikke har skjedd lignende kortsiktig aksjehandel tidligere i hennes periode som statsminister. Han forteller også at årsaken til investeringene i denne perioden var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i.

7.9.2023

Ettersom de 22 handlene som E24 omtalte, var nye opplysninger for Erna Solberg, får hun gradvis en dårlig følelse gjennom torsdagen. Hun foretar seg imidlertid ikke noe torsdag 7. september, ettersom hun velger å tro at forsikringen hun har fått fra Finnes dagen før stemmer – og som han gjentok for henne torsdag morgen.

7.9.2023

Om kvelden får Solberg et spørsmål fra E24 om når Sindre Finnes gjenopptok den kortsiktige aksjehandelen. De ber også for første gang om en komplett liste over Sindre Finnes’ aksjehandler i perioden Erna Solberg var statsminister.

8.9.2023

Fredag formiddag tiltar Erna Solbergs dårlige følelse knyttet til Finnes’ forklaringer.

8.9.2023

Fra Stavanger ringer hun til Sindre Finnes ca. kl. 12.15. I samtalen med Finnes viser Solberg til at de 22 handlene som E24 omtalte var helt ny informasjon for henne, og at hun er usikker på om hun kan stole på forklaringene Finnes har kommet med så langt. Finnes bekrefter at han har handlet mer enn de 22 handlene som så langt har blitt kjent, men Solberg får ikke inntrykk av at det er snakk om mange flere handler og at disse vil gjøre hennes habilitetsvurderinger som statsminister uriktige.

8.9.2023

I telefonsamtalen ber hun Finnes om å lage en oversikt over alle transaksjoner han har foretatt på aksjemarkedet gjennom hennes tid som statsminister. Dette kommuniseres også til E24.

8.9.2023

Finnes bekrefter at han skal lage en slik oversikt og at han vil gå i gang med å innhente informasjon umiddelbart. Han gjør oppmerksom på at det kan ta noe tid, ettersom det er informasjon som skal hentes inn om forhold som ligger opp til ti år tilbake i tid.

8.9.2023

Erna Solberg intervjues av NRK ca. kl. 15.30. Hun blir spurt om omfanget av Sindre Finnes aksjehandler. Hun svarer at omfanget er større enn det hun har vært kjent med, og at hun derfor har bedt om en full oversikt.

8.9.2023

Erna Solberg ringer Finnes kl. 18.03 for å forsikre seg om at han er i gang med arbeidet. Hun understreker overfor ham at oversikten må være komplett og korrekt.

8.9.2023

Finnes spør i telefonsamtalen om det kan holde å lage en oversikt over handler over en viss verdi. Dette avslår Solberg, og mener at det må lages en helhetlig, komplett og korrekt liste.

8.9.2023

Om kvelden 8. september er Sindre Finnes’ aksjehandler hovedsaken på NRK Dagsrevyen. Erna Solberg sier i sendingen at de nye opplysningene viser at omfanget av Finnes aksjehandler mens hun var statsminister er større enn det hun har vært kjent med. Hun legger imidlertid til at ingen av de nye handlene som har blitt kjent på dette tidspunktet har medført inhabilitet.

10.9.2023

Søndag kveld er første gang Finnes og Solberg er fysisk samme sted etter konfrontasjonen fredag. Solberg spør Finnes hvordan det går med oversikten, og om han har noe nytt å dele. Finnes svarer at arbeidet er godt i gang, men han sier at han ikke har mer å dele, og at han nå får hjelp av sin venn John Christian Elden til å sørge for at oversikten blir korrekt.

11.9.2023

Høyre mottar kl. 15.24 på valgdagen en henvendelse fra E24 om at Sindre Finnes gjorde 72 transaksjoner i selskapet Nekkar fra midten av mai 2020 til slutten av september 2021. De spør om det har blitt gjort en habilitetsvurdering av Solberg i forhold til Nekkar.

11.9.2023

Høyres pressesjef svarte E24 at Nekkar var blant selskapene Erna i utgangspunktet var oppmerksom på, som følge av at hennes søster var styremedlem der. Dermed måtte hun vurdert sin habilitet dersom det kom en sak knyttet direkte til dette selskapet. Saken ble publisert neste dag.

12.9.2023

Erna Solberg blir intervjuet av TV 2, E24 og flere andre medier på ettermiddagen, hvor hun viser til at arbeidet med oversikten pågår, men at hun vil vente til hun har sett den helhetlige oversikten fra Finnes før hun kommenterer saken ytterligere.

12.9.2023

Sindre Finnes forteller Solberg tirsdag kveld at han har samlet sammen det meste av relevant informasjon, men at han ikke har klart å lage en samlet oversikt. Hun får se deler av denne dokumentasjonen tirsdag kveld, og tar initiativ til et møte onsdag 13. september om morgenen der Finnes må legge frem alle dokumentene for Solberg og hennes medarbeidere slik at det kan lages en helhetlig oversikt. Deler av dokumentasjonen sendes på epost til Solbergs nærmeste medarbeidere sent denne kvelden.

13.9.2023

Onsdag 13. september om morgenen møter Sindre Finnes på Høyres Hus med en rekke dokumenter i ulike formater (digitalt og fysisk) og fra ulike kilder. I møtet deltar Erna Solberg, Sindre Finnes, Lars Øy, Cato Husabø Fossen og Jenny Clemet von Tetzschner.

13.9.2023

Finnes forteller at transaksjonslisten på hans VPS-konto kun går tilbake til 2019, og at alle opplysninger fra før dette er hentet ut manuelt fra bank og ligningspapirer.

13.9.2023

Erna Solberg ber sine medarbeidere hjelpe Sindre Finnes med å lage en samlet oversikt slik at det er mulig å danne seg et helhetlig bilde. Lars Øy går i gang med dette arbeidet.

13.9.2023

På ettermiddagen onsdag blir Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug kontaktet av Jenny Clemet von Tetzschner og Cato Husabø Fossen. De varsler ham om saken som vil komme. Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich, blir varslet av Solberg.

13.9.2023

Arbeidet med oversikten tar hele dagen, og oversikten var klar sent om kvelden. For første gang blir det klart at Sindre Finnes’ aktivitet utgjør over 3600 handler.

14.9.2023

Torsdag 14. september orienterer Erna Solberg arbeidsutvalget i Høyre om saken, og hun varsler at hun vil innkalle til en pressekonferanse fredag 15. september om morgenen.

14.9.2023

I løpet av 14. september gjør Erna Solberg en overordnet gjennomgang av transaksjonene, og slår fast at det er for stort omfang til å gjennomgå alle beslutninger som regjeringen har fattet med sikte på å avklare hennes habilitet.

15.9.2023

Kl. 0830: Erna Solberg innkaller til pressekonferanse kl. 0930.

15.9.2023

Kl. 0930: Pressekonferansen holdes, oversikten over Sindre Finnes’ aksjehandler sendes samtidig til pressen.

15.9.2023

Filen som er delt med pressen er den eneste samlede oversikten Høyre har. De dokumenter som Sindre Finnes overleverte i forbindelse med utarbeidelse av oversikten 13. september er returnert da de inneholder betydelige mengder personopplysninger. Finnes må selv avgjøre hvorvidt disse enkeltdokumentene skal deles med pressen.

15.9.2023

Kl. 1230: Erna Solberg orienterer Høyres sentralstyre om saken.

Carl I. Hagen, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, hvor Finnes' aksjehandler inngår i de pågående habilitetssakene, mener imidlertid at alarmklokkene burde ringt mye tidligere.

- Det er ubegripelig at Høyre og Erna Solberg ikke reagerte mye strengere og raskere for å få full kunnskap i aksjehandlene til Finnes. Allerede når E24 kontakter dem 30. august, så burde instruksen vært «legg fram alt. nå», sier Hagen.

- Alarmen burde gått

Hagen mener at det burde ha vært i både Høyre og Solbergs interesse å legge alle kort på bordet på et tidligere tidspunkt, ettersom de har uttalt at de ikke ante at noe var galt.

INHABIL: Fradag sa Erna Solberg at hun har vært inhabil i flere saker som følge av ektemannens aksjehandler. Hun var imidlertid tydelig på at han aldri hadde innsideinformasjon. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
INHABIL: Fradag sa Erna Solberg at hun har vært inhabil i flere saker som følge av ektemannens aksjehandler. Hun var imidlertid tydelig på at han aldri hadde innsideinformasjon. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

- Hvis man mener og tror på ektefellen at det ikke er noe galt, som hun har hevdet hele tida, og trodde alt var i orden, så burde de ha fått dette ut av verden. Da trodde hun jo at det ikke var noe å være redd for.

Da E24 onsdag 6. september publiserer saken om at Finnes' hadde foretatt 22 kontrete handler i løpet av Solbergs fire siste måneder som statsminister, burde de virkelig ha fått opp farten, mener Hagen.

- Når de nevner 22 aksjehandler, så burde alarmen ha gått øyeblikkelig.

Hagen mener imidlertid at tidslinjen ikke endrer bildet noe særlig, sier han.

- Det dette dreier seg om, er utelukkende om Høyre burde lagt fram noe før valget. Der har jeg en grunnholdning, og det er at Høyre bestemmer selv hva de legger fram. Om de får informasjon som de tenker at kan skade dem i valget, og lar være å legge det fram, er det i deres fulle rett. Den kritikken skjønner jeg ikke helt, sier Hagen.

Kommentator i Dagbladet Martine Aurdal sier at det er få andre tilfeller i norsk i histore som kan sammenliknes med Sindre Finnes' aksjekjøp da Erna Solberg var statsminister. Vis mer

- Ubesvarte spørsmål

Heller ikke Frp's nestleder Hans Andreas Limi mener at listen bringer noe særlig nytt til bordet.

- Vi blir ikke veldig mye klokere av dette og det er fortsatt flere ubesvarte spørsmål. Dette endrer ikke det substansielle i saken, som er habilitetsbrudd.

Også stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) reagerer. Almeland er også saksordfører for habilitetssakene i kontrollkomiteen.

- Jeg forstår at folk fremdeles setter spørsmålstegn ved denne konkrete saken og håndteringen av den. Det må Solberg og Høyre svare for selv. For kontrollkomiteen vil det aktuelle være å se på de konkrete habilitetsbruddene og forhold som belyser de spesifikt.

Erna Solberg opplyser at hun har vært inhabil i sin tid som statsminister i forbindelse med Sindre Finnes' aksjekjøp. Vis mer

Almeland fortsetter:

- For meg som saksordfører for habilitetssakene i komiteen, og for Venstre som parti, er det avgjørende at vi får svar på alle spørsmål som er uoppklart, både i Solbergs sak og i de andre habilitetssakene i regjeringen.

Almeland framholder at kontrollkomiteen skal gjøre et «grundig og godt arbeid, som forhåpentligvis vil styrke innbyggernes tillit til politikerne etter altfor mange skandaler».

- Ærlig og usminket

I en kommentar publisert sammen med tidslinja tirsdag kveld, kommer Solberg med sine første kommentarer til saken siden den tårevåte pressekonferansen fredag formiddag.

- Formålet med denne tidslinjen er å gi en ærlig og usminket versjon av hva partiet og jeg foretok oss, fra den første henvendelsen fra E24 om denne saken kom 30. august og fram til pressekonferansen fredag 15. september da oversikten over Sindres aksjehandel ble lagt fram, sier Solberg.

Hennes nestleder, Henrik Asheim, sa tirsdag kveld til Dagbladet TV at de nå forsøker å svare ut de mange spørsmålene som har dukket opp.

- Derfor har vi laget denne tidslinjen nå, for å forsøke å være så åpne vi kan om hvem som har visst hva og hvordan dette har vært håndtert, sa han.

- Jeg håper mange ser at Erna Solberg ikke har fått hele sannheten av sin ektemann. Det er hun som er statsministerkandidat og partileder, og så håper vi at vi kan gjenreise den tilliten. Derfor gjør vi dette arbeidet med informasjon nå, fordi mange er usikre på hva dette betyr og hva som har skjedd.

Vi bryr oss om ditt personvern

Børsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer