Varslet om
NSM

Forsvarsdepartementet var «svært misfornøyd» med NSMs flytteprosess. Det fikk Emilie Enger Mehls Justisdepartement høre allerede våren 2023.

KONTORLOKALENE: NSM leier lokaler av eiendomsselskapet Norwegian Property i Snarøyveien 36 Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
KONTORLOKALENE: NSM leier lokaler av eiendomsselskapet Norwegian Property i Snarøyveien 36 Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Før NSM flyttet til Fornebu holdt etaten til på Langkaia i Oslo, sammen med Forsvarsdepartementets IKT-avdeling.

Departementet reagerte sterkt på prosessen da NSM skulle flytte lokaler til Snarøyveien 36 på Fornebu i 2022.

Det framgår av interne e-poster fra Forsvarsdepartementet datert våren 2023 som Dagbladet har fått innsyn i.

Justisdepartementet bekrefter å ha fått beskjed fra Forsvarsdepartementet om NSMs framferd, kan Dagbladet nå avsløre.

Ulovlig lån

Etter at det ble kjent at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) på egen hånd hadde tatt opp lån på 200 millioner kroner har flere spørsmål meldt seg. Blant disse er:

  • Når fikk Justisdepartementet vite at etaten tok beslutninger på egen hånd?

  • Var Justisdepartementet kritisk til NSMs etatsstyring?

På regjeringens nettsider oppgir Justisdepartementet at de ble kjent med NSMs låneavtale 7. november 2023.

Da saken ble offentlig kjent gikk NSM-direktør Sofie Nystrøm av på dagen, 8. desember 2023.

NSM-SKANDALEN: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl redegjorde tirsdag for Stortinget vedrørende NSM-skandalen. I desember måtte Sofie Nystrøm, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), gå av etter at det ble kjent at de hadde inngått en ulovlig låneavtale med en privat part på 200 millioner kroner. Lånet ble tatt opp i forbindelse med spesialtilpasninger av NSMs kontorlokaler på Fornebu. Reporter: Edward Stenlund. Foto: Trond Markus Gravdal / Marie Myklebostad. Vis mer

Onsdag skrev Dagbladet Børsen at lånene blant annet ble brukt på IT-oppgraderinger, møbler fra Holmris og maling.

«Svært misfornøyd»

«Forsvarsdepartementet IKT ble ikke varslet av NSM om at de planla å flytte fra Langkaia, og det har vært total mangel på informasjon under hele prosessen», skriver avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, Ketil Isnes, i intern e-post til en kollega i april 26. april 2023.

I e-postene skriver Isnes at han har tatt kontakt med NSM for å gjøre sin mening kjent.

«Jeg er svært misfornøyd med hvordan de har kjørt hele prosessen overfor Forsvarsdepartementet IKT», skriver Isnes.

Han får støtte av en kollega.

«Dette samsvarer med den oppfatningen vi har av prosessen. Det er viktig at denne informasjonen også tilflyter Justisdepartementet som etatsstyrer. Er det OK for deg at jeg deler denne?», svarer en annen avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet kort tid etterpå samme dag.

Aftenposten har omtalt e-postene innad i Forsvarsdepartementet tidligere.

Tok kontakt

Begge avdelingslederne er kjent med at Dagbladet omtaler de aktuelle e-postene. De har ingen øvrige kommentarer.

- Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter at Forsvarsdepartementet tok kontakt med oss i forbindelse med denne saken, skriver seniorrådgiver Camilla Fosse i Justisdepartementet i en e-post til Dagbladet.

- Da vi mottok brevet fra Forsvarsdepartementet sendte vi et brev til NSM og ba om en redegjørelse av denne prosessen. De svarte skriftlig tilbake, med Forsvarsdepartementet i kopi, skriver Fosse.

Ville se på etatsstyring

Seinere samme vår, 15. mai, tok Forsvarsdepartementet igjen kontakt med Justisdepartementet angående NSM. I e-posten viser de til NSMs ønske om å utvide leielokalene i Snarøyveien 36 på Fornebu.

«Er det planlagt noen møter i arbeidsgruppen som skal se på etatsstyring av NSM også, eller har ikke det prosjektet startet enda. Forsvarsdepartementet er selvsagt svært interessert i å delta der også», skriver en avdelingsleder i Forsvaret til Justisdepartementet.

Samme dag svarer Justisdepartementet at «Det har vært vanskelig å få på plass et møtetidspunkt med NSM».

« … så langt har jeg ikke kjennskap til noen konkrete planer om en arbeidsgruppe», svarer en avdelingsdirektør i Justisdepartementet.

Dagbladet har stilt følgende spørsmål til departementet om arbeidsgruppen:

  • Kom forslaget om en arbeidsgruppe fra Justisdepartementet? I så fall: Når ble dette fremmet?
  • Ble arbeidsgruppen igangsatt?
  • Hva var gruppas mål og mandat?

- Avholdt månedlige møter

Justisdepartementet svarer følgende på spørsmålene:

- Fra sommeren 2023 intensiverte Justisdepartementet sin etatsstyring av NSM. Det ble blant annet avholdt månedlige møter, med statusrapportering, der også Forsvarsdepartementet deltok, skriver Fosse.

Videre skriver hun:

- Dette resulterte i at departementet i slutten av november 2023 ble kjent med NSMs ulovlige låneavtaler. Vi viser for øvrig til at utvalget som går igjennom NSMs låneopptak skal levere sin rapport innen 1. mars.

Seniorrådgiver i NSM, Marit Hverven, skriver i en e-post til Dagbladet at etaten ikke har kommentarer til innsynsbegjæringer som nå gis ut på nåværende tidspunkt. NSM bekrefter også at de bistår i denne gjennomgangen.

Kritiserte «Forretningsmodell»

Justisdepartementet kritiserte selv NSM i et brev datert 15. mai 2023.

Da hadde NSM foreslått å finansiere utvidelse av sine kontorer ved å «ta betalt for råd- og veiledningstjenester». Justisdepartementet uttrykte seg skeptiske til NSMs forslag.

- En løsning hvor NSM tar betalt for slike tjenester vil forutsette viktige prinsipielle avklaringer med departementet, skriver Justisdepartementet i brevet - som også er sendt til Forsvarsdepartementet.