Venter enormt fall

SSB venter at boliginvesteringene vil falle mer enn 30 prosent i år og neste år.

BRÅSTOPP: SSB venter at arbeidsledigheten vil øke som følge av vanskene i bygg- og anleggsbransjen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
BRÅSTOPP: SSB venter at arbeidsledigheten vil øke som følge av vanskene i bygg- og anleggsbransjen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Bråstoppen i boligbyggingen bidrar til en større nedgang for bygge- og anleggsnæringen til neste år og dermed til videre nedkjøling av norsk økonomi, skriver SSB i en fersk rapport.

- Vi venter at boliginvesteringene faller mer enn 30 prosent samlet i år og neste år. Dette bidrar til en videre nedkjøling av norsk økonomi i tiden som kommer, sier Thomas von Brasch, forskningsleder i SSB.

Han trekker fram at generell usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen, lavere omsetning av bruktboliger, høyere renter og økte byggekostnader er årsaker til nedgangen i boligbyggingen.

Varsler økt arbeidsledighet

Som følge av bråstoppen i boligbyggingen, venter SSB at arbeidsledigheten vil øke. Den ligger nå på 3,6 prosent.

- Vi forventer økt arbeidsledighet framover. Bråstoppen i boligbyggingen gjør at flere blir arbeidsledige innen bygg og anlegg. I tillegg ventes økningen i arbeidsledigheten å ta seg opp når flere ukrainere melder seg på i arbeidsmarkedet, sier forskningslederen.

Ifølge SSBs prognoser vil arbeidsledigheten stige til 4 prosent i 2025.

- Vil ta lengre tid

I tillegg venter SSB at den lave kronekursen vil bidra til å holde inflasjonen høy også de kommende åra.

- Norge er en liten og åpen økonomi, og valutakursen spiller en viktig rolle. Svekkelsen av krona så langt i år bidrar til at det vil ta litt lenger tid enn hos mange av våre handelspartnere før inflasjonen kommer ned til mer normale nivåer her hjemme, sier Thomas von Brasch.

Han påpeker at endringer i kronekursen hovedsakelig vil påvirke import- og eksportpriser målt i norske kroner, noe som videre påvirker den innenlandske prisveksten.

SSB venter nå at den årlige prisveksten vil falle fra 5,8 prosent i fjor, til 5,6 prosent i år og videre til rundt 4,5 prosent i 2024. Først i 2025 vil inflasjonen nå Norges Banks 2-prosentsmål.

- Er nådd

I konjunkturrapporten anslår SSB at veksten i BNP for Fastlands-Norge i år og neste år ender på noe under anslått trendvekst på 1,6 prosent.

SSB anslår at rentetoppen er nådd, og venter at styringsrenta vil bli liggende på dagens nivå på 4,25 prosent fram til midten av 2024. Etter dette vil den trolig gradvis reduseres, ifølge von Brasch.