Atlantic Seafood

Vil granske store utbetalinger før konkursen

Kort tid før konkursen gikk det millioner fra Atlantic Seafood til selskaper og kontoer eid av Daniel Andersen. Det er ett av flere mulige straffbare forhold bostyreren vil granske.

KONKURS: Bostyrer Jørund Stig Knardal vil granske flere mulige straffbare forhold i fiskeforedlingsbedriften Atlantic Seafood etter konkursen. Illustrasjonsfoto: Nina Hansen / Dagbladet
KONKURS: Bostyrer Jørund Stig Knardal vil granske flere mulige straffbare forhold i fiskeforedlingsbedriften Atlantic Seafood etter konkursen. Illustrasjonsfoto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer
Publisert

21. november ble fiskeforedlingsbedriften Atlantic Seafood erklært konkurs, etter at flere ansatte hadde levert konkursbegjæring for utestående lønnsutbetalinger.

Bostyrer Jørund Stig Knardal har nå levert sin første innberetning om konkursboet.

Der framkommer det at det er kommet inn totalt 48 krav på over 20 millioner kroner mot selskapet, i tillegg til lønns- og feriepengekrav fra om lag 200 ansatte.

- Det spesielle her er at så mange ansatte ikke har fått utbetalt det de har krav på. Det har også vært mye rot med kontrakter og regnskap. Jeg har heller aldri opplevd at det har blitt brukt så mye ressurser fra norske myndigheter på én aktør. Den samordna innsatsen fra flere etater var en positiv overraskelse, sier Knardal til Børsen.

Han bekrefter også å ha søkt om midler for å granske flere mulige straffbare forhold i selskapet.

- Det er en god del ting det er grunn til å undersøke nærmere, mener han.

Betalte ut to millioner før konkursen

Blant forholdene bostyreren vil granske er flere større utbetalinger, foretatt i oktober og november, fra Atlantic Seafood.

Knardal opplyser at det i denne perioden ble overført minst to millioner kroner til selskaper eller kontoer eid av Atlantic Seafood-eier Daniel Andersen, som ikke er redegjort for.

Han har gjentatte ganger etterlyst informasjon om kontoene og utbetalingene - foreløpig uten hell.

- Det kan hende at dette er legitime utbetalinger, men jeg har ikke klart å følge betalingsstrømmen videre, og har dermed ingen kontroll over hvor pengene har gått. Det anser jeg som problematisk, sier Knardal.

Han har foreløpig vurdert at det kan være grunnlag for krav om tilbakebetaling av midlene til boet. På grunn av manglende opplysninger har han ikke landet på noen konklusjon.

Bostyreren mener også mye tyder på at Atlantic Seafood var insolvent allerede ved inngangen til 2022. Årsresultatet var da over åtte millioner i minus, og selskapet hadde ingen realiserbare eiendeler utover kundefordringer.

Det ble likevel driftet videre gjennom 2022.

- En revisor vil kunne avgjøre om de har drevet for kreditorenes regning, sier Knardal.

I tillegg mener han det er grunn til å granske selskapets bokføring, mulig feil bruk av skattetrekkskonto, mulig momsunndragelse og mulig lønnstyveri.

Børsen har tidligere omtalt en stadfestet bot på 800 000 kroner, ilagt av Arbeidstilsynet, for blant annet underbetaling av ansatte i 2021.

Hyppige utskiftninger i selskapet

I årsregnskapet for 2021 oppgis Daniel Andersen å eie 100 prosent av aksjene.

Bostyreren oppgir i innberetningen å ha blitt forelagt to aksjesalgsavtaler, datert februar 2022, der Daniel Andersen oppgis å selge samtlige aksjer - 50 prosent til selskapet Proximus Global UAB og 50 prosent til Sandanger Invest AS.

Edgar Sandanger har på vegne av sistnevnte selskap, der han er styremedlem, oppgitt at salget ikke ble gjennomført.

- Hvordan tolker du det?

- Det virker som det er om å gjøre å ikke eie aksjene, svarer Knardal.

Bostyrer bemerker også hyppige utskiftninger i selskapets ledelse og styre.

- Jeg har forstått det slik at de har hatt mye problemer med myndighetene, og at tidligere styreleder Bjarte Aambø gikk inn i et forsøk på å rydde opp i dette.

Ved konkursåpning hadde hele styret i Atlantic Seafood fratrådt.

I de videre undersøkelsene ønsker bostyreren å få avklart hvorvidt det er grunnlag for politianmeldelse eller konkurskarantene.

- Da er spørsmålet også om flere enn selskapets eier skal inkluderes. Det har jeg ikke konkludert med. Derfor ønsker jeg å få inn en revisor som kan gå nærmere inn i materien, sier han.

Hevder å ikke ha kjennskap til forholdene

Involverte i Atlantic Seafoods tidligere styre og ledelse er forelagt det som gjengis i denne saken fra bostyrerens innberetning, samt hans uttalelser.

Advokat John Christian Elden svarer på vegne av Daniel Andersen, som hevder at utbetalingene foretatt i oktober og november er helt legitime.

- De er blant annet gått til forskuttering av lønn og utgifter, der Atlantic Seafood fortsatt er skyldig penger da ikke alt er gjort opp, skriver Elden i en e-post.

Han svarer ikke på oppfølgingsspørsmål om hva slags lønn og utgifter det er snakk om.

Per e-post hevdes det videre at selskapet, etter det Andersen kjenner til, ikke var insolvent før det gikk konkurs.

- Det er bare positivt at bostyrer gransker alle forhold knyttet til konkursen. Daniel Andersen har intet å skjule for sitt vedkommende, og kan bare kontaktes av bostyrer om han lurer på noe, skriver Elden.

Selv om det framgår tydelig av innberetningen, hevder advokaten at bostyreren ikke har gitt uttrykk for at han har uavklarte spørsmål.

Bjarte Aambø, styreleder fra mars til november 2022, ønsker ikke å kommentere denne saken. Vegar Dale, daglig leder fra mai 2021 til august 2022, svarer i en kort kommentar at han ikke har kjennskap til nevnte forhold.

Edgar Sandanger er i rapporter fra både Mat- og Arbeidstilsynet oppført som henholdsvis daglig leder og konstituert daglig leder, seinest ved et koordinert tilsyn i september. Han har aldri formelt vært registrert som daglig leder i Brønnøysundregistrene.

Han hevder selv, overfor Børsen, å ha hatt en langt mer begrenset rolle.

- Jeg har utført begrensede konsulentoppdrag for selskapet, uten å ha tilgang til selskapets konti eller på noen måte kunnet disponere eller kontrollere disse, skriver Sandanger til Børsen.

Han oppgir videre at han anser bostyrers ønske om å undersøke forhold i selskapet nærmere som «rimelig», men understreker at han ikke har «kunnskap som gir grunnlag for å kommentere omtalte forhold».

Har skaffet billig arbeidskraft i årevis

Den litauen-baserte finnmarkingen Daniel Andersen har i en årrekke skaffet billig litauisk arbeidskraft til den norske fiskerinæringen.

Børsen kartla og omtalte hans virksomhet gjennom en rekke artikler i 2019. Han opererte da, gjennom et nettverk av selskaper med andre enn ham selv i formelle roller, som «underleverandør».

Litauere i ulike selskap tok angivelig over hele produksjonslinjer. Blant disse arbeiderne påviste Arbeidstilsynet omfattende sosial dumping, og mente hele underleverandør-konstruksjonen var fiktiv.

Andersen avviste å ha gjort noe ulovlig, og viste til at han selv ikke hadde noen roller i de involverte selskapene. De norske fiskebrukene ble bøtelagt.

Fra 2020 opererte han som reell underleverandør ved å opprette Atlantic Seafood på Sunnmøre, der han inngikk avtaler med store fiskeribedrifter om å pakke og håndtere sløyd fisk.

Journalist og forfatter Einar Haakaas beskriver utførlig bruken av «billige litauere» i norsk fiskeriindustri i boka «Moderne slaveri i Norge». Han var engasjert av Dagbladet da han laget artikkelserien om Daniel Andersens virksomhet i Norge.

Vi bryr oss om ditt personvern

Børsen er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer